Neutralis: financieel adviseur ten dode opgeschreven

Ozewald Wanrooij

"De consument is niet bereid te investeren in financieel advies en draagt zelf alle verantwoordelijkheid. Productaanbieders verkopen hun producten uitsluitend via internet. Na een shake out van financieel adviseurs is advies alleen nog bereikbaar voor mensen met een goed gevulde beurs. De overige consumenten kunnen kiezen uit standaardprofielen", aldus de inktzwarte visie van Neutralis uit Hengelo op de toekomst van de financieel adviseur.
 

Neutralis heeft maanden gewerkt aan een  Visiedocument, dat op www.neutralis.nl gratis beschikbaar is voor iedereen. Met een dit keer sceptische visie op de toekomst van de financieel adviseur hopen Ozewals Wanrooij en Leon Brummelhuis, absolute voorlopers als het gaat om provisieloos werken, hun collega's in het adviesvak te inspireren nog beter na te denken over hun eigen rol in de toekomst. Dit omdat het merendeel van de adviseurs op dit moment lijdzaam toeziet hoe productaanbieders en de overheid hun toekomst bepalen. "De één na de andere productaanbieder zegt de samenwerking met ons als adviseur op. Er is namelijk veel productie nodig om de complexiteit van de producten te doorgronden. Wanneer het hun zusterorganisatie betreft, die online haar producten via internet aanbiedt, wordt hier ineens genuanceerder over gedacht. In dat geval kan een kennistoets volstaan. Gelukkig dat ook onze wetgever erop toeziet dat het belang van de consument wordt beschermd. Een collectieve zorgplicht, een nieuw dienstverleningsdocument en een herstructurering van het opleidingsgebouw zal dit waarborgen. Goed dat de collectieve zorgplicht ons helpt bewust te worden van onze verantwoordelijkheden. Een geruststelling is het dat er zelfs productaanbieders zijn die onze adviezen willen beoordelen. En hoe financieren wij onze zorgplicht? Ach, dat zal zich vanzelf uitkristalliseren. Ook is er gedacht aan hoe wij onze transparantie richting de consument kunnen waarborgen. Hier gaat het gestandaardiseerde dienstverleningsdocument ons mee helpen. Hierin kan de klant precies zien wat het afsluiten van een product via ons kost. Door onze tijdsinvestering zoveel mogelijk te beperken kunnen we onze prijzen betaalbaar houden. Natuurlijk komt onze advieskwaliteit niet onder druk te staan want een echt staatsexamen gaat ons helpen dit te bewaken. Kortom: Aan alles is dus gedacht en wij kunnen als financieel adviseur met vertrouwen de toekomst tegemoet zien… of niet?"

Naast het visiedocument zullen Wanrooij en Brummelhuis ook regelmatig gratis tools ter beschikking stellen om collega-adviseurs te helpen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ozewald Wanrooij - 13 juni 2013

Naar aanleiding van het artikel zijn de navolgende items naar voren gekomen waarop wij als individuele adviseurs geen of zeer weinig invloed uit kunnen oefenen: Opleiding - WFT-opleidingsstructuur sluit niet aan bij adviespraktijk - examenverplichting Overheid - ontbreken van een duidelijke aansprakelijkheidsverdeling consument, bemiddelaar, adviseur, productaanbieder - opleggen van een collectieve zorgplicht zonder dat er nagedacht is over de financierbaarheid - voortdurende druk op adviseur door beleid op basis van reparatiewetgeving - hoge kosten toezicht - fiscale achterstelling productonafhankelijke advisering (BTW) Maatschappijen - opleggen productie eisen en inperking bemiddelingsmogelijkheden - slechte mogelijkheden voor de consument om zelf zaken (online) te regelen - ontbreken level playing field - door vereenvoudiging producten neemt toegevoegde waarde productadvies af Automatisering - automatisering neemt steeds meer van traditionele werkzaamheden over Consument - toename execution only en zelfredzaamheid Zolang het adviseren en bemiddelen van specifieke financiële producten centraal staan in de dienstverlening dient met deze thema’s rekening gehouden worden. Ieder zal voor zich de afweging mogen maken of dit en hoe lang dit vol te houden is. Ik hoop dat er echter veel collega’s zijn die inzien dat er nog zoveel meer is waarin een adviseur van toegevoegde waarde kan zijn en op basis waarvan er prima een duurzaam business model is in te richten.

