Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Vliegtuig in de lucht

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende uitspraak (2018-277) van de Geschillencommissie Kifid in een klacht van een consument tegen Aegon.

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over haar reisverzekering. Aegon stelt dat de extra reiskosten, gemaakt vanwege het missen van een geplande terugvlucht naar Amsterdam, niet vallen onder dekking van de reisverzekering. De Geschillencommissie concludeert dat een (vlucht)vertraging van bijna twee uur niet heel bijzonder is. En een zoekgeraakte koffer op een luchthaven is evenmin uitzonderlijk. De consument heeft zelf gekozen voor een relatief korte overstaptijd in Toronto. De Geschillencommissie volgt de redenering dat geen sprake was van onvoorziene buitengewone omstandigheden. De verzekeraar hoeft de extra gemaakte reiskosten niet te vergoeden.

De terugvlucht van een echtpaar vanuit Sydney naar Amsterdam, met tussenstop in Halifax en Toronto, verloopt anders dan gepland. Door noodweer landen ze later dan gepland. Bovendien is hun koffer zoek. De overstaptijd was echter al krap en ze halen de aansluitende vlucht niet en krijgen evenmin contact met de klantenservice hotline. Wel wordt hun uiteindelijk een ticket aangeboden voor twee dagen later, maar die weigeren ze. Ze kopen zelf tickets om eerder naar huis te vliegen. Bij thuiskomst claimt de consument de extra gemaakte reiskosten van ruim 3700 euro op haar reisverzekering. Zij beroept zich daarbij op de voorwaarden van de reisverzekering, waarin staat dat ‘onvoorziene kosten zijn verzekerd, die met toestemming van Aegon Schade Service zijn gemaakt. Aegon stelt echter dat in deze situatie geen sprake is van een onzeker voorval.

De Geschillencommissie concludeert dat de optelsom van ‘vertraging van 103 minuten’, ‘een vermiste koffer’ en ‘een niet bereikbare klantenservice hotline’ niet is aan te merken als een onvoorziene buitengewone omstandigheid zoals bedoeld in de reisverzekering. Vertragingen en een gemiste koffer zijn vervelend, maar niet bijzonder. Tevens merkt de Geschillencommissie op dat de consument het alarmnummer (Aegon Schade Service) had moeten bellen, waardoor de verzekeraar in staat was gesteld om mee te helpen de reisproblemen op te lossen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

R.M. Radstaake - Claimshulp.nl 26 mei 2018

Harry, ik begrijp deze redenatie, maar dan is het je eigen beslissing geweest zo krap te plannen. Mensen moeten er in mijn mening wel rekening mee houden dat niet alle gevolgen van hun eigen beslissingen voor rekening van verzekeraar komen. Als ik in zo een situatie zou komen, dan zou ik het risico niet nemen met zo een krap schema en zeker een week speling houden tussen terugkomst en weer gaan werken.

Harry Beugelink - Advb HB 26 mei 2018

Mensen moeten doorgaans na een vakantie weer snel aan het werk en dan kun je soms geen twee dagen wachten omdat je dan daarna weer andere problemen tegemoet kunt zien; zoals een boze baas (die daarom besluit jouw tijdelijke contract niet te verlengen) of een opdrachtgever die dan maar naar de concurrent gast met als gevolg nog meer financiële schade dan alleen een ticket. Helaas worden deze details niet bekend gemaakt in het artikel, zodat het gissen blijft, maar ik begrijp wel waarom iemand zo snel mogelijk weer probeert naar huis te gaan........

R.M. Radstaake - Claimshulp.nl 26 mei 2018

Nou, ze kregen een vervangend ticket aangeboden maar besloten daar geen gebruik van te maken. Het is een eigen beslissing (en dus geen onverwacht voorval) om zelf een ander sneller ticket te kopen. Hadden ze die twee dagen gewacht, dan was wellicht ook de koffer boven water gekomen. Al met al een wel begrijpelijke uitspraak.

Harry Beugelink - Advb HB 23 mei 2018

Wanneer we de redenatie van Kifid volgen is diefstal of brand ook geen onzeker voorval meer. Wonderlijke of beter gezegd een idiote uitspraak van Kifid.

Arnoud Bosch VDAB - Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) 8 mei 2018

Disscussie kan voorkomen worden met een vermelding van: Niet gedekt is de overstap kleiner dan 3 uur tijdens een vooraf geplande vliegreis. In de polis voorwaarden.

Lees meer over
Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, LEVEN. UIT VVP 6, OKTOBER 2018 De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld...

"Kabinet, neem klimaatambities financiële sector serieus!"

"Kabinet, neem klimaatambities financiële sector serieus!"

"De financiële sector laat blijken dat het een groene en koolstofarme economie wil versnellen. Met het sturen op de klimaatimpact van de financieringen en...

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bestuurders, stap uit je bubbel

Bestuurders, stap uit je bubbel

Zorg voor een bedrijfscultuur waarin het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en waarin je fouten mag maken en zorg voor diversiteit en inclusiviteit op alle...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...