Klant eist vergeefs vergoeding advieskosten door geldverstrekker

Kifid LOGO 2017

De hypotheeksom van een klant werd verlaagd. Niet de geldverstrekker maar zijn adviseur had hem moeten melden dat de verlaging was doorgevoerd, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

De commissie in Uitspraak 2017-506: "Consument heeft gesteld dat de Bank (ING, red.) hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de verlaging van de hypothecaire geldlening. Consument werd bij het afsluiten van de hypothecaire geldlening bijgestaan door de Adviseur. Voor de Bank was in het onderhavige geval geen adviserende rol weggelegd. Voorts blijkt uit de stukken dat de Bank de Adviseur heeft geïnformeerd over de verlaging van de hypothecaire geldlening.

"De Adviseur heeft aan de Bank medegedeeld dat de verlaging moest plaatsvinden op het aflossingsvrije leningdeel. Daar de Adviseur Consument bijstond bij het verkrijgen van een hypothecaire geldlening, mocht de Bank er in het onderhavige geval vanuit gaan dat de Adviseur de belangen van Consument behartigde, de verlaging met Consument had besproken en het de wil van Consument was om het aflossingsvrije leningdeel te verlagen.
"De Bank heeft aan haar informatieplicht voldaan en had Consument, naast de Adviseur, niet persoonlijk hoeven te informeren over de verlaging van de hypothecaire geldlening."

 

Uit de Uitspraak is niet op te maken of de adviseur de verlaging inderdaad met de klant besproken heeft.

 

De oorspronkelijk gevraagde hypotheeksom paste na ontvangst van de taxatiewaarden niet binnen de NHG-normen en moest derhalve worden aangepast.

 

De klant voelde zich als gevolg van de volgens hem eenzijdige wijziging door de bank benadeeld, daar hij voor het voldoen van de factuur van de adviseur van 3.883 euro een aparte lening heeft moeten afsluiten. Eigenlijk had hij de advieskosten willen financieren uit de hypotheek. De commissie merkt bij de eis op: "Gesteld al dat Consument het gelijk aan zijn zijde zou hebben, zou zijn schade niet bestaan uit de nota van de Adviseur, maar uit het
verschil tussen de hypotheekrente en de rente voor de kennelijk afgesloten lening van 3.883,euro."

 


 

Lees meer over

Reacties

Rob Goedhart 11 augustus 2017

€ 3.883 voor een hypotheekadvies?

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Vier maanden duurde het eer de consument een definitieve afwijzing kreeg van de hypotheekaanvraag. Omdat de consument niet alle benodigde informatie aanleverde,...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

SCHADE – De verzekeraar wijst in deze casus een schade op een reisverzekering af. De consument is hier zeer boos om. Hij schrijft onder meer aan de verzekeraar:...

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

SCHADE – De verzekeraar in deze uitspraak bood in het verleden de mogelijkheid om de WA-dekking van de auto tijdelijk op te schorten. Deze mogelijkheid wordt...

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

SCHADE – Onder bereddingskosten wordt in het algemeen verstaan de kosten die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen...

Ook consument moet zijn best doen

Ook consument moet zijn best doen

LEVEN – De geschillencommissie Kifid legt normen op aan aanbieders en adviseurs. Maar ook aan de consument worden door de geschillencommissie eisen gesteld....