Klant ziet niets in adviesabonnementen

PriQels zwarte achtergrond

De klant is bereid 780 euro te betalen voor hypotheekadvies, maar heeft geen idee wat de werkelijke advieskosten zijn (rond de 2.000 euro). Dit blijkt uit onderzoek van GFK, in opdracht van PriQels, onderdeel van Woonfonds.

Ook blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 85 procent van de klanten geen abonnement wil afsluiten. Zij willen dus geen vaste maandelijkse kosten betalen voor nazorgdiensten van een adviseur. Zij betalen liever wat meer op het moment dat er van deze diensten gebruik wordt gemaakt.De maandelijkse vasten kosten die men bereid is te betalen zijn laag: veertig procent is bereid maandelijks zes tot tien euro te betalen. Ook is een relatief groot deel niet bereid te betalen voor de werkzaamheden betreffende een extra aflossing op hun hypotheek. Het bedrag dat de klant bereid is te betalen voor werkzaamheden betreffende een wijziging in de hypotheekvorm ligt beduidend hoger dan bij het extra aflossen op de hypotheek en het uitbreiden van een hypotheek.
Ook is meer dan tachtig procent van de klanten niet bereid om te betalen voor een maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de financiële wereld.

Het onderzoek toont aan dat er nog wel wat verbeterpunten zijn om het advies en de kosten aan te laten sluiten op de verwachtingen van de klant. Deze verbeterpunten uit dit onderzoek gaat het onderzoeksbureauj met PriQels de komende maanden behandelen en trainen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Eric Rooderkerk - 7 juni 2013

@PriQels Sorry maar wij zijn het ONEENS met de eenvoudige conclusie van dit onderzoeksbureau! In de praktijk blijkt heldere dienstverlening, nazorg en toegevoegde waarde te worden gewaardeerd mits tegen reële (abonnement)kosten. Een dergelijk onderzoek bij klanten van accountants, advocaten, telefoonproviders, energie leveranciers etc. levert ook deze conclusie... zo blijft men lekker onderzoeken.

Chris de Bruin - 6 juni 2013

In dit bericht zit een aantal opmerkelijke feiten, die tegelijkertijd spelen. Dat veel klanten voor nazorg niet willen betalen, komt doordat ze geen idee hebben van het belang van die nazorg, of omdat nazorg eenvoudigweg niet speelt: als die hypotheek eenmaal loopt, dan loopt hij. Dit is een proces dat nog een tijdje gaat duren: de klant moet bewust worden gemaakt van het feit dat omstandigheden kunnen veranderen en dat het dan zaak kan zijn tijdig te reageren en niet als het te laat is. De nieuwe rol van de adviseur als financieel huisarts sluit daar perfect op aan, maar ook huisartsen hebben spreekkamers vol met patiënten die zich met overgewichtklachten pas melden als die 30 kg teveel eraan zit. Daar ligt dus nog wel een collectieve uitdaging. Over de hoogte van de bedragen die men kennelijk wil betalen: dat punt speelt al vele jaren. We kunnen als branche maar één fout maken en dat is erin meegaan. Zorg dat je kunt uitleggen waarom een hypotheekadvies een dikke € 2.000,-- moet kosten en er is niets aan de hand en degene die dan toch naar de hypotheekknaller wil gaan moet dat vooral doen. En tenslotte niet willen betalen bij extra aflossing en wel bij wijziging van de constructie heeft alles met de beleving van de klant te maken ("nou los ik extra af en moet ik nog bijbetalen ook"). Dit gaat vanzelf beter worden als we goed kunnen uitleggen dat het niet gaat om welke handeling wij verrichten, maar dát we een handeling verrichten. Een proces dat zich de komende jaren vanzelf zal gaan voltrekken.

