Nn wint woekerpoliszaak

Nationale-Nederlanden gebouw

De rechtbank in Rotterdam heeft de vordering van de claimstichting Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden afgewezen.

 

Het betrof een collectieve claim inzake Flexibel Verzekerd Beleggen-polissen van het type universal life. Volgens de rechtbank heeft NN klanten wel degelijk goed geïnformeerd over de kosten en de premies. Volgens Woekerpolis.nl van Ab Flipse zou NN onzorgvuldig hebben gehandeld en zou hogere compensatie dan tot nu toe was afgesproken op zijn plaats zijn. De rechter is echter van mening dat NN de destijds geldende regels goed heeft toegepast en voldoende heeft gewezen op de risico's.

 

Intermediairs

De rechtbank geeft NN gelijk inzake deze collectieve claim. De rechter zegt echter ook dat in individuele gevallen anders zou kunnen worden geoordeeld: "Het antwoord op de vraag of brochures zoals de prospectus in de diverse (in de loop der tijd aangepaste) versies zijn verstrekt, zal in ieder individueel geval moeten worden vastgesteld. In het kader van deze collectieve actie gaat de rechtbank er echter vanuit dat de betreffende brochures aan de (aspirant)verzekeringnemers zijn verstrekt. NN heeft immers onbetwist gesteld dat zij alleen FVB verzekeringen heeft afgesloten via intermediairs en dat deze intermediairs op grond van (de verschillende versies van) de Code Rendement & Risico verplicht waren de brochures aan de verzekeringnemers te verstrekken, terwijl in deze procedure wordt aangenomen dat de tussenpersonen hun taak naar behoren hebben vervuld. Tegen de achtergrond van het voorgaande moet in het kader van deze procedure daarom worden aangenomen dat ook de in de prospectus opgenomen mededelingen de verzekeringnemers hebben bereikt voordat de offerte werd getekend. Daarmee geldt in beginsel dat met het ondertekenen van de offerte is ingestemd met het in rekening brengen van genoemde kosten. Van onverschuldigde betaling van die kosten is dan ook, in het algemeen en in beginsel, geen sprake. Daarbij is, zoals steeds in onderhavige procedure, niet uitgesloten dat hierover in een concreet geval anders moet worden geoordeeld, afhankelijk van de omstandigheden van dat geval."

 

In hoger beroep

De vereniging is zeer verbaasd over het oordeel van de rechtbank en vindt het onbegrijpelijk dat haar vorderingen zijn afgewezen. Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Voorzitter Ab Flipse: “Wij gaan in hoger beroep. Wij hebben sterke argumenten en zijn ervan overtuigd dat dit vonnis in hoger beroep geen stand houdt.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ozewald Wanrooij - 20 juli 2017

Ik hoop van harte dat het einde van al deze ellende een keer in zicht komt want voor mijn gevoel blijft de financiële branche op deze wijze voortdurend in een kwaad daglicht staan en krijgen alle prachtige initiatieven die de branche ontplooit nooit de waardering die ze zouden moeten hebben. Natuurlijk snap ik dat Ab en alle andere voorvechters van uiteenlopende compensaties zich verplicht voelen om er alles uit te halen en dat maatschappijen hier niet zo maar in mee gaan snap ik ook. Wat ik echter niet goed snap is dat de financiële branche met zoveel gekwalificeerde mensen er na zoveel jaar nog steeds niet in geslaagd is om tot sluiting van het woekerpolisdossier over te gaan. Ik ben bang dat zolang er nog mensen zijn die denken uit dit dossier enig gewin te kunnen halen het nog een lange tijd kan duren. Zou het misschien kunnen dat dit dossier geen winnaars kent?

Stijn Brouwers - 20 juli 2017

Consumenten hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid en weten dat beleggen niet zonder risico's kan. Maar zo zit heel het leven in elkaar, toch? Wij ervaren dat de uitkeringen (einddatum) van de bestaande polissen zeker geen slecht resultaat opleveren. Sterker nog indien afkoop in het verleden is toegepast, dalperiode, dan heeft sparen veel minder opgeleverd. Wie is daar eigenlijk aansprakelijk voor?

Lees meer over
Kifid: geen bewezen fraude, dan persoonsgegevens in incidentenregister doorhalen

Kifid: geen bewezen fraude, dan persoonsgegevens in incidentenregister doorhalen

Als na fraudeonderzoek de fraude niet vaststaat, moet verzekeraar de persoonsgegevens in het Incidentenregister doorhalen, aldus de Geschillencommissie Kifid in...

Obvion, Tulp en NN in zee met Independer

Obvion, Tulp en NN in zee met Independer

Ook Obvion, Tulp en Nationale-Nederlanden zijn in zee gegaan met Independer, dat nu met 23 partijen samenwerkt. Marga Lankreijer-Kos (manager Hypotheken): “Het...

Afscheidsinterview Berend Tooms in VVP 3

Afscheidsinterview Berend Tooms in VVP 3

Financieel adviseur Berend Tooms verruilt Den Haag voor Spanje, waar hij samen met zijn vrouw José appartementen gaat verhuren. Tussen de verhuisdozen blikt...

Achmea, Aegon, ASR, NN en Vivat in nieuwe Europese stresstest

Achmea, Aegon, ASR, NN en Vivat in nieuwe Europese stresstest

EIOPA heeft Aegon, Nationale-Nederlanden en Achmea geselecteerd voor deelname aan een nieuwe stresstest. Op verzoek van DNB zullen ook ASR en Vivat aan de stresstest...

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

De winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2017, uitgevoerd door Tevreden.nl zijn: Scildon (2x), TAF (2x), de Goudse, Nh1816 en RegioBank. Over de hele linie...

Uitstekend derde kwartaal voor NN Group

Uitstekend derde kwartaal voor NN Group

NN Group zag in het derde kwartaal van 2017 de nettowinst toenemen van 436 naar 734 miljoen euro met name door de verkoop van een grote hoeveelheid staatsleningen. Het...