NN: Voorstel loondoorbetaling belemmert re-integratie

David Knibbe 2016

"Loondoorbetaling zoals voorgesteld in het Regeerakkoord belemmert de re-integratie en leidt tot verzwaring van de daadwerkelijke werkgeverslasten en hogere verzuimcijfers en WIA-instroom", zegt David Knibbe, ceo Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden biedt de politiek aan een bijdrage te leveren aan oplossingen voor Loondoorbetaling die de last voor werkgevers kunnen verlichten, "zonder dat we een negatief effect zien in de verzuimcijfers en WIA-lasten", aldus Knibbe. "Het huidige loondoorbetalingstelsel heeft geleid tot zowel lager verzuim en arbeidsongeschiktheid, als tot duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door een collectieve, uniforme premie in het tweede jaar valt een prikkel voor bedrijven weg om zich in te spannen voor de re-integratie van hun werknemers en zo hun premie laag te houden. Een collectieve premie wordt immers gebaseerd op het risico van de hele groep. Ook het Centraal Planbureau heeft in 2015 geconstateerd dat het doorsnijden van de band tussen werkgever en werknemer in het tweede ziektejaar de kans op effectieve re-integratie vermindert. Je kunt er dan ook je vraagtekens bij zetten of dit een gunstige maatregel is voor (alle) werkgevers. Dit, terwijl er wel oplossingen voorhanden zijn die het karakter van het stelsel en de juiste re-integratieprikkels hierin in stand houden."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

NVIA wil opheffing loonsanctie kleine werkgever

De NVIA is blij met het voorstel tot wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen), maar pleit wel voor opheffing van...