LTV-grens bij modelmatige waardebepaling naar 90%

Huis Te Koop (jan 2012) 2

Minister Dijsselbloem staat in ruimere mate dan aanvankelijk aangekondigd modelmatige waardebepaling toe bij het bepalen van de hoogte van een hypothecair krediet. Hij verhoogt de LTV-grens van 80 naar 90 procent.

Dat schrijft de minister in zijn antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg over zijn brief van 18 april.

Dijsselbloem: "Op basis van die overleggen en in samenwerking met de AFM was ervoor gekozen om de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries zo in te vullen dat het mogelijk was om de waarde van de woning te baseren op de WOZ-waarde of op een vergelijkbare modelmatige waardering, mits de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning niet meer dan 80 procent bedraagt. Naar aanleiding van het schriftelijk overleg hebben nadere overleggen plaatsgevonden met marktpartijen, brancheorganisaties, belangenorganisaties en toezichthouders (de AFM en de Waarderingskamer) om opnieuw naar de invulling van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries te kijken. Naar aanleiding van deze overleggen is besloten om de LTV-grens (loan to value) van 80 procent te verhogen naar 90 procent.

"Zoals in de brief aan de Tweede Kamer wordt genoemd is een nadeel van modelmatige waardebepalingen dat mogelijk geen rekening wordt gehouden met de staat van de individuele woning. Wanneer een woning in een slechte staat verkeert, bestaat het risico dat de modelmatige waardering te hoog uitvalt. Dat kan tot gevolg hebben dat meer geleend kan worden dan de daadwerkelijke waarde van de woning. Inmiddels is gebleken dat ook bij een LTV-grens van 90 procent of lager nog voldoende kan worden ondervangen dat niet meer geleend kan worden dan de waarde van de woning. De verwachting is dat de staat van de individuele woning doorgaans niet meer dan 10 procent zal afwijken van de gemiddelde staat van de woningen met vergelijkbare objectieve factoren. In de praktijk zal worden bezien of dit het geval blijft. De keuze voor de verhoging naar 90 procent is verder gelegen in het feit dat een grotere groep consumenten gebruik kan maken van modelmatige waarderingen. Bij een LTV-grens van 80 procent zou de groep consumenten die hier gebruik van kon maken vermoedelijk beperkt zijn. Verder kan de consument door het gebruik van modelmatige waarderingen de kosten van een fysieke taxatie besparen en kan de doorlooptijd van een hypotheekaanvraag worden verkort."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Blijven we bubbelen?

Blijven we bubbelen?

Pleidooi van hypotheekadviseur Edwin Vonk, Adviesburo Vonk uit Terheijden, voor een objectieve waardebepaling van huizen. “Wat is de marktwaarde van dat huis?”...

"Tienduizenden gevangen in hun hypotheek"

"Tienduizenden gevangen in hun hypotheek"

De OvFD wijst in een brief aan de Tweede-Kamercommissie Wonen en Rijksdienst op een aantal zorgpunten op de hypotheekmarkt. "Zo wordt het voor starters steeds...