Netspar: te weinig pensioen voor dertig procent Nederlanders

Familie pensioen 2

Volgens Netspar bouwt dertig procent van de Nederlanders te weinig pensioen op.

De verschillen in pensioenopbouw zijn volgens Netspar groot. Dertig procent van de huishoudens heeft na pensionering een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen. Het betreft vooral zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen. Dat schrijven Netspar-onderzoekers Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been en Koen Caminada (Universiteit Leiden) als bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog.

Spaart een deel van de huishoudens te weinig voor een toereikend pensioen; een kwart van de huishoudens spaart erg veel. Wanneer we rekening houden met pensioen, spaargeld en ook de eigen woning komt twintig procent van de mensen tekort op de minimale consumptiebehoefte die zij zelf denken te hebben bij pensionering. Huishoudens met hoge inkomens hebben veel moeite om hun levensstandaard te handhaven na pensionering. Dit blijkt uit uitgebreid empirisch onderzoek op basis van anonieme individuele gegevens van pensioenfondsen, de belastingdienst en banken.

Ondanks dat dertig procent van de huishoudens een ontoereikend pensioen zal hebben, blijft de armoede onder ouderen in Nederland laag. Uit een internationale vergelijking op basis van gegevens over individueel spaargedrag blijkt dat de pensioenuitkomsten in Nederland ook in de toekomst relatief gunstig zijn ten opzichte van landen als Frankrijk, de Verenigde Staten en Noorwegen. Relatief veel Nederlanders kunnen hun levensstandaard handhaven.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Pensioen: beperk het aantal keuzes

Pensioen: beperk het aantal keuzes

Vereenvoudigen keuzes en inspelen op intuïtie leidt tot betere pensioenkeuzes, blijkt uit een literatuurstudie en internationale vergelijking door Henriëtte...

Netspar: "maatwerk pensioenen beperkt mogelijk"

Netspar: "maatwerk pensioenen beperkt mogelijk"

"In de toekomst zal het daarom gaan om een zorgvuldige vormgeving van de architectuur rondom maatwerk en individuele keuzes gericht op een goede balans tussen...

Zelfstandigen maken pensioenambities niet waar

Zelfstandigen maken pensioenambities niet waar

Als het gaat om de hoogte van het pensioen en de gewenste pensioendatum, hebben zelfstandig ondernemers dezelfde ambities als mensen in loondienst. Uit Netspar-onderzoek...

"Netspar-onderzoek Pensioen 1-2-3 nuttig"

"Netspar-onderzoek Pensioen 1-2-3 nuttig"

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie noemen het Netspar-onderzoek naar de manier waarop met name pensioenfondsen Pensioen 1-2-3 via hun openbare...

Slechts minderheid wil keuzevrijheid in pensioen

Slechts minderheid wil keuzevrijheid in pensioen

Uit Netspar-onderzoek onder circa 700 werknemers blijkt dat slechts een kleine minderheid van werknemers hecht aan keuzevrijheid.   De meerderheid heeft liever...

"verschilllen kleiner tussen pensioencontracten"

"verschilllen kleiner tussen pensioencontracten"

Volgens Netspar wroden de veschillen tussen collectieve en individuele pensioencontracten kleiner.  "Hoewel collectieve pensioencontracten nog altijd voordelen...