Meer aanrijdingen met dieren

Rendier verbodsbord

Het aantal aanrijdingen met dieren is in de afgelopen jaren fors gestegen. Van 5.750 in 2014 en 6.458 in 2015 tot 7.799 vorig jaar. Dit blijkt uit de jongste Risicomonitor Verkeer van het CVS.

Het CVS heeft dit jaar voor het eerst gekeken naar het aantal aanrijdingen met dieren en de regionale verschillen zijn groot. Verzekeraars vinden dan ook dat lokale overheden in de provincies waar veel aanrijdingen met wild plaatsvinden, automobilisten moeten wijzen op de ‘hot spots’.

Rudi Buis van het Verbond: “De eerste is dat we simpelweg door de opbloeiende economie meer kilometers maken en meer kilometers betekenen ook meer aanrijdingen. Daarnaast geldt dat het verkeer steeds drukker wordt en een niet onbelangrijk thema blijft het smartphonegebruik in het verkeer. Wij blijven daarom bij de politiek benadrukken dat afleiding in het verkeer moet worden aangepakt.”

Buis verwijst ook naar het Verkeersveiligheidsmanifest dat in het najaar in het Regeerakkoord is opgenomen. “Gelet op de alarmerende cijfers in de Risicomonitor roepen wij de politiek op om het manifest daadwerkelijk in verkeersveiligheidsbeleid om te zetten.”

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Voor verzekeraars is Koningsdag een relatief goedkoop dagje: de netto schade ligt zo’n 5 miljoen euro lager dan op een gewone dag, zo blijkt uit een analyse...

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zijn positief over de onlangs in werking getreden Wet waardeoverdracht klein pensioen. Volgens de lobbyorganisaties,...

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

De jongerenorganisatie van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten voor de invoering van een algemene pensioenplicht, persoonlijke potten met behoud...

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Verzekeraars en brandweer wijzen ondernemers op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een...

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars willen er in elk voertuig een Event Data Recorder (EDR) wordt geïnstalleerd, zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen....

Verbond valt over uitspraak DNB en AFM

Verbond valt over uitspraak DNB en AFM

"In het FD-interview met DNB en AFM wordt de indruk gewekt alsof pensioenuitvoerders alleen in nominale bedragen willen communiceren en koopkrachteffecten buiten...