Nieuw hoofdstuk in woekerpolisaffaire

NN (pand)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft bepaald dat de eerste kosten ten goede moeten komen aan de waardeontwikkeling van een beleggingsverzekering als de verzekeraar de consument niet op duidelijke en begrijpelijke wijze over die kosten heeft geïnformeerd.

Formeel betreft het een tussenuitspraak in een klacht tegen Nationale-Nederlanden. Maar de Geschillencommissie schrijft in haar einduitspraak te zullen bepalen dat NN gehouden is om "het in rekening brengen van eerste kosten gedurende de gehele looptijd van de verzekering achterwege te laten waardoor de eerste kosten ten goede komen aan de waardeopbouw van de verzekering".  Verder dient NN "een herberekening te maken van de waarde van de verzekering vanaf ingangsdatum tot aan de dagtekening van de einduitspraak in die zin dat daarbij de in die periode in rekening gebrachte eerste kosten geacht worden niet in rekening te zijn gebracht en aldus te hebben bijgedragen tot de waardeontwikkeling van de verzekering". De uitspraak is naar buiten gekomen via Follow The Money, dat meent dat de uitspraak voor NN enorme financiële consequenties heeft. NN zegt "niet op tussenuitspraken te reageren. Wij wachten op de definitieve uitspraak". Klik hier voor de volledige uitspraak, die verder interessant is omdat zij stelt dat de betreffende klant zich niet kan beroepen - zoals veel gebeurt bij zaken rond woekerpolissen - op dwaling. De klant wist wel degelijk of had wel degelijk kunnen weten dat hij een beleggingsverzekering sloot. Lees ook de Special Hersteladvies die VVP onlangs heeft uitgegeven.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Nico van Koesveld - 23 mei 2013

Wat een giga klus. Wie gaat dat handelen? Is wel wat voor de tussenpersoon zou ik denken. Wie anders! Duidelijk is dat NN met de beursgang zo snel mogelijk nu van dit dossier af zal willen. Betrouwbaarheid is al ver zoek, aanhouden van deze zaak zal zwaar ten koste gaan van toch al niet te beste imago. En zou mij niet verbazen dat er inhoudelijk nog meer rottigheid in dit Kifid dossier zit wat wellicht nog niet eens naar buiten is gebracht. Dus NN wil snel van dit dossier af nu de duidelijke bindende uitspraak er ligt. Hoger beroep lijkt mij zakelijk dodelijk. Compensatie is één ding, advies is tweede punt. Vaak zal de polis gelijk aangepast moeten worden. Meeste TP's die dit gesloten hebben zijn al de poort uit. Overblijvende staan zeker niet te wachten op gratis hersteladvies. Hoe dit te betalen als het een lijfrente post is of een gekoppelde polis aan de hypotheek? Gratis werken bestaat niet en zal economisch niet bevorderd meewerken aan het beste hersteladvies. Kan NN een gedeelte inhouden voor het advies? Kortom, het wordt nog druk voor de adviseur.

Jeffrey Leichel - 22 mei 2013

@Jurjen, Ik heb een wat ander beeld, maar dat komt mogelijk door de rottigheid die ik voorbij zie komen in IKP en KiFiD dossiers. Ik kan mij echter goed voorstellen dat jij een andere ervaring hebt. Het capaciteitsprobleem van KiFiD vind ik minder relevant dan het recht halen voor consumenten. Wat betreft het afwachten. Elk bedrijf dat een potentiële claim aan de broek krijgt van 2,7 miljard, zal alles (in het belang van haar aandeelhouders) uit de kast halen om hier onderuit te komen. Moet je dan als (belangenbehartiger van de) consument afwachten en vertrouwen op een nette oplossing?

Albert van der Poll - 22 mei 2013

@ Jeffrey, in het toneelstuk over de bouwfraude zie je op een gegeven moment twee van die kleine aannemertjes die er de ballen meer van snappen met de rondvliegende tonnen smeergeld etcetera tegen elkaar zeggen "maar dit is toch BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN? De totale onvoorstelbaarheid van grootschalige corruptie bij een geacht bedrijf. Ik moest toen wel meteen aan de banken en verzekeraars denken. Ik weet nog wel dat ik weinig geloof hechtte aan dat onderzoek van professor Boot, gewoon vanwege onvoorstelbaarheid. Nu zijn we ouder wijzer en cynischer. Dat is soms ook niet terecht. NN kan hoe dan ook nooit het probleem oplossen, de gedroomde rendementen zullen -door wat voor oorzaken dan ook- nooit gehaald worden, ook niet met een wat hogere algemene schadevergoeding. Ik hoor een bedrag van 3.900 euro gemiddeld , dat lost in elk geval geen enkel hypotheekpolis probleem op. Er moet gezocht naar een andere oplossing, mogelijk door kwijtschelding van (een deel van) de restschuld op einddatum of zoiets. Partijen zoals NN ASR Aegon en Reaal hebben hun eigen polissen aan hun eigen hypotheken hangen, daar moet toch wat mee kunnen. Zit je nog met de lijfrentepolissen, maar ik denk dat er veel minder cruciale lijfrentes zijn dan hypotheekpolissen.

