Koolmees: opschoonactie heel klein pensioen

Bezem

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat mee in de wens van de Tweede Kamer voor een laatste poging mensen in beweging te krijgen die een heel kleine pensioenaanspraak hebben.

Koolmees: "Het onderdeel ‘heel klein pensioen’ van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen' zal later in werking treden, namelijk op 1 januari 2019. Op die manier is er voldoende tijd voor een eenmalige ‘opschoonactie’ bij pensioenuitvoerders. Het tijdstip van inwerkingtreding zal worden vastgelegd in het inwerkingtredingsbesluit.

"Voor de eenmalige ‘opschoonactie’ denk ik aan het volgende. In de periode tot 1 januari 2019 kunnen deelnemers gebruikmaken van de mogelijkheid van individuele waardeoverdracht en pensioenuitvoerders van het recht op afkoop. De deelnemers kunnen hierop gewezen worden door de Rijksoverheid en pensioenuitvoerders. Dit kan in de vorm van een algemene campagne of op de persoon toegesneden informatieverstrekking. Ik zal daarover nadere afspraken maken met de pensioensector.

"Pensioenuitvoerders kunnen op termijn overwegen om ook voor de bestaande heel kleine pensioenen eenmalig een poging tot automatische waardeoverdracht te doen, alvorens de heel kleine pensioenaanspraken te laten vervallen."

Bij de heel kleine pensioenen gaat het om bedragen die leiden tot een uitkering van minder dan  2 euro bruto per jaar of 0,17 euro per maand.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Aegon: Nederlander is pensioendiscussie zat

Aegon: Nederlander is pensioendiscussie zat

Nederlandse werknemers zijn de discussie over het nieuwe pensioenstelsel beu, aldus onderzoek van Motivaction in opdracht van Aegon. De steun voor deelname aan...

Pensioenuitkering daalt in 2018

Pensioenuitkering daalt in 2018

Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot 2.750 euro zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2018 een lager netto bedrag staan....

Uitkering bpr nog steeds aanzienlijk minder dan middelloonpensioen

Uitkering bpr nog steeds aanzienlijk minder dan middelloonpensioen

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in de eerste helft van 2017 gestegen van 756 euro naar 787 euro. Dat leert de Pensioenvergelijker...

Inzetbaarheid op latere leeftijd grote uitdaging

Inzetbaarheid op latere leeftijd grote uitdaging

Om de inzetbaarheid en flexibiliteit op latere leeftijd van jongere generaties te verbeteren, voorziet Wijzer in geldzaken de komende jaren een grote uitdaging voor...

Pensioen over naar  nieuwe uitvoerder

Pensioen over naar nieuwe uitvoerder

Een pensioen opbouwen: in het verleden deed men dat vaak bij één pensioenuitvoerder, maar aangezien er tegenwoordig sneller van baan wordt gewisseld,...

Verbond pleit voor pensioen APK

Verbond pleit voor pensioen APK

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een pensioen APK. In het FD betoogt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond dat het nieuw te vormen kabinet...