Nivre valt meerkosten bij contra-expertise niet aan

LOGO NIVRE

Het Nivre vindt dat alle betrokken partijen tegenover de klant duidelijk moeten zijn over het recht op contra-expertise. Het Nivre valt echter de door verzekeraars in stand gehouden praktijk van meerkosten voor de klant - en die kunnen er al gauw zijn - niet aan.

Het Nivre: "Het recht op contra-expertise is een onderwerp dat van tijd tot tijd de gemoederen binnen en buiten de verzekerings- en schaderegelingsbranche bezighoudt. Recentelijk nog naar aanleiding van een TV-uitzending van het consumentenprogramma Radar. Zowel de uitzending zelf als de hieruit voortvloeiende reacties in de diverse media maakten andermaal duidelijk dat er veel onduidelijkheid bestaat over het recht op contra-expertise. De gedragscode die is ingesteld door het Nivre geeft al richtlijnen in dit kader. Het bestuur van het Nivre pakt de actualiteit graag op om hun visie te geven.
"Contra-expertise is voornamelijk aan de orde bij property, dus bij brand-, auto- en scheepsverzekeringen en bij al deze categorieën verschillen de voorwaarden. In de polisvoorwaarden van vrijwel alle brandverzekeringen staat vermeld dat een verzekerde bij schade recht heeft op benoeming van een eigen (contra)-expert. In de meeste brandpolissen staat daarnaast dat de kosten van deze contra-expert voor rekening komen van de verzekeraar, waarbij doorgaans een maximering geldt tot de hoogte van de kosten in rekening gebracht door de expert van de verzekeraar. Door verzekeraars zijn met de door hen ingeschakelde expertise vaak tariefafspraken overeengekomen. Met name bij kleinere schaden zijn de dossiertarieven dan zo laag dat de kosten van de contra-expert al snel hoger uitvallen. Dit wordt vaak als oneerlijk beschouwd, maar is een realiteit die vooraf duidelijk moet zijn voor de verzekerde. Een complicerende factor daarbij is dat veel verzekeraars de door hen ingeschakelde experts niet toestaan om met de contra-expert te overleggen over het te rekenen tarief. Zo ontstaat in veel gevallen pas achteraf duidelijkheid over de omvang van de meerkosten voor verzekerde. Deze meerkosten komen dus in principe voor rekening van de verzekerde. Doch indien in de polis niets over deze maximering staat, dan geldt de wet als grondslag en op basis daarvan dient de verzekeraar ‘alle naar redelijkheid gemaakte expertisekosten‘ te vergoeden in die situaties waarin door de contra-expert een ander licht op de schadeomvang is ontstaan en het schadebedrag hoger wordt vastgesteld.
"Het Nivre vindt met name van belang dat een gedupeerde in alle situaties tijdig gewezen moet worden op zijn rechten vanuit de polis en/of vanuit de wet. Dit geeft de gedupeerde vanaf het begin duidelijkheid over zijn formele rechten en de financiële reikwijdte om deze uit te oefenen. Uiteraard spelen verzekeraars als contractpartij en de verzekeringsmakelaar als intermediair een primaire rol, maar het Nivre acht het van belang dat ook de expert haar rol in deze openheid in informatieverstrekking speelt.
"Als Nivre onderschrijven wij uiteraard het recht op contra-expertise. Daarom ook staat binnen de eigen gedragsregels van het Nivre, de Gedragscode, nadrukkelijk vermeld dat de ingeschreven Nivre Register-Experts gedupeerden/verzekeren bij een schade die onder de brandpolis valt moeten wijzen op hun recht op een eigen expert (contra) en op de (mogelijke) grenzen die aan de financiële vergoeding van de verzekeraar zitten.".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roelof Radstaake - 15 oktober 2015

De wet spreekt over "redelijke kosten". Dit is bindend recht. Dit betekent dat het niet is toegestaan een eigen invulling te geven aan het begrip "redelijk" door hier in de polis beperkingen aan te verbinden. Bovendien zijn volume-afspraken iets tussen verzekeraars en expertisebureau's waar de verzekerde geen rol in speelt. Deze afspraken mogen dus niet tegen verzekerde worden gebruikt. Een maatschappij als Turien en Co doet het netjes. Die zegt simpelweg: de kosten van deskundigen worden vergoed. Dus zonder beperkingen. Het wordt tijd dat alle verzekeraars dit gaan doen en de beslissing aan de Rechter laat als verzekeraar van mening is dat de kosten niet meer redelijk zijn. Het staat verzekeraar dan vrij hierover uitspraken te ontlokken.

Lees meer over
Tips en valkuilen bij contra-expertise (partnercontent de Vereende)

Tips en valkuilen bij contra-expertise (partnercontent de Vereende)

Een verzekerde dient bij zijn verzekeraar aan te geven dat hij gebruik wil maken van een contra-expert. Deze contra-expert dient ook te handelen volgens de Gedragscode...

Aantal inschrijvingen in Nivre-Register licht toegenomen

Aantal inschrijvingen in Nivre-Register licht toegenomen

Het aantal ingeschrevenen in het Nivre-Register is in 2017 licht gegroeid. Per 31 december jl. telde het register in totaal 1.707 ingeschrevenen, 22 meer dan eind...

Schadecoach in clinch met kifid

Schadecoach in clinch met kifid

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) noemt het twijfelachtig dat een contra-expert de uitkering door de verzekeraar rechtstreeks naar hem...

Nivre register-deskundige in de maak

Nivre register-deskundige in de maak

Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade.  De eerste groep van professionals...

Nivre-experts extra druk door onstuimig weer in 2016

Nivre-experts extra druk door onstuimig weer in 2016

 Wateroverlast, fikse hagelbuien en flinke stormen zorgden in 2016 voor meer dan 100.000 extra schadebehandelingen voor NIVRE Register-Experts. Dat staat op...

AFM ziet alleen incidenten bij inzet contra-expertise

AFM ziet alleen incidenten bij inzet contra-expertise

Er zijn af en toe incidenten maar geen structurele problemen bij de inzet van contra-expertise bij woonverzekeringen. Dit constateert de AFM in een verkenning naar...