Minister niet blij met overschrijding kostenkader door AFM

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

"Ik hecht er aan dat de AFM zich aan het kostenkader houdt." Aldus minister Hoekstra van Financiën, nadat de AFM een kostenoverschrijding verwacht. Hoekstra: "Een overschrijding van het kostenkader draagt niet bij aan de bestuurlijke rust. Daarom heb ik afspraken met de AFM gemaakt om een overschrijding van het kostenkader in de toekomst te voorkomen. De begroting voor 2018 blijft binnen het kostenkader. De AFM heeft ruimte gemaakt binnen haar begroting voor onvoorziene kosten. Ook heeft de AFM maatregelen genomen om nadrukkelijker op het kostenkader te sturen."

De AFM verwacht over 2017 een overschrijding van 0,9 miljoen euro op de kosten voor reguliere bedrijfsvoering. De oorzaak is een incidentele en onvoorzien hogere uitgave voor de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit tekort loopt mee in het exploitatieresultaat, dat aan alle onder toezicht staande instellingen wordt doorberekend in 2018.

De AFM verwacht bovendien drie miljoen extra kwijt te zijn aan het toezicht op de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten. De vertraging in dit dossier betekent dat de AFM langer toezicht moet houden. De AFM verhoogt daarom de voorziening voor de kosten die zij in 2017 voor dit dossier heeft gemaakt en nog verwacht te maken in 2018. Deze voorziening komt ten laste van het resultaat van 2017. Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij de bij het herstelkader betrokken banken en komt daarmee niet ten laste van alle andere onder toezicht staande organisaties.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kosten toezicht: mag het wat minder?

Kosten toezicht: mag het wat minder?

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat heel goed zegt te begrijpen dat in een recente poll op VVP...