Ozewald Wanrooij - 11 juni 2013

Dag Kees. Het gaat mij niet om alle goedwillende adviseurs die altijd netjes in producten hebben geadviseerd en bemiddeld. Wel ben ik benieuwd naar de visies van collega's en hoe zij voornemens zijn om te gaan met de door ons geschetste 'uitdagingen'.

Frans Lampe - 11 juni 2013

Beste Kees en Albert, wat jullie voorstaan is m.i. de kern waar het om draait, lange termijn vertrouwensrelatie met de klant. De snelle sluiters, die nu aan het zuurstof liggen, hebben er voor gezorgd dat iedereen nu in allerlei bochten kronkelt en dat we een beroepseed mogen afleggen etc. Het lijkt er op dat langzaam aan het besef begint door te dringen dat de klant die kiest voor het intermediair helemaal niet zit te wachten om constant te wisselen van kantoor en weet zijn verhaal te doen. Dus wat betreft het concept voor de kleine beurs, mijn 1e opmerking, het antwoord is al gegeven. Wat betreft de vijver die kleiner wordt: iedereen lijkt zich, net als 15 jaar geleden, weer te richten op die meer dan dubbel modaal twee- verdiener, toen voor spaarloon en aanverwante lijfrenteproducten, toen voor de beleggingshypotheek en nu als de patiënt die vooral financieel advies nodig heeft om te overleven. De geschiedenis herhaalt zich in nieuwe vorm

Albert van der Poll - 11 juni 2013

@ Kees, ik vind percentagegewijs of beloning per polis (eventueel binnen abonnement) een goede oplossing, omdat ik dan een mooie vorm van geleidelijkheid/betalen naar werk heb die ik in de abonnementensfeer nog mis.Ik zie brieven voorbij komen van 12,50 p.m. voor losse levenpolisjes en zo. Ik ben benieuwd of de collega's ook 12,50 vragen aan de totaalrelaties, of dat ze daar nog maar even mee wachten.... De verschillende modellen zijn nog niet uitgekristalliseerd, ik verwacht dat ook bij schade meer vormen van directe beloning ontstaan, ik denk dat die provisieachtige kenmerken zullen hebben, dus percentagegewijze beloning met een min/max bandbreedte lijkt me wel wat. Maar wel op relatieniveau rendabel, daar heb je gelijk in. Ik bekijk het dan op niveau van de doorlopende dienstverlening, de eerste kennismaking, uitzoekerij en voorstellen maken is in de totaalprijs inbegrepen. Ik ben nu een lijst van klantvoordelen (ik lijk wel zo'n Ciitroën verkoper) aan het maken wat is het nut, wat is het voordeel van een doorlopende service van een financieel adviseur. Ik heb er nu al twintig, dus die 15-25 euro die onze service dan netto kost kan makkelijk verdedigd. Wij laten ons nog niet zo makkelijk kisten als Neutralis schijnt te verwachten.

