Niet verzekeraar maar expert stelt schade vast

Kifid LOGO 2017

Het is de taak van experts is om de (omvang van een) schade vast te stellen en niet de taak van een verzekeraar. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-505.

"Daarbij", aldus de commissie, "geldt dat de expert onafhankelijk en onpartijdig dient te zijn."

Consument is bij een aanrijding betrokken geraakt. De WAM-verzekeraar van de tegenpartij heeft de aansprakelijkheid erkend en de schade door een expert laten vaststellen. Consument was het niet eens met de schadevaststelling en deed een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar (Arag) heeft vervolgens een contra-expert verzocht de schade vast te stellen.
Hoewel beide deskundigen een andere berekening hanteren, zijn zij tot hetzelfde schadebedrag gekomen. Consument kan zich hierin niet vinden en stelt zich op het standpunt dat de rechtsbijstandverzekeraar zijn belangen in onvoldoende mate heeft behartigd. Rechtsbijstandverzekeraar had de contra-expert moeten instrueren uit te gaan van een voor de consument gunstigere berekening.

De Commissie is van oordeel dat "het de taak is van de experts om de schade vast te stellen en niet de taak van een verzekeraar. De verzekeraar mag in beginsel uitgaan van de juistheid van de bevindingen van de ingeschakelde deskundige, tenzij direct duidelijk is dat de inhoud van het rapport onjuist is. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. De vordering van Consument wordt afgewezen"

De Commissie "kan de visie van Consument ook niet volgen, voor zover hij stelt dat Verzekeraar een ‘inspanningsverplichting’ heeft de ingeschakelde deskundige te instrueren om tot een voor Consument meest gunstige schadevaststelling te komen".

Lees meer over
Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Vier maanden duurde het eer de consument een definitieve afwijzing kreeg van de hypotheekaanvraag. Omdat de consument niet alle benodigde informatie aanleverde,...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

SCHADE – De verzekeraar wijst in deze casus een schade op een reisverzekering af. De consument is hier zeer boos om. Hij schrijft onder meer aan de verzekeraar:...

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

SCHADE – De verzekeraar in deze uitspraak bood in het verleden de mogelijkheid om de WA-dekking van de auto tijdelijk op te schorten. Deze mogelijkheid wordt...

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

SCHADE – Onder bereddingskosten wordt in het algemeen verstaan de kosten die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen...

Ook consument moet zijn best doen

Ook consument moet zijn best doen

LEVEN – De geschillencommissie Kifid legt normen op aan aanbieders en adviseurs. Maar ook aan de consument worden door de geschillencommissie eisen gesteld....