Leeftijdssolidariteit pensioenregelingen kleiner dan gedacht

Logo Aon Hewitt

De leeftijdssolidariteit binnen pensioenregelingen, waarbij jongeren meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen, is veel kleiner dan vaak wordt gedacht. Als rekening wordt gehouden met de lage marktrente en volledige indexatie, is er zelfs sprake van omgekeerde solidariteit: ouderen betalen mee aan de opbouw van jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van Aon Hewitt.

Aon Hewitt voerde het onderzoek uit in het kader van een brede zoektocht naar een nieuw pensioenstelsel. “Ons huidige pensioenstelsel geldt als één van de beste ter wereld, maar de betaalbaarheid ervan staat ter discussie,” aldus Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. “Solidariteit wordt daarbij vaak gebruikt als argument dat het huidige stelsel niet meer voldoet. Met dit onderzoek plaatsen wij dit in het juiste perspectief.”

De pensioenopbouw van jongere werknemers is traditioneel goedkoper dan die van oudere collega’s, omdat de premie van een jongere meer tijd heeft om te renderen. Daardoor kan hij met een lagere bijdrage eenzelfde pensioenkapitaal opbouwen als een oudere werknemer. Door de huidige lage rentestand is dit verschil echter kleiner geworden.

“De leeftijdssolidariteit is in werkelijkheid kleiner dan op papier,” stelt Driessen. Hij wijst op de theoretische modellering van de rente voor langere looptijden via de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). “Zonder die UFR is de waarde van de pensioenopbouw voor de jongste werknemers maximaal 25 procent lager dan voor een werknemer van gemiddelde leeftijd. De oudste deelnemer profiteert maximaal 25 procent,” aldus Driessen. “Dat is fors minder dan menigeen denkt. Op basis van de rentestand per 31 januari 2016 liggen die percentages zelfs beneden 20 procent.”

Aon Hewitt concludeert dat er zelfs sprake is van omgekeerde solidariteit als indexatie wordt meegenomen: ouderen betalen mee aan de pensioenopbouw van jongeren door de negatieve reële rente op dit moment.

Aon Hewitt onderzocht ook andere vormen van solidariteit, zoals geslacht, levensverwachting, uitvoeringskosten en burgerlijke staat. Opmerkelijk genoeg blijkt de pensioenopbouw van mannen zo’n 5 procent duurder dan die van vrouwen. In het verleden ging men van het omgekeerde uit omdat vrouwen gemiddeld langer leven. “De lage rentestand heeft meer invloed op de waarde van het partnerpensioen dan op de waarde van het ouderdomspensioen,” aldus Driessen. “Partnerpensioen heeft juist bij mannen veel waarde.”

Het onderzoek wijst verder uit dat de solidariteit tussen laag- en hoogopgeleiden marginaal is.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Frank Driessen ceo Aon Hewitt Nederland

Frank Driessen ceo Aon Hewitt Nederland

Frank Driessen (50) is per 1 april de nieuwe ceo van Aon Hewitt Nederland. Hij volgt Pascal Hogenboom op, die per 31 maart bij Aon vertrekt. Driessen heeft als belangrijkste...

Pascal Hogenboom verlaat Aon Hewitt

Pascal Hogenboom verlaat Aon Hewitt

Pascal Hogenboom (48) vertrekt per 1 april 2018 als CEO van Aon Hewitt Nederland. Aon Hewitt laat weten dat Hogenboom dit besluit op eigen initiatief heeft genomen....

Dekkingsgraad pensioenfondsen valt terug

Dekkingsgraad pensioenfondsen valt terug

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een stijging in juli, in augustus teruggevallen naar 106%. De beleidsdekkingsgraad bleef stabiel...

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na maanden stabiel te zijn geweest, in juli gestegen naar 107 procent. De beleidsdekkingsgraad,...

Dekkingsgraad pensioenfondsen verbeterd

Dekkingsgraad pensioenfondsen verbeterd

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april met één procent gestegen, van 104 naar 105 procent. De beleidsdekkingsgraad,...

Aon: dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel

Aon: dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart gelijk gebleven op 104%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie,...