Kosten pensioenbeheer nemen toe

TPRA logo

De kosten voor pensioen per deelnemer zijn vorig jaar met 5,5 procent gestegen. Bij tweederde van de pensioenfondsen zijn de deelnemers duurder uit. Belangrijkste reden voor de kostenstijging is de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader. Met een gemiddelde van 0,46 procent van het belegd vermogen bleven de vermogensbeheerkosten stabiel. Dit blijkt uit de ‘TPRA kostenmonitor 2016’.

De kosten voor pensioenbeheer lopen enorm uiteen. Zo bedroegen deze kosten bij AT&T 6.000 euro per deelnemer, terwijl de kosten bij autoimporteur Pon (Ring A) beperkt bleven tot 20 euro per deelnemer. "Voorgenomen liquidaties, gewijzigde herverzekeringsposities of invoering van een nieuwe administratie leidden tot grote veranderingen", aldus de onderzoekers.

De mediaan van de pensioenbeheerkosten lag op 330 euro. Rekening houdend met de omvang van de pensioenfondsen kwamen de kosten uit op 117 euro per deelnemer. Bij negentien van de 231 fondsen zijn de kosten lager dan dit bedrag.

De vermogensbeheerkosten varieerden van 0,14 procent tot 1,86 procent van het gemiddeld belegd vermogen, maar bleven gemiddeld gelijk aan de kosten in 2014. In sommige gevallen werden besparingen gerealiseerd door versimpeling van de beleggingsportefeuille, overstappen van actief naar passief beheer, afstoten van alternatieve beleggingen en het verkleinen van mandaten.

 

Betrouwbaarder dan overzicht DNB

The Pension Rating Agency (onderdeel van MoneyView) heeft de kosten zelf vastgesteld na onderzoek van de jaarverslagen van 231 pensioenfondsen over 2015. De ranking in het rapport is hierdoor betrouwbaarder dan ranglijsten op basis van de door de fondsen zelf gerapporteerde kosten, die ook door De Nederlandsche Bank worden gepubliceerd.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Nederland houdt vast aan risicovrije rente

Nederland houdt vast aan risicovrije rente

Nederland is geen voorstander van harmonisatie van het prudentieel toezichtkader voor pensioenfondsen op Europees niveau. Dat schrijft minister Koolmees in antwoord...

DNB publiceert good practice uitbesteding

DNB publiceert good practice uitbesteding

DNB heeft de definitieve good practice Uitbesteding voor verzekeraars gepubliceerd. De good practice zet de relevante wet- en regelgeving voor de uitbesteding door...

Dirk Scheringa gaat medewerkers DNB formeel horen

Dirk Scheringa gaat medewerkers DNB formeel horen

Bijna negen jaar na het faillissement van DSB zullen op bevel van de rechter op 3, 4 en 5 september 2018 getuigenverhoren plaatsvinden over “het opzettelijk...

Olaf Sleijpen wordt DNB-divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Olaf Sleijpen wordt DNB-divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Per 15 oktober wordt Olaf Sleijpen divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars bij DNB.  Sleijpen (48) studeerde economische wetenschappen aan de universiteit van...

De Homo Advisicus kan niet achterover leunen

De Homo Advisicus kan niet achterover leunen

Het is zaterdagochtend. De brievenbus kleppert al vroeg. Blij loop je naar de deurmat. Daar ligt, vers van de pers, de extra dikke zaterdagkrant. Nieuwsgierig...