"niet postcode maar concurrentie leidt tot premieverschillen"

Verbond (gebouw)

"De concurrentie tussen verzekeraars zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod." Aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op een publicatie van de Consumentenbond over de premieverschillen bij inboedel- en autoverzekeringen. "Het is onjuist dat een enkele factor - zoals een huisnummer of postcode - bepalend zou zijn voor de premie."

Het Verbond reageert op twee artikelen in de Consumentengids van september 2015, die deze week is verschenen. "De inboedelpremie blijkt te wisselen per postcode en soms zelfs per huisnummer. Waar je woning bij de ene verzekeraar in een risicozone valt, ben je bij de andere juist voordelig uit", concludeert de Consumentenbond in een onderzoek over premieverschillen bij inboedelverzekeringen.

In een tweede artikel merkt de bond op dat Reaal/Vivat bij zijn autoverzekeringen "nog een stap verder gaat dan het postcodebeleid bij inboedelverzekeringen: verzekerden met een huisnummertoevoeging betalen bij Reaal/Vivat meestal fors meer premie dan die zonder". Onderzoeker Marlies Feytens van de bond rekende tien willekeurige combinaties van postcode en huisnummer door. "Zo betaalt de bewoner van huisnummer 83A, postcode 2593 in Den Haag, jaarlijks 105 euro meer voor dezelfde WA-autoverzekering dan de buren op nummer 83."

Reaal zegt desgevraagd dat de tariefopbouw "concurrentiegevoelige informatie" betreft. Volgens Reaal-woordvoerder Hidde Kuik proberen verzekeraars op basis van een zo goed mogelijke risico-inschatting in alle gevallen "een scherpe premie" aan te bieden. Waarom dit niet geldt voor wie woont op een adres met een huisnummertoevoeging, blijft volgens de Consumentenbond "een raadsel".

 

Reactie Verbond

"Verzekeraars proberen een premie te berekenen die zo goed mogelijk past bij het risico dat wordt verzekerd. Op dat punt concurreren ze met elkaar en dat zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod. De consument weet precies wat hij betaalt voor welke verzekering en schade-verzekeringen zijn vrij opzegbaar als hij een beter aanbod ziet. Bij inboedel- en motorrijtuigenverzekeringen wordt altijd met meerdere factoren rekening gehouden zoals de regio/woonplaats, leeftijd, schadefrequentie, gezinssamenstelling, bouwaard en de waarde van de inboedel of autotype. Dat leidt vanzelfsprekend tot uiteenlopende premies zoals de Consumentenbond laat zien. Het is onjuist dat een enkele factor, zoals een huisnummer of postcode bepalend zou zijn voor de premie. Omdat verzekeraars hierin concurreren kunnen zij hun risicomodellen niet met elkaar delen en ook niet met het Verbond van Verzekeraars. Tot slot wordt de premie ook in belangrijke mate bepaald door de voorwaarden die per verzekeraar en polis kunnen verschillen."
 

Lees meer over

Reacties

Berend Tooms 26 augustus 2015

So what? Een wasrekje kost bij de VenD soms 2 keer zoveel als bij de Blokker. Dan kies je toch een verzekeraar die naar iets meer kijkt dan alleen een postcode huisnummer toevoeging. Ik moet geloven dat iedereen zich gek vergelijkt. Online is in. Nou... dan zie ik het probleem niet. Hoe dan ook.... op basis van slechts deze 2 gegevens een premie is natuurlijk krankzinnig. Zo heb je soms een pand met een herbouwwaarde van 9 ton in de boeken genoteerd tegen een premie die bij 5 ton hoort. De wal keert vanzelf weer het schip. Niet alle vooruitgang blijkt een verbetering. Andersom trouwens ook niet.

Geen standaardmodel verzekeringscertificaat in Europese e-kaart voor diensten

Geen standaardmodel verzekeringscertificaat in Europese e-kaart voor diensten

Er is geen standaardmodel nodig voor het verzekeringscertificaat en de verklaring over het schadeverleden in de Europese e-kaart voor diensten, zo blijkt uit het...

Inbreker komt vaak tweede keer terug

Inbreker komt vaak tweede keer terug

Bij één op de twaalf mensen die slachtoffer wordt van inbraak, keert de inbreker binnen korte tijd terug. Dat blijkt een analyse van het Verbond van...

Verbond tegen collectiviseren tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte

Verbond tegen collectiviseren tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte

Het regeerprogramma zet stappen in de goede richting, maar bij diverse voorstellen moet goed gekeken worden naar de complexiteit en of de gewenste doelen wel gehaald...

Verbond: klimaatschade stijgt jaarlijks tot 250 miljoen euro

Verbond: klimaatschade stijgt jaarlijks tot 250 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat als gevolg van (extreme) klimaatveranderingen de schade op auto-, opstal- en inboedelverzekeringen ruim een kwart miljard...

Verbond: woningmarkt moet van slot

Verbond: woningmarkt moet van slot

De woningmarkt voor starters moet van het slot. Dat is de inbreng van het Verbond van Verzekeraars bij de rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer. Ook Adfiz en...

Zelfregulering bij verzekeraars werkt

Zelfregulering bij verzekeraars werkt

Verzekeraars houden zich goed aan de 68 gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld, zo blijkt uit onderzoek...