Paul Schoo - 6 juni 2013

Ik vraag mij altijd weer af hoe de vragensteller zijn vragen stelt. Klanten die ik confronteer met onderstaande wapenfeiten betalen graag 60 euro (gemiddeld) per maand extra dienstverlening. Je moet wel breder gaan dan alleen die hypotheek. Maar de SEH heeft dat inmiddels ook door. dus... • Regelen ANW-weduweuitkering, geoptimaliseerd naast inkomen uit arbeid. Resultaat ½ dag minder gaan werken en zo beschikbaar voor de kinderen. • Regelen ANW halfwezenuitkering, was door ex-partner niet aangevraagd, voordeel ca. € 20.000. • Veiligstellen pensioenkapitaal voordeel ca. € 30.000. Veel pensioenkapitaal staat bloot aan onnodig risico. • Controle op de waardeoverdracht pensioenkapitaal. De werkgever wilde ten onrechte niet meewerken. • Begeleiding bij uitvoering testament, door op tijd handelen besparing op erfbelasting € 90.000. • Begeleiding bij overlijden mbt pensioenuitkering, uitbetaling overlijdenspolissen, omzetting hypotheek, opnieuw budgetteren etc.. • Uitstel van ontslag bij terminale patiënt kunnen realiseren. Dit i.v.m. wel of niet verkrijgen nabestaandenpensioen van € 1.100 per maand. • Aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag welke de klant niet kreeg. Resultaat € 140 per maand. • Regeling middeling na ontslagvergoeding, opbrengst € 5.000. • Begeleiding schenking naar kinderen i.v.m aankoop woning. Besparing € 5.000 schenkingsrechten. • Op tijd doorrekenen nabestaandenuitkering ter voorkoming van inkomensverlies ad € 900 per mnd. • Op tijd doorrekenen van de pensioensituatie ivm de wettelijke aanpassingen. Door de juiste keuze de lasten weten te beperken. • Op tijd nakijken van de arbeidsongeschiktheids-risico’s, de informatie van de werkgever is vaak onleesbaar. De Bijstand wordt zo voorkomen. • Op tijd stopzetten woekerpolissen. • Etc. etc. etc..

Chris de Bruin - 6 juni 2013

@Cees Vernooij: helemaal eens en zinvolle bijdrage!

Cees Vernooij - 6 juni 2013

De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, want wat klanten zeggen is lang niet altijd wat ze doen. Niks menselijks is klanten vreemd. Dat geldt aantoonbaar bij abonnementen, of liever de service die klanten mogen verwachten van hun adviseur. In de praktijk blijkt dat, indien de dienstverlening die je levert helder en daadwerkelijke toegevoegde waarde bevat, en dat is royaal meer dan de minimaal verplichte nazorg, klanten zelfs gráág bereid zijn daarvoor een faire prijs te bepalen. Dat blijkt in onze praktijk, werkend met de Finam-methode elke dag. Een cruciale voorwaarde is wel dat je de klant eerlijk zegt wat er in het verleden mogelijk mis was, en uiteraard op welke relevante dienstverlening hij of zij van je mag rekenen. We zullen PriQels/Woonfonds uitnodigen aan de hand van de Finam-praktijkresultaten te ervaren hoe klanten daadwerkelijk tegenover goede dienstverlening en de vergoeding daarvoor staan. Bij deze!

Albert van der Poll - 6 juni 2013

Is het niet een beetje als met die onderzoeken in de jaren 20 naar belangstelling voor telefonie, of in de jaren 50 naar TV? waarom zou ik telefoon nemen, niemand heeft telefoon dus ik kan toch niemand bellen en wij luisteren 's avonds naar de radio en vaders vertellingen, we ganzeborden, figuurzagen, breien en haken dat het een lieve lust is dus zo'n TV hoeven we niet. Ik ben er van overtuigd dat als we nut en inhoud goed neerzetten, de voordelen aantoonbaar maken en daar een redelijk bedrag voor vragen de belangstelling meer dan 15% zal zijn. Zo'n Chinese huisartsfunctie: ik zorg dat u financieel gezond blijft? Misschien is dit leuk voor Priquels? Hoe leg je het uit en doe je als adviseur een onweerstaanbaar voorstel? Mocht het echt maar 15% zijn dan is het een nichemarkt ook niks mis mee toch? Ik hoorde van een collega ooit de verzuchting dat de werkster meer mag kosten dan de financieel adviseur. Dat geeft wel een realistisch beeld van het belang dat zonder toelichting aan ons wordt gehecht. Enige inventiviteit om onze -toch belangrijke- functie beter over het voetlicht te brengen is gewenst. En zeg nou zelf: zo'n abo kost toch niet meer dan een uurtje werkster?

