LTV-limiet hypotheken mogelijk nog verder verlaagd

Woning

Het Financieel Stabiliteitscomité onderzoekt verlaging van de LTV-limiet na 2018.

 

Het comité (FSC) heeft in zijn vergadering onlangs gesproken over de belangrijkste actuele risico’s voor de financiële stabiliteit. Ook heeft het comité gesproken over de voor- en nadelen van een verlaging van de Loan-to-Value (LTV)-limiet voor hypotheken. De LTV-limiet is de maximaal toegestane verhouding tussen het hypotheekbedrag en de waarde van de woning. De limiet is nu 104 procent en deze wordt jaarlijks met één procentpunt verlaagd tot 100 procent in 2018. Recent adviseerden onder andere het IMF en de Commissie Wijffels de LTV-limiet na 2018 verder af te bouwen. Het FSC onderkent dat er "voordelen verbonden zijn aan een lagere LTV-limiet. Deze gaat gepaard met minder sterke schommelingen op de huizenmarkt en maakt dat huishoudens minder snel onder water komen te staan, waardoor zij moeilijk kunnen verhuizen of met grote financiële problemen worden geconfronteerd bij werkloosheid of echtscheiding. Een lagere LTV-limiet kan de stabiliteit van de financiële sector en de economie daarom versterken. Hierbij dient echter ook rekening te worden gehouden met de effecten van recente hervormingen als de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de met de hypotheekrenteaftrek samenhangende eis om de hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair af te lossen. Deze maatregelen stimuleren aflossing en mitigeren daarmee de risico’s voor huishoudens. Tevens is de wettelijk bepaalde maximale leencapaciteit in verhouding tot het inkomen (de loan-to-income norm, LTI-norm) van belang. Een verlaging van de LTV-limiet brengt ook kosten met zich mee. Het beperkt voor een deel van de starters de toegang tot een koopwoning, omdat zij over meer eigen vermogen moeten beschikken. Dit leidt met name in de transitiefase tot minder verkooptransacties, een grotere vraag naar huurwoningen en hogere huren, wat een negatief effect heeft op het spaarvermogen van potentiële starters. Een verlaging van de LTV-limiet zou daarom bij voorkeur geleidelijk moeten plaatsvinden.

"De omvang van deze effecten is met onzekerheid omgeven. Om tot een onderbouwd advies over het gewenste LTV-beleid na 2018 te komen is nader onderzoek nodig naar de spaarmogelijkheden van jonge huishoudens en de mogelijkheden om het middensegment op de huurmarkt verder te ontwikkelen. Het comité zal hierover verder spreken op de vergadering van mei 2015."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - 10 december 2014

Als de LTV nog verder naar beneden gaat , komt de verkoop van woningen totaal tot stilstand. En de bouw sector zal volledig verdwijnen. Met alle gevolgen van dien. Waarom niet terug gaan in de tijd, want vroeger was niet alles beter maar sommige dingen wel. Verstekking weer naar 106 %, dan binnen 8 jaar dat deel wat boven LTV norm is geleend versneld aflossen. Bied weer premie A / B voor woningen aan. je zult zien dat de bouw en de verkoop mark zo weer opgang komt. Krijgt de burger de gelden ook nog een terug die door de overheid is afgestolen met de 6% overdracht belasting, Want daarom moeten wij meer lenen dan de waarde van de woning. Heren wees nou een constructief en denk nou een echt aan de burger. en de economie. en als de burger al wil sparen wordt dit weer door de overheid afgestolen met de lasten verzwaringen op basis voorzieningen. ik wens u succes maar wacht niet tot mei Kan Niet meer. Geert Sijbring

Lees meer over