Modelbrief Adfiz voor afwijzen servicecontract

Adfiz

Financieel adviseurs mogen hun klanten niet lukraak een serviceabonnement aanbieden. Vooraf moet eerst duidelijk vermeld worden voor welke producten het abonnement geldt en welke diensten de klant mag verwachten. Klanten die geen behoefte hebben aan een serviceabonnement, kunnen een voorbeeldbrief van Adfiz gebruiken om dit aan hun adviseur te laten weten.

Adfiz heeft de voorbeeldbrief opgesteld naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar van afgelopen maandag. De tekst luidt als volgt:

 

U heeft mij op mijn lopende polissen een serviceabonnement aangeboden. Ik laat u hierbij weten dat ik daar geen gebruik van wil maken. Ik ga ervan uit dat u mij de diensten levert die uit uw Wft-zorgplicht voortvloeien. Dat wil zeggen dat ik van u verwacht dat u mij de navolgende diensten levert, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen:

  • u informeert mij tijdig over wezenlijke wijzigingen in de productinformatie die voor mij essentieel is, zoals wijzigingen in productvoorwaarden. Tijdig houdt in dat ik dan nog voldoende tijd heb om naar aanleiding van die informatie eventueel actie te ondernemen, zoals het inwinnen van advies;
  • u informeert mij over nieuwe wet- en regelgeving die voor mij ten aanzien van de gesloten hypotheek/verzekering relevant is;
  • u beantwoordt mijn vragen over het oorspronkelijke advies;
  • u geeft bij wijziging mijn gewijzigde klantgegevens door aan de aanbieder;
  • indien ik een overlijdensrisicodekking heb afgesloten, draagt u zorg voor melding van overlijden.

Verder ga ik ervan uit dat u mij ook over de navolgende zaken ten aanzien van uw dienstverlening informeert:

  • wijzigingen in uw NAW-gegevens of andere wijzigingen ten aanzien van uw organisatie die voor mij van belang zijn in het kader van uw bereikbaarheid en aansprakelijkheid;
  • wijzigingen in de informatie die u mij verstrekt heeft over uw dienstverlening.

Graag ontvang ik van u een bevestiging dat u mijn beslissing in goede orde heeft ontvangen en dat u bovengenoemde werkzaamheden kosteloos voor mij zult uitvoeren.

 

(Indien van toepassing):
Ik betaal aan u op mijn polis(sen) ook doorlopende provisie. Ik ga er van uit dat u mij in de bevestiging op deze brief ook benoemt welke diensten u mij daarvoor levert.

 

(Bij opzeggen klantrelatie door adviseur):
Ik wijs u er op dat u verplicht bent bij het verbreken van de klantrelatie mij de wettelijke zorg te leveren, zolang ik geen nieuwe adviseur heb. Bovendien bent u verplicht mij de dienstverlening te leveren waarvoor u aangeeft doorlopende provisie te ontvangen, zolang u die provisie ontvangt.

 

De brief is te vinden op de website van Tros Radar.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - 18 januari 2013

Maar natuurlijk. De ene deur wordt gesloten en de andere wordt geopend... Adfiz, houden zo ! Goed weekend allemaal.

