Mackaaij: "provisie is onze grootste vijand"

Michael Mackaaij

"Wat mij betreft pakken we door en voeren we ook voor de schademarkt een provisieverbod in." Aldus Michael Mackaaij (MultiSafe) in 'Verzekerd!' van het Verbond van Verzekeraars. Mackaaij oppert een verbod vanaf 2017. "Gewoon pats boem in één keer invoeren."

Mackaaij: "Laten we alsjeblieft niet dezelfde fout maken als bij Leven: vijftien jaar doen over een slag die je ook in vijf  jaar kunt maken. De hypotheek- en levenmarkt zijn hét voorbeeld waarom het poldermodel niet werkt. Vijftien jaar om van oud naar nieuw te komen, zonde van de tijd en van het geld. Ik heb begrepen dat de uitvoeringskosten alles bij elkaar zeker één miljard euro hebben bedragen, maar het kan net zo goed twee of drie miljard zijn." Mackaaij zegt in hetzelfde interview dat Adfiz hem had moeten steunen in de strijd van MultiSafe tegen de Consumentenbond, die onlangs leidde tot het voor abonnementen gunstige MultiSafe-arrest. "Natuurlijk had Adfiz ons in de beginfase moeten steunen in de rechtszaak, al was het maar met een symbolisch bedrag. Dat was me veel waard geweest." Overigens is Mackaaij positief over de poging momenteel van Adfiz, dat kampt met een verlies, om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat hem betreft worden het eigen opleidingsinstituut en de eigen automatiseringsclub Anva losgelaten. "Binnen Adfiz hebben we behoefte aan focus en visie op wie wat moet doen in de keten. Daar hebben we onze handen voorlopig wel even aan vol."

Klik HIER voor het hele artikel.

 

Lees meer over

Reacties

John 31 augustus 2012

Misschien zouden we eens moeten beginnen met het veranderen van de term 'provisie' in service en beheersvergoeding. De geldelijke vergoeding bij schadeverzekeringen is niet vergelijkbaar met de provisie op levensverzekeringen. @Arnie; Jij weet niet waarover je praat.

Eise 31 augustus 2012

Helemaal gelijk, MAAR helaas de afgelopen periode van 2 walletjes gegeten..... meneer M. ( schade) provisie en een abonnement moet toch niet samen gaan Helaas geen gelijk voor de consumentenbond, maar HELAAS voor de klant.

paul 30 augustus 2012

en dan te bedenken dat Multisafe abonnementen invoerde terwijl de provisie op schade er naast bleef lopen.

Paul 29 augustus 2012

@ Pieter Pieter polisverkopers zijn of waren in dienst van verzekeraars. Ga geen onzin zitten verkopen. Als je ook intermediair bent richt je meningen met argumenten dan aan de branche organisaties en zoek men hen het duel. Dat verlies je ongetwijfeld.

Pieter 29 augustus 2012

Een adviseur die polissen MOET verkopen om inkomsten te verwerven, kan per definitie niet altijd onafhankelijk adviseren. Een adviseur die ook zijn declaratie kan indienen na het advies om géén polis te kopen, kan dat wel. Daarom is een provisieverbod de enige mogelijkheid om de klant echt centraal te stellen. Altijd.

M. 28 augustus 2012

Sorry hoor..maar een basisbijdrage van 180 euro per jaar voor een particulier en consultant van 150 p u..schaderegelaar 125 p u.. dat vind ik niet in het belang van de klant met gewoon een aantals schadeverzekeringen. Dat is alleen maar in het belang van de tussenpersoon oh eh adviseur..

Han 28 augustus 2012

Killing voor de vakgenoten die in nice-markten werken. Weg specialist en vakkunde. Hier komen ze dan 5 jaar later achter... Bovendien het marktsegment welke het meeste advies nodig heeft kan het niet betalen. Kijk aan de overkant van de plas... advies is straks alleen nog maar voor de 'rijken'.

Marcel 28 augustus 2012

Meneer Mackaaij maakt veel vrienden met zijn uitspraak. Met name aan de kant van verzekeraars. Misschien is dat ook wel zijn doel...

Ben Kolle 28 augustus 2012

De heer Mackaay is waarschijnlijk over de rug van de tussenpersonen op zoek naar een baantje in de politiek . Een ding moet ik hem nageven schaf ook de provisie op schade verzekeringen af maar schaf dan ook gelijk maar het beroep van tussenpersoon af.

Ass. Ktr.P. Huizinga 28 augustus 2012

In 2001 werd ons nogeens haarfijn onder de neus gewreven dat provisie de énige beloning mocht zijn die we mochten genieten. Bij Wet dus!!! En nú zou het onze grootste vijand zijn? Voor mij zijn er maar twee grote vijanden, U en de Jager!

"Aanbieders, gevolmachtigden en adviseurs, verlaat uw schuttersputjes"

"Aanbieders, gevolmachtigden en adviseurs, verlaat uw schuttersputjes"

Aanbieders, gevolmachtigden en adviseurs dienen met open mind naar de feiten op zoek te gaan. "Dan ontstaat er een basis waarop je zonder al te veel emotie met elkaar...

Zorgplicht niet geschonden, toch provisie vergoeden

Zorgplicht niet geschonden, toch provisie vergoeden

Een adviseur moest van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening de klant de provisie vergoeden, ook al had hij niets verkeerd gedaan. In de herziene...

Knollenveld

Knollenveld

Het level playing field ligt er bij als een knollenveldje. Wat dat betreft, hebben Herdink en Leichel in 'Provisie 2.0' het bij het rechte eind, meent Albert van...

12.05 uur

12.05 uur

"Collegae, ga weer doen, waarvoor u bemiddelaar bent. Wees erbij als de klant schade heeft en als er een expert komt." Dat houdt financieel adviseur Kees Bergman...

ONVZ houdt vast aan verlaging provisie

ONVZ houdt vast aan verlaging provisie

Adfiz meldt uitgebreid met ONVZ te hebben gesproken om haar bezwaar tegen eenzijdige aanpassing van vergoedingen "overduidelijk kenbaar te maken". Uiteindelijk...

Kosten schadebehandeling niet meer financieren uit provisie?

Kosten schadebehandeling niet meer financieren uit provisie?

Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau D&O, raadt kantoren aan na te denken over alternatieve financieringsmethoden voor de kosten van schadebehandeling.   ...