Klijnsma trekt wetsvoorstel variabel pensioen in

Klijnsma 2015

Staatssecretaris Klijnsma volgt de wens van de Tweede Kamer haar wetsvoorstel variabele pensioenuitkering te integreren met het initiatiefvoorstel-Lodders uitbetaling pensioen in pensioeneenheden.

Klijnsma schrijft aan de Tweede Kamer: "Tijdens de eerste termijn van de behandeling van het initiatiefvoorstel van Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden, hebben diverse Kamerfracties verzocht dit voorstel met het oog op een zorgvuldige en doelmatige behandeling samen te voegen met het voorstel van Wet variabele pensioenuitkering. Beide voorstellen beogen doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten mogelijk te maken. Zij verschillen echter qua opzet en in de technische uitwerking. Het lid Lodders en de regering hechten er zeer aan dat er op 1 juli 2016 één wettelijk regime komt voor het doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten. Na constructief overleg met het lid Lodders deel ik u hierbij mede dat overeenstemming is bereikt over de wijze waarop de twee wetsvoorstellen zullen worden geïntegreerd. Dit vindt plaats via een nota van wijziging op het initiatiefvoorstel. Het lid Lodders zal u deze nota vóór de procedurevergadering van 1 maart aanstaande doen toekomen. Indien uw Kamer het initiatiefvoorstel aldus aanvaardt, zal het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering worden ingetrokken."


 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Belang goed advies bij pensionering vergroot

Belang goed advies bij pensionering vergroot

De Wet verbeterde premieregeling heeft het belang van advies bij pensionering vergroot, constateert Aon. "De huidige wetgeving is dusdanig complex dat een gewone...

Herkansing deelnemer met vaste pensioenuitkering

Herkansing deelnemer met vaste pensioenuitkering

Pensioendeelnemers die in het recente verleden een vaste uitkering hebben aangekocht, krijgen alsnog de mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering. Staatssecretaris...