Ozewald Wanrooij - 11 juni 2013

Aangezien niet iedereen de tijd heeft kunnen nemen het volledige persbericht en ons visiedocument op onze site te lezen is het wellicht goed even wat toe te lichten zonder hierin volledig te kunnen zijn. Wij van Neutralis hebben gemeend ons eigen visiedocument te delen in de hoop dat er meer collega’s bereid zijn hun visie te gaan delen. In ons Visiedocument hebben wij ons beperkt tot onze eigen rol, die van financieel adviseur. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er een afwijkende rol voor de specialismen van risicobeheerder particulier, risicobeheerder zakelijk en de adviseur employee benefits gaat ontstaan. Helaas missen wij de stem van onze collega’s en zien dat productaanbieders en de overheid onze toekomst bepalen. Alleen zijn wij niet in staat de markt te veranderen. Hiervoor hebben wij de stem van collega’s nodig waarvan wij het gevoel hebben dat velen lijdzaam toezien en proberen met heel hard werken de eindjes aan elkaar te knopen. Tevens hebben wij enkele thema’s aan de kaak willen stellen waarvoor volgens ons de oplossing uitsluitend mogelijk is via een integrale benadering. Een benadering waarin de stem van adviseurs niet mag ontbreken. Een belangrijke vraag die in de visie voor ons eigen bedrijf naar voren komt is of er toekomst is voor productbemiddeling als onderdeel van onze dienstverlening. Indien we hiervoor kiezen heeft dit tot gevolg dat wij met Neutralis te maken krijgen met de navolgende punten: Aanbieders: We moeten aan productie-eisen voldoen om onze agentschappen te behouden met als gevolg dat we onze onafhankelijkheid en zorgplicht naar onze klanten niet kunnen waarborgen. Daarnaast mogen wij van aanbieders niet verwachten dat ze zich zullen inzetten voor een level playing field. Overheid: We krijgen een collectieve zorgplicht opgelegd die we uitsluitend kunnen financieren door hiervoor de nota bij onze klant neer te leggen. Hoe kan ik mijn klanten nog een concurrerend tarief bieden terwijl de productaanbieder haar zorgplicht financiert uit het producttarief? Vervolgens worden we verplicht om de continuïteit van Neutralis afhankelijk te stellen van het al dan niet halen van een examen voor opleidingen die volledig productgericht zijn en al lang niet meer aansluiten bij de toegevoegde waarde die wij onze klanten willen bieden. Tenslotte worden er van ons door de AFM continu investeringen in tijd en in geld geëist zonder dat wij hiervoor de toegevoegde waarde voor onze klanten of voor onze adviespraktijk ervaren. In ons Visiedocument hebben wij onder andere antwoord gegeven op de vraag of de toegevoegde waarde van productbemiddeling in de toekomst voor ons nog zal opwegen tegen alle hiervoor genoemde punten. Een vraag die iedere adviseur zich op een gegeven moment zal gaan stellen en waarvan de keuze verregaande gevolgen heeft voor aanbieders, overheid maar vooral ook voor de consument.

Kees Bergman - 11 juni 2013

Ik heb uw visiedocument gelezen. Mijn complimenten, dat u er überhaupt zo diep ingaat. We moeten naar mijn idee terug naar de basis. Advies en productbemiddeling staan in mijn visie onlosmakelijk met elkaar in verbinding en zo was het vroeger ook. Ik herken mij dan ook geheel niet in de kretelogie, dat wij vroeger alleen productverkopers waren. Natuurlijk waren er productverkopers, maar er waren er hopelijk ook plenty, die aan het product een soort visie koppelden. Tussenpersonen die op eigen initiatief al regelmatig bij hun klanten kwamen en de vingers aan de pols hielden. Voor de juiste producten bij het juiste advies moet iedere adviseur/seuse zijn/haar modus vinden. Met alleen advies en dan de productkeuze aan de klant overlaten is naar mijn idee het begin van het eind van ons vak. Conclusie, zowel consument als onze beroepsgroep zijn hier niet bij gebaat.

Wil Rotteveel - 11 juni 2013

Kees, Ozewald, ik, en met ons vele collega's hebben altijd het beste voor gehad voor en met onze klanten. Als de klant tevreden is, zijn wij dat ook. En dat geld voor iedere branche, dus ook voor de politiek. Wat ik al vele malen geroepen heb, is dat de vervuilers nimmer goed hard zijn aangepakt. Uiteindelijk zal de markt, klanten bepalen, hoe wij het beste onze klanten kunnen en willen bedienen. Daar heb, had, en zul je altijd verschillende segmenten in houden. En de overheid, AFM, en productaanbieders willen dat liever niet, want dan moet gaan nadenken, elke keer opnieuw, en dat hebben zij op de Universiteit en Nyenrode niet geleerd, met de markt mee denken. Ieder mens is anders en heeft andere wensen/plannen. De overheid, politiek dient toch snel eens te gaan beseffen, dat wij de burgers een democratie willen, en gehoord worden, en dat ook graag uitgevoerd willen zien.

Kees Bergman - 11 juni 2013

Wil, helemaal mee eens. Mijn visie is dan nu uitentreuren bekend. Ik wacht dan ook graag met Wil en Ozewald en waarschijnlijk meerdere collegae reacties van collegae af. Het enige, dat ik nog als laatste wil toevoegen, is dat er achter de producten die er door de meeste van ons aangeboden werden wel degelijk een filosofie zat. Nogmaals ik verzet mij tegen de uitspraak, dat wij tot voor kort alleen productverkopers waren. De klant wist ook of hoopte met ons te weten, wat hij kon verwachten als hij/zij een product afgenomen had. In dit verband een laatste voorbeeld met het risico om als een fossiel beschouwd te worden. ABC van Fortis was een beleggingskas opgericht in de 60 er jaren. Deze kas maakte gemiddelde rendementen van 6,7 a 8%. Wij kregen hiervoor als tp geen afsluitprovisie, maar doorlopende provisie. Rendementen gingen in de slechte jaren goed en stabiel. ABC was nooit een woekerpolis. Het ging mis, toen sommige beleidsbepalers van de filosofie van het fonds af stapten en vonden dat er meer dan 10% rendement gemaakt moest worden.

