Mark de rijke: "gedragscode sluit te veel mensen uit van woningmarkt"

Mark de Rijke

"De Gedragscode Hypotheken is dringend toe aan herijking" schrijft Mark de Rijke (Hypotheekshop) vandaag in het FD. "Onder aanvoering van het Nibud gaan geldverstrekkers nog steeds uit van de ‘gemiddelde Nederlander’ en voeren ze verregaande standaardisering door", aldus De Rijke. "Hierdoor worden onnodig veel mensen uitgesloten van de woningmarkt."

Door strikt vast te houden aan de huidige normen dreigen volgens De Rijke verschillende groepen af te vallen. "Flexwerkers in een sector waar de komende jaren volop werk zal zijn en de kans op werkloosheid minimaal is. Net afgestudeerde twintigers met een startersinkomen en een studieschuld. De groep lagere inkomens waarvan de leencapaciteit fors is teruggeschroefd en die getroffen worden door de eis om meer eigen geld in te brengen. Pensioengerechtigden die steeds minder gebruik kunnen maken van hun overwaarde. Woonbooteigenaren die beperkt financiering kunnen regelen, omdat hypotheken voor woonboten te risicovol zijn of een te kleine markt vormen. Ondernemers van wie de werknemers wel een huis kunnen kopen, maar zijzelf door een jaar met mindere cijfers niet. Startende zzp’ers die te maken krijgen met een afslag op hun inkomen en die meer eigen geld moeten inbrengen dan iemand in loondienst."

 

Dienstverband biedt schijnzekerheid

"Geldverstrekkers kijken naar inkomen en theoretische maandlasten, niet naar de persoonlijke omstandigheden of financieel gedrag. Er wordt niet gekeken naar een betalingsverleden met hogere maandlasten zoals bijvoorbeeld huur. Dit speelt ook voor de huidige hypotheeklasten als men wil oversluiten of wil doorstromen naar een andere (goedkopere) woning. Zoals bijvoorbeeld bij senioren vaak het geval is terwijl ze tegelijk geconfronteerd worden met hogere lasten vanwege de aflossingseis. Het wel of niet hebben van een vast contract en het werken in loondienst is en blijft de norm, terwijl dat tegenwoordig absoluut geen garantie meer is voor een stabiel inkomen.
"Sterker nog, een vast dienstverband biedt een schijnzekerheid die niets zegt over iemands vooruitzichten in de toekomst op werk en  inkomen. Maar geldverstrekkers houden star vast aan de richtlijnen die in de regelingen beschreven worden en zijn niet of nauwelijks bereid de ruimte die er is te gebruiken om uitzonderingen te maken. Er wordt niet naar de individuele, financiële situatie van een aanvrager gekeken. Terwijl deze vaak veel meer duidelijkheid geeft over hoe iemand er daadwerkelijk voor staat.

 

Herijking Gedragscode

Om de maatschappelijke ontwikkelingen bij te benen is volgens De Rijke een herijking van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen noodzakelijk. "In ieder geval moeten acceptatieregels en de toetsingsmethodiek kritisch tegen het licht worden gehouden. Nibud kan hierbij prima als richtlijn dienen, maar er moet ook ruimte zijn voor andere, nieuwe situaties. Zeker als dit aan hand van de persoonlijke situatie en het financieel gedrag met steekhoudende argumenten kan worden onderbouwd. De wens om betaalbaar te wonen moet hierbij het uitgangspunt zijn. Je kunt wel bepalen dat maximaal bedrag X verantwoord is, maar als er op geen enkele wijze woonruimte te vinden is voor dat bedrag (huur of koop), dan schieten de normen hun doel voorbij."

 

Uitsluiting voorkomen

De Rijke: "Geldverstrekkers, zeker de systeembanken, en NHG moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en uitzonderingssituaties realistisch en op een andere manier beoordelen. Zo zorg je er voor dat de Gedragscode beter aansluit op de wensen van de consument en voorkom je dat er onnodig veel mensen worden uitgesloten van de woningmarkt."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - 4 juli 2016

Lopende hypotheek circa 50% verkoopwaarde, variabele rente 4,6% bij slapende geldverstrekker. Wens: ivm veranderde privé omstandigheden en gewijzigde toekomstplannen aub omzetten naar 20 jaar vast a 200 euro p.m. Niet mogelijk: ivm leeftijd meneer (57) rekening houden met pensioen. Op pensioendatum halve AOW en beperkt pensioen gedurende ruim 2 jaar. Tot mevrouw ook AOW krijgt, is er een betaalbaarheidsprobleem. twee jaar 200 p.m is 4.800. Rentebesparing gedurende 10 jaar is ook ruim 200 per maand, is 24.000. Mag niet van het boekje/de regels.

Lees meer over