"niet postcode maar concurrentie leidt tot premieverschillen"

Verbond (gebouw)

"De concurrentie tussen verzekeraars zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod." Aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op een publicatie van de Consumentenbond over de premieverschillen bij inboedel- en autoverzekeringen. "Het is onjuist dat een enkele factor - zoals een huisnummer of postcode - bepalend zou zijn voor de premie."

Het Verbond reageert op twee artikelen in de Consumentengids van september 2015, die deze week is verschenen. "De inboedelpremie blijkt te wisselen per postcode en soms zelfs per huisnummer. Waar je woning bij de ene verzekeraar in een risicozone valt, ben je bij de andere juist voordelig uit", concludeert de Consumentenbond in een onderzoek over premieverschillen bij inboedelverzekeringen.

In een tweede artikel merkt de bond op dat Reaal/Vivat bij zijn autoverzekeringen "nog een stap verder gaat dan het postcodebeleid bij inboedelverzekeringen: verzekerden met een huisnummertoevoeging betalen bij Reaal/Vivat meestal fors meer premie dan die zonder". Onderzoeker Marlies Feytens van de bond rekende tien willekeurige combinaties van postcode en huisnummer door. "Zo betaalt de bewoner van huisnummer 83A, postcode 2593 in Den Haag, jaarlijks 105 euro meer voor dezelfde WA-autoverzekering dan de buren op nummer 83."

Reaal zegt desgevraagd dat de tariefopbouw "concurrentiegevoelige informatie" betreft. Volgens Reaal-woordvoerder Hidde Kuik proberen verzekeraars op basis van een zo goed mogelijke risico-inschatting in alle gevallen "een scherpe premie" aan te bieden. Waarom dit niet geldt voor wie woont op een adres met een huisnummertoevoeging, blijft volgens de Consumentenbond "een raadsel".

 

Reactie Verbond

"Verzekeraars proberen een premie te berekenen die zo goed mogelijk past bij het risico dat wordt verzekerd. Op dat punt concurreren ze met elkaar en dat zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod. De consument weet precies wat hij betaalt voor welke verzekering en schade-verzekeringen zijn vrij opzegbaar als hij een beter aanbod ziet. Bij inboedel- en motorrijtuigenverzekeringen wordt altijd met meerdere factoren rekening gehouden zoals de regio/woonplaats, leeftijd, schadefrequentie, gezinssamenstelling, bouwaard en de waarde van de inboedel of autotype. Dat leidt vanzelfsprekend tot uiteenlopende premies zoals de Consumentenbond laat zien. Het is onjuist dat een enkele factor, zoals een huisnummer of postcode bepalend zou zijn voor de premie. Omdat verzekeraars hierin concurreren kunnen zij hun risicomodellen niet met elkaar delen en ook niet met het Verbond van Verzekeraars. Tot slot wordt de premie ook in belangrijke mate bepaald door de voorwaarden die per verzekeraar en polis kunnen verschillen."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 26 augustus 2015

So what? Een wasrekje kost bij de VenD soms 2 keer zoveel als bij de Blokker. Dan kies je toch een verzekeraar die naar iets meer kijkt dan alleen een postcode huisnummer toevoeging. Ik moet geloven dat iedereen zich gek vergelijkt. Online is in. Nou... dan zie ik het probleem niet. Hoe dan ook.... op basis van slechts deze 2 gegevens een premie is natuurlijk krankzinnig. Zo heb je soms een pand met een herbouwwaarde van 9 ton in de boeken genoteerd tegen een premie die bij 5 ton hoort. De wal keert vanzelf weer het schip. Niet alle vooruitgang blijkt een verbetering. Andersom trouwens ook niet.

Lees meer over
Ethische dilemmatraining in het insuranceLab

Ethische dilemmatraining in het insuranceLab

De stichting New Financial Forum organiseert op 14 juni samen met Björn Bierhaalder (Make Change Happen), company purpose coach Tamara Ronteltap en rechtsfilosoof...

Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Koningsdag is goedkope dag voor verzekeraars

Voor verzekeraars is Koningsdag een relatief goedkoop dagje: de netto schade ligt zo’n 5 miljoen euro lager dan op een gewone dag, zo blijkt uit een analyse...

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Verbond en Pensioenfederatie positief over nieuwe pensioenwet

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zijn positief over de onlangs in werking getreden Wet waardeoverdracht klein pensioen. Volgens de lobbyorganisaties,...

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht

De jongerenorganisatie van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie pleiten voor de invoering van een algemene pensioenplicht, persoonlijke potten met behoud...

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen

Verzekeraars en brandweer wijzen ondernemers op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een...

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars pleiten voor verplichte ongevalsdatarecorder

Verzekeraars willen er in elk voertuig een Event Data Recorder (EDR) wordt geïnstalleerd, zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen....