Nieuwe vereniging 'Geen PEplus-examens meer' stuurt aan op proefproces

Michiel Zoet

Financieel adviseur Michiel Zoet (Westzaan, foto) heeft de vereniging 'Geen PEplus-examens meer' opgericht'. De vereniging wil langs juridische weg bereiken dat adviseur hun diploma's niet kunnen verliezen. Intermediairorganisatie CFD heeft alvast gezegd de vereniging te steunen en roept in een extra nieuwsbrief adviseurs op financieel bij te dragen.

 

CFD-voorzitter Edwin Herdink in de nieuwsbrief: "Zoals u allen weet heeft de overheid per 1-1-2014 bij wet bepaald dat vanaf 1-1-2016 alle eerder behaalde diploma’s - aangevuld met PE certificaten - door middel van een zogenaamd PE Plus examen dienen te worden geüpdated. Indien u hier als adviseur niet in slaagt dan verliest u de wettelijke bevoegdheid om uw beroep als adviseur voor dat betreffende vakgebied nog langer uit te oefenen. Dit geldt voor iedereen die advies geeft over financiële producten. Ongeacht of u nu medewerker, adviseur of eigenaar bent. Bedenk hiermee dat iedere adviseur voortaan driejaarlijks opnieuw voor de gevolgde beroepskwalificaties examen moet afleggen. Hiermee staat de continuïteit van uw beroep en/of onderneming periodiek onder grote druk. Veel adviseurs twijfelen aan de kwaliteit van de Wft-examens. Om te voorkomen dat u als adviseur na 1-1-2016 uw beroep niet meer kunt uitoefenen, wil collega Michiel Zoet (W) juridisch laten onderzoeken of behaalde diploma’s bij wet nietig verklaard kunnen worden. Uit een eerste vooronderzoek is naar voren gekomen dat er juridische mogelijkheden zijn die kunnen leiden tot succes. Om dit succes ook daadwerkelijk af te dwingen zal er een (proef)proces gestart dienen te worden.

"Het opstarten van een (proef)proces is kostbaar. Door de kosten met elkaar te delen is de bijdrage per deelnemer te overzien. De bijdrage is bepaald op 100 euro per deelnemer. Alleen diegenen die zich persoonlijk aanmelden bij de speciaal hiervoor opgerichte vereniging en de bijdrage daadwerkelijk hebben overgemaakt, profiteren van de uitspraken die volgen uit het (proef)proces. Meld u daarom persoonlijk aan als lid van deze Vereniging ‘Geen Pe(Plus) Examens meer’.

"De vereniging ‘Geen PE Plus examens meer’ heeft de brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD gevraagd of zij ons voornemen tot een (proef)proces onder de aandacht willen brengen van hun achterban. De gezamenlijke brancheorganisaties hebben zich hiertoe bereid verklaard.
"U kunt zich aanmelden via de website www.geenpeexamens.nl

"Let op: er is een slotdatum opgenomen om u als lid aan te melden. De slotdatum is 1 mei 2015. Meld u daarom tijdig aan en maak tegelijkertijd uw bijdrage over. Het lidmaatschap is persoonlijk, u kunt zich dus niet als kantoor aanmelden."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ken Yorukseven - 27 maart 2015

Hogere kwaliteit? PRIMA! maar dan wel goed lesmateriaal, duidelijke vragen, examenafname (storingen, etc, etc) , op correcte wijze recht op inzage, en mogelijkheid van bezwaar indien je oneens bent met de uitslag. Zoals het nu gaat is het 'under the gun' effe snel leren en snel examen doen, niet gelukt? ga terug naar start..... Dit systeem is niet gericht op zelfstandige adviseurs en kleine kantoren maar op banken, verzekeraars en grote kantoren. Terecht zoals jullie je afvragen heb ik grote vraagtekens of eerdere diploma`s die door de overheid geaccrediteerde opleidingsinstellingen zijn afgegeven, volgens de overheid opgestelde richtlijnen zomaar ongeldig verklaard kunnen worden, en ook nog binnen een gestelde periode. Wat mij nog het meeste stoort is dat alleen NL zwaardere eisen stelt dan de EU richtlijnen, en dat mag helemaal niet, hierdoor sluit je ook de markt voor buitenlandse partijen om zich hier te vestigen, dit was het doel van 1 EU, overal dezelfde wetten, eisen en richtlijnen, vrij verkeer, arbeid en vestiging. Gewoon tekenen die handel, we hebben niet voor niks geïnvesteerd, kosten gemaakt, aan de vereisten voldaan en niet zonder slag of stoot behaalde diploma`s ongeldig verklaren; dit had simpelweg ook via de jaarlijkse PE kunnen worden geïmplementeerd, maar het heeft alle schijn van dat dit niet de bedoeling was....

Betty Dieleman - 25 maart 2015

Beste mensen het GAAT ER NIET om of het PE+ examen nu wel of niet goed is. Wat Michiel Zoet wil doen is de kwestie te laten toetsen bij de rechter of een ooit behaald diploma ( voor de meesten van ons,de oudere adviseur, is dat het B diploma en natuurlijk de behaalde PE punten vanaf 2006) nu zomaar door de minister als ongeldig verklaard kan worden per 1-1-2016. Dat is de kwestie. Zelf heb ik het gevoel dat er aan de (nog) zelfstandige adviseurs door de Minister heel veel onrecht wordt gedaan. Daarom zou ik alle nog zelfstandige adviseurs willen oproepen om mee te doen en niet te wachten tot e.o.a. club iets gaat verzinnen ! Wat hebben we te verliezen ? Betty Dieleman / AFJA

René van Manen - 24 maart 2015

Onbegrijpelijk dat er collega's zijn die het PE+-systeem sanctioneren. Elke zichzelf respecterende adviseur zal het nut en de noodzaak van permanente educatie zien. Maar een potentieel beroepsverbod voor een adviseur die al beschikt over een wettelijk erkend diploma is toch een paar bruggen te ver. Ik ben ervan overtuigd dat het huidige adviseurscorps tijd en geld wil steken in het verwerven en aantoonbaar bijhouden van kennis. Het PE+-systeem sluit niet aan bij de praktijk, en vooral niet bij die van kleinere kantoren die in de breedte adviseert. Het zou beter zijn om aan te sluiten bij de doelgroep van de adviseur. Een niet-deskundige adviseur valt vanzelf wel door de mand.

Nico van Koesveld - 24 maart 2015

Goede reactie Rene en voor diegene die hier niet goed kunnen of willen lezen, PE + prima, van harte, maar dan moet het gaan om de juiste kennis toetsen en geen onzinvragen die niet bijdragen. En de lesstof voor competenties en vaardigheden moet ook duidelijk zijn. Dus zorg voor de correcte lesstof en toetsing die BIJDRAAGT aan het mooie vak. Nu ontbreekt het daarin bij door de stijve ambtenaren opgestelde vragen. (sorry, weinig tot geen waardering voor dit soort ambtenaren) Als men meerdere keren zakt voor onderdeel vermogen, terwijl men universitair geschoold is, 20 jaar in het vak zit, dan is er toch iets mis met dit systeem. En daar maak ik bezwaar tegen. En ik kan nergens bezwaar maken, dus dan maar een proces proberen.

Eliana van der Jagt-Kalverda - 20 maart 2015

Helemaal eens met Rogier Zwarthoff!

Kees Bergman - 20 maart 2015

Nogmaals. Dit is naar mijn idee geen goed signaal naar vnl. je klant. Doe deze PE plus. Laten wij er wel voor zorgen, dat wij hierna wel een goed systeem krijgen. Dit lukt alleen maar als je je aansluit bij één van de standsorganisaties. Mijn voorkeur momenteel zonder dat ik daar enig zakelijk gewin bij heb is CFD. Dit mede gezien de laagdrempeligheid van deze club.

Nico van Koesveld - 20 maart 2015

Dit is een van de weinige manieren om te protesteren, je onvrede, die breed in de markt leeft, te laten horen. Dus daarom MEEDOEN. De huidige manier van PE+ is zo'n onrechtvaardige manier, rare vragen, nog dommere antwoorden, dit kun je met droge ogen niet rechtvaardigen. Of zijn alle veertigplussers volgzame mensen geworden die met open ogen naar de slachtbank gaan? Tja, het is kuddegedrag waar de minister dankbaar gebruik van maakt. Als we nu eens beloven de laatste drie maanden van dit jaar, zouden gaan staken? Wat dan? Wie vangt dan de financiële ellende op? Dijsselbloem en consorten?

Rogier Zwarthoff - 20 maart 2015

Wij adviseren de klant, dat wij eens in drie jaar worden getoetst hierop is juist goed. Dat de vragen uit het examen niet matchen met de praktijk en het lesmateriaal is een andere discussie ( waar ik het mee eens ben). Ik ben daarom voor PE Plus.

Wil Rotteveel - 19 maart 2015

@Peter, dat is ook een reden waarom ik me (nog) niet aanmeld. Andere reden is ook, dat ik nog steeds van mening ben dat Adfiz e.a. branche organisaties dit alsnog met grote spoed dienen op te pakken, en desnoods naar het Europeesche hof dienen te stappen! Waardoor deze mogelijk ook nog 2 vliegen in 1 klap zouden vangen, n.l. een toestroom van leden en een hogere organisatie dichtheid krijgen!

Kees Bergman - 19 maart 2015

Denk niet, dat de branche hiermee een goed signaal afgeeft. Men zou er beter aan doen om alvast voor te sorteren op het vervolg dat dat goed gaat en hier maar met alle voors en tegens aan deelnemen. Ben er echter wel voor dat iedereen zich bij een standsorganisatie aanmeldt. Ik heb wel respect voor iedereen , die met goede bedoelingen bezig is

Lees meer over
Dsw roept op tot proefproces tegen budgetpolis

Dsw roept op tot proefproces tegen budgetpolis

DSW zegt consumenten bij te willen staan als ze een proefproces beginnen tegen de budgetpolis, volgens DSW-topman Chris Oomen een soort oplichting. Oomen sprak in...

Kenmerken PEplus-examens wijzigen

Kenmerken PEplus-examens wijzigen

Vanaf 1 april 2016 wijzigen de kenmerken van de PEplus-examens. De wijzigingen in de PEplus-examens vloeien voort uit de verwerking van de actualiteiten 2016 in...

Slagingspercentages verbeteren, terugval in aantal peplus-examens

Slagingspercentages verbeteren, terugval in aantal peplus-examens

De slagingspercentages PEplus zijn in de periode maart-september fors verbeterd. Tegelijkertijd is het aantal examens sterk teruggelopen. Dit doet vermoeden dat...

SEH verwacht geen capaciteitsproblemen PEplus-examens

SEH verwacht geen capaciteitsproblemen PEplus-examens

De SEH verwacht geen capaciteitsproblemen PEplus-examens bij de exameninstituten. Zij baseert deze verwachting op het aantal SEH-erkende hypotheekadviseurs dat PEplus...

Cdfd geeft kenmerken nieuwe examens vrij

Cdfd geeft kenmerken nieuwe examens vrij

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de kenmerken vrijgegeven van nieuwe Wft-examens en PEplus-examens. Gegevens over het aantal...