Kosten pensioenbeheer nemen toe

TPRA logo

De kosten voor pensioen per deelnemer zijn vorig jaar met 5,5 procent gestegen. Bij tweederde van de pensioenfondsen zijn de deelnemers duurder uit. Belangrijkste reden voor de kostenstijging is de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader. Met een gemiddelde van 0,46 procent van het belegd vermogen bleven de vermogensbeheerkosten stabiel. Dit blijkt uit de ‘TPRA kostenmonitor 2016’.

De kosten voor pensioenbeheer lopen enorm uiteen. Zo bedroegen deze kosten bij AT&T 6.000 euro per deelnemer, terwijl de kosten bij autoimporteur Pon (Ring A) beperkt bleven tot 20 euro per deelnemer. "Voorgenomen liquidaties, gewijzigde herverzekeringsposities of invoering van een nieuwe administratie leidden tot grote veranderingen", aldus de onderzoekers.

De mediaan van de pensioenbeheerkosten lag op 330 euro. Rekening houdend met de omvang van de pensioenfondsen kwamen de kosten uit op 117 euro per deelnemer. Bij negentien van de 231 fondsen zijn de kosten lager dan dit bedrag.

De vermogensbeheerkosten varieerden van 0,14 procent tot 1,86 procent van het gemiddeld belegd vermogen, maar bleven gemiddeld gelijk aan de kosten in 2014. In sommige gevallen werden besparingen gerealiseerd door versimpeling van de beleggingsportefeuille, overstappen van actief naar passief beheer, afstoten van alternatieve beleggingen en het verkleinen van mandaten.

 

Betrouwbaarder dan overzicht DNB

The Pension Rating Agency (onderdeel van MoneyView) heeft de kosten zelf vastgesteld na onderzoek van de jaarverslagen van 231 pensioenfondsen over 2015. De ranking in het rapport is hierdoor betrouwbaarder dan ranglijsten op basis van de door de fondsen zelf gerapporteerde kosten, die ook door De Nederlandsche Bank worden gepubliceerd.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Beleidsdekkingsgraden pensioenfondsen opnieuw gestegen

Beleidsdekkingsgraden pensioenfondsen opnieuw gestegen

In het tweede kwartaal van 2017 stegen de beleidsdekkingsgraden van pensioenfondsen met 2%. Dit blijkt uit de TPRA-monitor Dekkingsgraden 2017-II. Het  is...

Wordt u uitgekleed?

Wordt u uitgekleed?

Als u weer naar de kapper gaat, geef dan een goede fooi. Want niet alleen u wordt geknipt of geschoren, de kappers worden dat ook. Bij hen gebeurt dat op pensioengebied,...

"Gevreesde pensioenkorting voorlopig afgewend"

"Gevreesde pensioenkorting voorlopig afgewend"

De vijf grootste pensioenfondsen van ons land hebben in het vierde kwartaal de beste resultaten geboekt. Dit concludeert The Pension Rating Agency (TPRA) in de monitor...

Pensioenfondsen voelen zich te verheven voor een oordeel

Pensioenfondsen voelen zich te verheven voor een oordeel

“We zijn het vertrouwen van de deelnemers kwijt”, is een veelgehoorde klacht bij pensioenfondsen. De oorzaak van dit wantrouwen wordt vaak gezocht...

Dekkingsgraden pensioenfondsen redelijk stabiel

Dekkingsgraden pensioenfondsen redelijk stabiel

In het afgelopen kwartaal zijn de nominale dekkingsgraden van pensioenfondsen vrijwel stabiel gebleven. De gemiddelde dekkingsgraad van rond de 102 is lager dan...

Pensioenfondsen niet open over beloning bestuur

Pensioenfondsen niet open over beloning bestuur

Minder dan de helft van de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen geeft inzicht in de vaste vergoedingen aan de bestuurders. Minder dan een kwart geeft daarbij voldoende...