Kifid: bank mag vooruitbetaalde hypotheekrente toch wel weigeren

Rabobank (logo)

Banken hoeven vooruitbetaalde hypotheekrente van hun klanten niet te accepteren, ook al is dat fiscaal toegestaan. Aldus de bindende uitspraak 2018-037 van de Commissie van Beroep van Kifid. De uitspraak komt in plaats van de eerder gedane uitspraak van de Geschillencommissie (GC 2017-414). De Geschillencommissie stelde toen de consument in het gelijk.

Wat is het geval? Een consument heeft een hypotheek met een rentevastperiode en wil in 2016 zes maanden hypotheekrente vooruitbetalen aan de Rabobank. Dit is fiscaal toegestaan en levert hem voordeel op. De bank wil hier niet aan meewerken, omdat het niet als service is afgesproken en het veel handmatig werk met zich meebrengt. De Geschillencommissie heeft vorig jaar geoordeeld dat de Rabobank vooruitbetaalde hypotheekrente van deze consument niet mag weigeren. De bank is in beroep gegaan en de Commissie van Beroep van Kifid heeft onlangs uitspraak gedaan: de bank mag een verzoek tot vooruitbetaling van hypotheekrente weigeren.

De Commissie van Beroep vindt dat de bank voldoende heeft duidelijk gemaakt dat het verwerken van vooruitbetaalde hypotheekrente bewerkelijk is en aanzienlijke kosten met zich meebrengt. In de bankadministratie wordt rekening gehouden met het ontvangen van rente op bepaalde data. Het vooruitbetalen van hypotheekrente is daarmee in strijd vanwege de bewerkelijkheid en de foutgevoeligheid, zo heeft de bank gesteld.

Nu de consument in hoger beroep geen gelijk krijgt, is de bank niet langer gehouden om de door de Geschillencommissie toegekende vergoeding aan de consument te betalen. Tijdens de zitting heeft de bank aan de Commissie van Beroep laten weten dat zij, ongeacht de uitkomst, de vergoeding aan de consument niet terug zal vorderen. De consument hoeft de eerder ontvangen vergoeding van 300 euro daarom niet terug te betalen.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

C.W. Schoorel - particulier 22 september 2018

Erg kinderachtig van RABO om hun klanten 40,8% extra belastingvoordeel over de vooruitbetaalde hypotheekrente te ontzeggen (ieder jaar opnieuw!). Ik doe het al 6 jaar en mijn SNS bank heeft er geen moeite mee.

Lees meer over
Kifid: Bleukens moet concument 238 euro terugbetalen

Kifid: Bleukens moet concument 238 euro terugbetalen

Bleukens Verzekeringen moet een consument 238 euro terugbetalen. Dit omdat een nota in het kader van een Beleggingsverzekering niet terecht zou zijn, aldus de niet...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, LEVEN. UIT VVP 6, OKTOBER 2018 De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld...

Online training 'dementie bij de bank'

Online training 'dementie bij de bank'

'Samen dementievriendelijk', een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS, heeft de online training ‘dementie bij de...

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...