John Gerritse - 6 juni 2013

Ik ben John Gerritse en ik wil even reageren namens PriQels. @Paul mijn complimenten. Het onderzoek toont aan dat er kansen zijn voor een breder advies. Jij bent het voorbeeld dat het ook werkt. @Cees, Bedankt voor de uitnodiging. Ik ga je even bellen. @Jan de Boer, Jos Burgers spreekt ook tijdens de Masterclass van PriQels. Hij zal deze onderzoektresultaten ook gebruiken als bron voor zijn presentatie.Hopelijk zien wij je daar.

Jan de Boer - 6 juni 2013

Als je als ondernemer te weinig strategisch beleid hebt gedefinieerd en “voor de hele markt alles kan en doet”, dan heb je ook voortdurend last van een “ongeleid projectiel” als een consument uit die markt. Als je werkt met een goed vastomlijnde dienstverlening (je bent toch de dienstverlener en wie maakt hier dan de dienst uit zoals bijvoorbeeld een abonnement?) en je richt je op een specifieke groep consumenten en je zorgt in je marketing, boodschap en missie voor een excellente prestatie, dan heb je alleen maar kansen in plaats van problemen. Een dergelijk onderzoek bevestigd dan ook alleen maar weer dat een goede communicatie en transparantie van wat je wel en juist niet doet heel belangrijk is. Bepaal je product vanuit je eigen kracht en loop niet als een dolle koe achter de massa in de markt aan. Dus, zoals Jos Burgers het zo mooi kan verwoorden : “Als je als koe het weiland (de markt) instapt, moet je niet bij al die andere koeien gaan staan, daar ligt alleen maar koeienshit. Nee, juist in die rustigere stukjes weiland staat nog mooi gras en is het lekker rustig”. En ben je volgens de klant te duur, da’s dan mooi want dan heb je ook niks meer uit te leggen,…..toch? Jan de Boer, succesvol met diverse abonnementen

Lees meer over
Nieuwe business modellen vragen andere mindset

Nieuwe business modellen vragen andere mindset

Financieel adviseurs varen wel bij de nieuwe business modellen die zij hebben ontwikkeld. Dat blijkt uit de ronde tafel met vier adviseurs die Armand Baas Becking,...

Woonfonds herhaalt Priqels Experience Tour

Woonfonds herhaalt Priqels Experience Tour

Woonfonds organiseert in februari opnieuw de Priqels Experience Tour.   Zo’n 60 klanten, 100 adviseurs en 40 belangenorganisaties/leveranciers kwamen...

Klant wil van adviseur duidelijke tarieven

Klant wil van adviseur duidelijke tarieven

De advieskantoor dat lang onduidelijk blijft over de adviestarieven wordt door de klant als niet transparant en onbetrouwbaar gezien, aldus onderzoek van GfK in...

Gemiddelde prijs serviceabonnement licht gedaald

Gemiddelde prijs serviceabonnement licht gedaald

De prijs voor een gemiddeld serviceabonnement in Nederland is ten opzichte van 2012 licht gedaald van 28,95 euro naar 27,41 euro per maand. Aldus Factua op basis...

Tip van kluun: schrijf zoals je spreekt

Tip van kluun: schrijf zoals je spreekt

‘Schrijf zoals je spreekt’. Dat was een van de tips van Kluun tijdens de eerste Masterclass van PriQels, begin deze week in Utrecht. Niet alleen hypotheekadviseurs...