L&g: adviseur dient onafhankelijkheid nadrukkelijker te positioneren

Arno Dolders, bijeenkomst 2014

Legal & General signaleert dat consumenten voor financiële producten meer en meer worden benaderd vanuit gebonden advieskanalen. Het ingevoerde verbod op provisie is een van de oorzaken dat gebonden advisering terrein wint. Legal & General is van oordeel dat onafhankelijke financiële dienstverleners er goed aan doen om hun onafhankelijkheid nadrukkelijker te positioneren.

Dit is de boodschap van Legal & General op de actualiteitenbijeenkomsten van maart en april, waar ruim 350 adviseurs zich voor hebben ingeschreven. Commercieel directeur Michiel van Dam: “Adviseurs vinden hun onafhankelijkheid eigenlijk vanzelfsprekend. En dus praten ze daar met klanten weinig over. Dat is jammer. Want onafhankelijk advies is essentieel voor de klant. Vrijheid om te kiezen begint met een goed overzicht van de keuzen die je als consument kunt maken. Bij gebonden advies krijg je dat overzicht niet. De groei van gebonden advies wordt nu gestimuleerd door de verkeerde effecten van het verbod op provisie. Maar wordt ook veroorzaakt doordat de consument zich onvoldoende realiseert dat hij de keuze heeft tussen gebonden en ongebonden advies en wat voor hem persoonlijk de consequenties van die keuze kunnen zijn. Financiële dienstverleners moeten daarom naar ons idee in hun communicatie meer en indringender aandacht schenken aan het belang van onafhankelijk advies.”

Legal & General heeft divers materiaal ontwikkeld dat het intermediair kan ondersteunen bij het profileren van haar onafhankelijke positie. Op de website van Legal & General worden regelmatig nieuwe artikelen geplaatst. Alle artikelen zijn 'neutraal' in de zin dat er geen enkele verwijzing is naar Legal & General. Al het materiaal wordt tegen kostprijs beschikbaar gesteld.

 

Leren van Engelse markt

Algemeen directeur Arno Dolders ging in zijn inleiding in op de ervaringen met de Retail Distribution Review (RDR) in Engeland. Het betreft hier regelgeving die begin 2013 in Engeland in werking is getreden. Een belangrijk onderdeel van deze regelgeving is het verbod op provisie voor advies en bemiddeling voor vermogensopbouwproducten. "Door voorstanders van het verbod op provisie wordt graag naar deze RDR verwezen als extra legitimatie voor het verbod op provisie dat wij in Nederland hebben geïntroduceerd. Dit is echter niet het juiste verhaal. Op de eerste plaats geldt de RDR alleen voor specifieke vermogensopbouwproducten en bijvoorbeeld niet voor ORV, AOV en inkomensbeschermers. Daarnaast mag de beloning in het kader van de RDR in Engeland wel degelijk worden gefinancierd uit het financiële product. Mits de hoogte van de beloning maar nadrukkelijk tussen adviseur en consument is overeengekomen en het bedrag transparant en separaat gecommuniceerd wordt naast de premie.

"In Nederland is deze vorm van financiering niet toegestaan. Ik ben van mening dat dit schadelijk is voor de consument. Met elkaar hebben we de relatie tussen de hoogte van de beloning die de aanbieder bereid is te betalen en bemiddelaar doorgesneden. Dat is een goede zaak. Nu de consument zelf onderhandelt over de hoogte van de beloning is er eigenlijk geen reden meer om de consument niet toe te staan deze kosten als transparant onderdeel van de premie van het door hem aangekochte financiële product mee te financieren. De Engelse markt laat nu juist zien dat dit prima kan functioneren waarbij voor brede lagen van de bevolking onafhankelijk advies bereikbaar blijft."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Wouter van Leusen - 21 maart 2014

Boutique Vermogen Planners, zie www.boutiquevermogenplanners.nl is een mooi voorbeeld van onafhankelijkheid, samenwerking en krachten bundelen.

Lees meer over
Dolders benoemd als Ridder van Oranje Nassau

Dolders benoemd als Ridder van Oranje Nassau

Bij zijn afscheid als algemeen directeur van Legal & General Nederland kwam burgemeester Van Domburg van IJsselstein een Koninklijke onderscheiding in de...

Pensioensymposium bij afscheid Arno Dolders

Pensioensymposium bij afscheid Arno Dolders

Op 23 maart organiseert Legal & General het symposium 'De irrationele mens en zijn pensioen'  ter gelegenheid van het afscheid van algemeen directeur Arno...

"start breder onderzoek naar effecten provisieverbod"

"start breder onderzoek naar effecten provisieverbod"

Ruim 75 procent van de consumenten wil meer keuze hebben over de wijze waarop zij intermediairs kunnen betalen, aldus onderzoek van GfK in opdracht van Legal &...

Dolders praat adviseurs bij over hybride advies

Dolders praat adviseurs bij over hybride advies

Legal & General organiseert deze maand een aantal actualiteitenbijeenkomsten voor financieeel adviseurs over 'hybride advies'. In de woorden van Legal-topman...

L&g legt nadruk op kwaliteit vermogensbeheer

L&g legt nadruk op kwaliteit vermogensbeheer

Legal & General legt in haar najaarscampagne voro Prisma Pensioen de nadruk op de kwaliteit van vermogensbeheer bij de uitvoering van pensioenregelingen. Legal...

L&g behoudt groei in krimpende levenmarkt

L&g behoudt groei in krimpende levenmarkt

Terwijl de totale markt van levensverzekeringen in de eerste zes maanden van 2015 veertien procent premievolume moest inleveren, liet Legal & General een groei...