Koolmees: opschoonactie heel klein pensioen

Bezem

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat mee in de wens van de Tweede Kamer voor een laatste poging mensen in beweging te krijgen die een heel kleine pensioenaanspraak hebben.

Koolmees: "Het onderdeel ‘heel klein pensioen’ van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen' zal later in werking treden, namelijk op 1 januari 2019. Op die manier is er voldoende tijd voor een eenmalige ‘opschoonactie’ bij pensioenuitvoerders. Het tijdstip van inwerkingtreding zal worden vastgelegd in het inwerkingtredingsbesluit.

"Voor de eenmalige ‘opschoonactie’ denk ik aan het volgende. In de periode tot 1 januari 2019 kunnen deelnemers gebruikmaken van de mogelijkheid van individuele waardeoverdracht en pensioenuitvoerders van het recht op afkoop. De deelnemers kunnen hierop gewezen worden door de Rijksoverheid en pensioenuitvoerders. Dit kan in de vorm van een algemene campagne of op de persoon toegesneden informatieverstrekking. Ik zal daarover nadere afspraken maken met de pensioensector.

"Pensioenuitvoerders kunnen op termijn overwegen om ook voor de bestaande heel kleine pensioenen eenmalig een poging tot automatische waardeoverdracht te doen, alvorens de heel kleine pensioenaanspraken te laten vervallen."

Bij de heel kleine pensioenen gaat het om bedragen die leiden tot een uitkering van minder dan  2 euro bruto per jaar of 0,17 euro per maand.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Wapenen tegen suggestieve media?

Wapenen tegen suggestieve media?

Door Dion van der Mooren (MoneyView) Met enige tegenzin heb ik afgelopen maand naar het Nationaal Pensioendebat gekeken. Met de reeks uitzendingen van Zwarte...

In meer situaties behoud WW-uitkering naast ouderdomspensioen

In meer situaties behoud WW-uitkering naast ouderdomspensioen

Met ingang van 1 mei 2018 is het in meer situaties mogelijk dat een uitkeringsgerechtigde zijn volledige WW-uitkering behoudt terwijl hij daarnaast ook een ouderdomspensioen...

Helft Nederlanders vertrouwt op overwaarde huis als pensioenvoorziening

Helft Nederlanders vertrouwt op overwaarde huis als pensioenvoorziening

Meer dan de helft van de ondervraagden in onderzoek in opdracht van Omniplan zegt als pensioenvoorziening te vertrouwen op de toekomstige overwaarde van hun huis...

Vakcentrales: eerder indexeren en eerder inhalen

Vakcentrales: eerder indexeren en eerder inhalen

FNV, VCP en CNV pleiten er voor de MVEV-regels aan te passen, over te stappen op de Europese UFR, te beginnen met gedeeltelijk indexeren vanaf een dekkingsgraad...

Internetconsultatie Verzamelwet pensioenen 2019

Internetconsultatie Verzamelwet pensioenen 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart over de Verzamelwet Pensioenen 2019. De verzamelwet beoogt een verbetering...

Gepensioneerden niet gematst

Gepensioneerden niet gematst

Pensioenen worden al jarenlang nauwelijks geïndexeerd en soms zelfs gekort. Volgens 50plus is dat de schuld van de ‘kunstmatige’ manier waarop...