Jeffrey Leichel - 22 mei 2013

@Pollo, De € 3.900 betreft hier uitsluitend compensatie eerste kosten in polis. KiFiD moet nog een uitspraak doen over hefboom/inteer etc.

Jurjen Oosterbaan Martinius - 22 mei 2013

@ Jeffrey. Eerlijk. Ik weet niet wat wijsheid is, Dit is zo een enorm dossier met zo veel leed maar ook zulke grote consequenties. Elke oplossing brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Nu maar even wachten op Hoge Raad 14 juni.

Jurjen Oosterbaan Martinius - 21 mei 2013

Artikel 43.2 van het Reglement van de Geschillencommissie Kifid luidt als volgt: Indien de Commissie uitspraak heeft gedaan in de vorm van een bindend advies, kan de Aangeslotene, als alternatief voor hoger beroep bij de Commissie van Beroep, de Klacht binnen twee maanden na ontvangst van het bindend advies in volle omvang en met terzijdelating van het bindend advies aan de burgerlijke rechter voorleggen, indien het een Klacht betreft waarvan de Aangeslotene naar het oordeel van de burgerlijke rechteraannemelijk maakt dat de uitspraak zo principieel moet worden geacht, dat het daarmee gemoeide belang voor de Aangeslotene en/of de bedrijfstak in haar algemeenheid,de grens van € 5.000.000,-- zal overschrijden.

Jeffrey Leichel - 21 mei 2013

En voor de volledigheid ook het tweede deel van artikel 43.2. De voor de Consument met deze procedure en eventuele vervolgprocedures samenhangende kosten voor rechtsbijstand en de proceskosten komen voor rekening van de Aangeslotene. Bovendien betaalt de Aangeslotene ongeacht de uitspraak van de burgerlijke rechter de door de Commissie aan de Consument in de uitspraak van de Commissie toegekende vergoeding, mits de Consument bereid is in deze procedure(s) als partij op te treden. Is de Consument daartoe niet bereid, dan wordt het advies geacht niet bindend te zijn en is de Aangeslotene niet gehouden de uitspraak van de Commissie gestand te doen. @Jurjen, betekent dit nu dat intermediairs zo snel mogelijk gelijksoortige NN polissen moeten melden bij het KiFiD (na IKP) om te voorkomen dat consumenten achter het net vissen voor een bedrag van gemiddeld € 3.900 per polis, als de uitspraak bij de burgerlijke rechter uiteindelijk in het voordeel van de verzekeraar uitvalt? Hier zouden consumentenbond, vakbladen en belangenclubs (D&O?) dan snel toe moeten oproepen.

Jurjen Oosterbaan Martinius - 21 mei 2013

@Jeffrey Misschien vind je me heel naiëf. Maar ik heb NN altijd leren kennen als een hele betrouwbare en dus nette partij. Ik verwacht dat wanneer er uiteindelijk een definitieve uitspraak is NN deze zal volgen. Ook t.a.v. mensen die niet langs Kifid zijn gegaan. ik geloof ook niet dat we het Kifid moeten aandoen om vele duizenden klachten die kant op te sturen. Ze beginnen eindelijk wat van de achterstanden in te lopen. Ik zou dus maar even de definitieve uitspraak afwachten. Misschien dat ik aan bepaalde zaken niet denk die jij wel voor ogen hebt. Geef mijjn idee graag voor een beter idee. Wat we ook doen. Het blijft een rot dossier voor iedereen. Hartelijke groeten Jurjen

Lees meer over
Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

René Graafsma roept de Tweede Kamer op om zijn zogeheten 'Allianz-regeling' over te nemen voor de afwikkeling van het slepende woekerpolisdossier. Graafsma...

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

De Commissie van Beroep van Kifid ziet geen grond de procedure tussen een woekerpolishouder en NN voort te zetten. Daarmee lijkt een eind gekomen aan een van de...

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

"De stelling van verzekeraars dat bij het afsluiten van woekerpolissen kosten niet gespecificeerd hoefden te worden en dat kon worden volstaan met een rekenvoorbeeld,...

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Om aandacht te vragen voor het lot van woekerpolisgedupeerden, bezoekt de Consumentenbond de aandeelhoudersvergaderingen van verzekeraars ASR en Nationale-Nederlanden....

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen.    Het gaat om de eerste...

ASR voor rechter om waerdye-polis

ASR voor rechter om waerdye-polis

De Consumentenbond stapt naar de rechter, "omdat ASR weigert woekerpolisklanten gelijk te behandelen. Gesprekken van de Consumentenbond met ASR hierover zijn...