Wil Rotteveel - 11 juni 2013

Ozewald, vertrouwen in aanbieders heb ik helaas niet zoveel. ASR is een goed voorbeeld, recentelijk, leven, hypotheken, bancair geen aanspreekpunt(vast). Overheid, AFM, idem, totaal niet. Dus ga ik binnen de regels o.b.v. provisie en vaste fee te werk. Dat bevalt op zich goed. naverrekening met tijdregistratie vervloek ik, mijn gebrek misschien. omdat ik een heel negatieve er/aanvaring heb gehad met een accountant. Als er zaken moeten worden geregeld voort komend uit bij lopende koopsom/lijfrente polissen, stel ik vooraf een vaste prijs vast en bespreek dat en leg het vast met de klant. Dat werkt goed. Allen wordt je regelmatig door aanbieders getackeld, doordat zij binnen de boel overhoop halen, zoek maken etc. Waar leg je dan de rekening neer, intern weet men daar dan niets meer. Dus hebben zij veel baat bij het feit dat er geen vaste aanspreekpunten meer zijn(?)

Aad Bleukens - 11 juni 2013

Natuurlijk leven we in een lastige tijd. Dat geld voor de timmerman, de schilder, de makelaar, de bakker, etc. etc. Ook in de financiële wereld vallen er klappen, kijk naar banken, beleggingsinstellingen verzekeraars noem maar op. De onafhankelijk adviseur staat gewoon net als de rest van Nederland in datzelfde rijtje. De oorzaken? Europa, Griekenland, crisis, de regering, de banken etc. etc. (eigenlijk interessant). Met de door mij geachte heren van Neutralis ben ik het niet eens. Als ondernemer ben je verplicht om je in te stellen op de veranderingen in de markt. Doe je dat niet, dan zijn de rapen gaar. Nederlanders consumenten en de zakelijke markt hebben de hulp en het advies van de onafhankelijk adviseur meer dan ooit keihard nodig. De vraag is alleen zijn wij als adviseurs in staat dit bij de consument en ondernemer uit te leggen en kunnen wij het ook waarmaken. Degene die dat goed kan is de winnaar. Veel succes allemaal! Aad Bleukens

Lees meer over
Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers

Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers

Verschillende onderzoeken laten zien dat gelukkige medewerkers onder andere effectiever, productiever en duurzamer inzetbaar zijn. Hoe zorg je er als werkgever voor...

Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers!

Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers!

Auteur: Leon Brummelhuis, samen met Ozewald Wanrooij oprichter van Neutralis. De blog is eveneens te lezen op de site Rendementvangeluk van Neutralis. Verschillende...

Neutralis Gelukkig Leven Programma gaat internationaal

Neutralis Gelukkig Leven Programma gaat internationaal

Het Gelukkig Leven Programma, een initiatief van adviseurs Ozewald Wanrooij en Leon Brummelhuis van Neutralis gaat internationaal. Als derde licentiehouder gaat...

Onbeantwoorde vragen over integriteit en klantbelang centraal

Onbeantwoorde vragen over integriteit en klantbelang centraal

"Ik heb een casus waarbij ik twijfel of dit valt onder integer handelen en klantbelang centraal stellen. In ieder geval heb ik er een slecht gevoel bij. Daarbij...

Tweede licentiehouder Neutralis Gelukkig Leven Programma

Tweede licentiehouder Neutralis Gelukkig Leven Programma

Neutralis heeft Dorien Scharenborg van Doorzien verwelkomd als tweede licentiehouder van het Neutralis Gelukkig Leven Programma. Eerder werd Anke Bruns-Heij van...

Alleen maar verliezers

Alleen maar verliezers

Zou het misschien kunnen dat het woekerpolisdossier geen winnaars kent? Die vraag stelt Ozewald Wanrooij (Neutralis) in een reactie op VVP Online. Ik hoop van harte...