Gerda - 17 januari 2013

Voor alle duidelijkheid, wijzelf gaan niet over op abonnementen en blijven onze zorgplicht uitvoeren op grond van reeds ontvangen en nog van verzekeraars te ontvangen provisiebeloning. Wijzelf zullen dus geen klachtbrieven ontvangen. Mede gezien de chaos die er nu ontstaat vanwege het recente provisieverbod op complexe producten, ben ik ervan overtuigd dat intermediairverzekeraars eieren voor hun geld zullen kiezen en dat de provisie op schade zal blijven bestaan. Dit ondanks het feit, dat dhr Mackaaij van Multisafe in de media roept, dat ook de schadeprovisie in de toekomst zal verdwijnen. Mijn inziens is het nu ontstane dilemma voor Adfiz slechts een overbruggingsprobleem naar de door hen gepropagandeerde hoofdinkomst van de toekomst: het abonnementensysteem. En wat gaat Adfiz , belangenorganisatie van de megatussenpersonen en derhalve Abonnementen-promotor bij uitstek nu doen. Adfiz stelt èn naar de AFM èn naar het Verbond van Verzekeraars èn naar de Service-Providers èn naar de Consument dat de provisie-ontvangende tussenpersoon de –wettelijke- taak zou hebben dat “de consument op grond van de zorgplicht zonder extra kosten tijdig wordt geïnformeerd over productwijzigingen en nieuwe wet- en regelgeving en dat vragen over het oorspronkelijke advies worden beantwoord.” Je zou maar één enkel schadeproduct van een klant in portefeuille hebben en het hele volk en vaderland gaat de stelling van Adfiz overnemen! Kortom, Adfiz speelt het weer klaar om de belangen van het provinciale intermediair te ondermijnen. Aan jullie de keuze: a.Adfiz speelt hier willens en wetens met de belangen van het kleine intermediair en brengt ze hiermee de definitieve doodsteek toe; b. Adfiz is te goeder trouw, maar het is daar bij Adfiz een amateuristisch zooitje.

Pollo - 17 januari 2013

Heb ik nog een aardige; Ik informeer klanten per e-mail over belangrijke wijzigingen door middel van mijn digitale nieuwsbrief. Een aantal - net die jeuktypes waar je van af wil - heeft zich echter afgemeld voor de gratis email nieuwsbrief. Hoe staan we daar juridisch in het veld?

Pollo - 17 januari 2013

Goh, nou moet ik Gerda toch gelijk geven. Hoewel ik de brief positief vind in de zin dat duidelijk is aangegeven wat dan de wettelijk vereiste minimale werkzaamheden zijn. Ik beschouw het wel als een gemiste kans dat niet is ingegaan op de mogelijkheid om de relatie te beëindigen.Er zijn zoveel zaken veranderd dat het niet altijd in de rede ligt om nog jarenlange zorgplicht af te kunnen dwingen met een beroep op ooit ontvangen provisiegelden. De tijd dat ik jaarlijks voor het WABB register 35 gulden betaalde is voorbij, evenals het zonder inventarisatie etc aanbieden/verkopen/aansmeren van polissen. Nu de klantrelatie een heel andere wordt is het niet onredelijk in een aantal situaties ook een andere of aanvullende beloning af te spreken. Ook hier mis ik toch weer de nuance: net zoals je je kunt afvragen of een premievrije uitvaartpolis voor 120 euro per jaar aan abonnement mag kosten kun je je ook afvragen of polissen tientallen jaren onder kostprijs beheerd moeten blijven worden. De intermediair die op een redelijke manier met de problematiek omgaat en dan deze brief ontvangt zou dus bij wijze van spreken nog 25 jaar met onwil een klant moeten bedienen? Wie maak je daar nu gelukkig mee?

Lees meer over
Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

Wiertsema: blijf onverzekerbare risico's melden

“Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het aanbod verschraalt", aldus Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, op het Zakelijk Platform in Maarssen...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Adfiz: checklist IDD

Adfiz: checklist IDD

Adfiz heeft een checklist IDD toegevoegd aan haar Europa Portaal. De checklist is ook toegankelijk voor niet-leden. Adfiz: "Vorige week hebben we ons Europa Portaal...

Samen zaken in beweging zetten

Samen zaken in beweging zetten

"Het is belangrijk dat we het met elkaar blijven hebben over wat we om ons heen zien gebeuren binnen de branche. En dat we onszelf daarover een mening vormen, die...

Onderzoek naar autodealerpolissen

Onderzoek naar autodealerpolissen

Adfiz is een onderzoek gestart naar autodealerpolissen. De organisatie op haar website: "Met enige regelmaat ontvangen we klachten over autodealerpolissen die via...

Adfiz: verwerken BSN door adviseurs niet verboden

Adfiz: verwerken BSN door adviseurs niet verboden

Aangezien hierover veel vragen blijven bestaan, licht Adfiz toe hoe het wel zit met het BSN-nummer en de AVG. In juli antwoordde het ministerie van Financiën...