Nog geen terugkoppeling AFM over swo ABN Amro

ABN Amro (logo schild)

Anderhalve maand geleden sprak adviseur Ozewald Wanrooij (Neutralis) met Michiel Denkers (AFM) over samenwerkingsovereenkomsten. De AFM beloofde in dit gesprek met ABN Amro in contact te treden inzake de nadelige consequenties hiervan voor de klanten van adviseurs. Een reactie heeft Wanrooij nog niet van de AFM ontvangen.

Teneinde de discussie gaande te houden en de voortgang te waarborgen, heeft Wanrooij Denkers op 20 maart een brief gestuurd. HIj schrijft: "Helaas staat mijn verschil van inzicht met ABN Amro niet op zich. Adfiz en mijn collega Nico van Koesveld voeren al geruime tijd een discussie met de ING Bank inzake de redactie van de samenwerkingsovereenkomst. De SNS Bank en de Rabobank sluiten het werken met onafhankelijk adviseurs uit. Hierdoor worden de mogelijkheden voor de consument om zich bij de hypotheekkeuze te laten bijstaan door een onafhankelijk financieel advsieur wel heel beperkt."

Wanrooij hoopt dat Denkers de staatsbank heeft kunnen bewegen om hun beleid, in het belang van de consument, te heroverwegen. "Het zou mooi zijn wanneer ABN Amro als positief voorbeeld zou willen dienen voor een markt in transitie waardoor mijn onafhankelijke collega's en ik niet langer voor een onmogelijk dilemma worden gesteld om te kiezen tussen enerzijds het tekenen van nieuwe samenwerkingsvoorwaarden die niet in het belang van de consument zijn of anderzijds de voorwaarden niet accepteren met als gevolg dat de producten niet langer toegankelijk zijn voor onze relaties. In swo's worden veelal afspraken gemaakt die direct van invloed zijn op de dienstverlening richting gemeenschappelijke relaties. Graag zou ik vernemen in hoeverre de AFM van mening is dat de consument toegang tot de afspraken tussen aanbieders en bemiddelaars moet heben om tot een weloverwogen beslissing te komen."

Lees meer over

Reacties

Jaap de Jager 21 maart 2014

Het probleem wordt onnodig ingewikkeld gemaakt. Feitelijk staat de klant centraal en dient de bank de klant te respecteren in zijn keuze van adviseur. Welke bank kan zich het recht aanmatigen om de adviseur van de klant te weigeren? Wat moeten we met een achterhaald systeem van samenwerkingsovereenkomsten in het algemeen ( Al zijn daar nog argumenten voor denkbaar) en bij hersteladvies of omzettingen binnen de lopende hypotheek in het bijzonder ( geen enkel excuus in het klanbelang!!)? Vooral dat laatste stagneert en frustreert de markt enorm wanneer een bank weigert om de door de klant gevolmachtigde adviseur te accepteren. Ik heb de AFM met een goed gemotiveerde brief hierop attent gemaakt hetgeen serieus in behandeling wordt genomen.

Henk Revenberg 21 maart 2014

Vergeet de oude regels en structuren. Kijk over de schutting naar andere bedrijfstakken. Een makelaar hoeft geen overeenkomst te hebben met de verkoper van een huis om de belangen van de koper te dienen. Als financieel coach zie ik mij als de rechterhand en "makelaar" van mijn klant. Ik kan de klant loodsen door het woud aan regels, ik kan mee met de klant naar de bank, ik kan onderhandelen aan de zijde klant, ik kan brieven opstellen voor de klant of als gemachtigde, ik kan de klant helpen de online procedures bij de banken te doorlopen om korting op de "advieskosten" te krijgen, etc. Allemaal zaken die geen overeenkomst of aanstelling vereisen. Het is duidelijk; de banken willen zelf verdienen aan de klant om tafel. Aan ons de taak om te zorgen dat de klant dan ook aan de juiste tafel zit. Tot nu toe is er altijd een beter alternatief dan bij een zakenbank aan tafel zitten. Wel jammer dat dochterbedrijven zoals Florius en Obvion ook de poorten sluiten voor de ongebonden financieel adviseur. De financiële branche gaat lijken op de autobranche; je hebt dealers en je hebt garages die alle auto's onderhouden en alle merken tweedehands kunnen verkopen. De prijs en service zal leidend zijn waar je met je auto voor onderhoud heen gaat. Het verdienen aan Advies & Bemiddeling & Contractbeheer zal helaas schaarser worden. Het zal vaker alleen advies of bemiddeling of contractbeheer worden. En banken en direct writers bieden alleen bemiddeling. Helaas betaalt een klant makkelijk de prijs voor een huis of auto dan een factie hiervan voor een onafhankelijke financieel adviseur, beheerder en coach. Reken niet op hulp van overheid of instanties. We zullen het op eigen kracht moeten redden of iets leukers gaan doen. Zolang we blijven leven in de illusie van geld en macht, zal de wereld nog gekker worden. De wereld draait door. De mens en het geld OOK? Macht zeg tot de wereld; Je bent van mij. Liefde zegt tegen de wereld; Ik ben de jouwe. Als wij allen morgen besluiten NIET meer te bemiddelen, en de klant door te sturen naar de dealer zelf, na ons gedegen analyse en advies, valt het SYSTEEM om. Wie gaat hierover rouwen? Passen wij ons aan aan het systeem of passen wij het systeem aan. WE ARE THE POWER. Wellicht moet eerst alles omvallen voordat we weer op eigen benen gaan staan. Het zijn boeiende en spannende tijden.

Ozewald Wanrooij 21 maart 2014

Wat een waardevolle reacties! @Henk wat een heerlijk positieve reactie. @Jeffrey. Ik kan me jouw gevoel van boosheid ook heel goed voorstellen. Ook ik heb zo nu en dan zo’n momentje waarin ik weer eens met mijn gevoel van onmacht wordt geconfronteerd. Wanneer er dan reacties zoals die van Henk komen maakt dat ik me realiseer dat mijn bijdrage aan een betere financiële wereld misschien een druppel is maar dat ik weet dat wanneer we met zijn allen ons blijven inzetten we samen een prachtige oceaan kunnen vormen. Ondanks dat ik het met het huidige beleid van de directies van meerder aanbieders inzake de SWO’s niet eens ben realiseer ik mij ook dat er heel veel mensen bij deze aanbieders werken die zich net als ons dagelijks inzetten voor hun klanten. Ik geloof dan ook dat de oplossing niet gevonden wordt door partijen tegenover elkaar te zetten. De hele branche zit in een transitie en hierin zullen we samen op zoek moeten gaan naar nieuwe perspectieven. Perspectieven waarbij er zowel ruimte is om in de adviesrol, de bemiddelingsrol als in de aanbiedersrol van waarde voor de consument en voor elkaar te zijn. Allemaal een fijn weekend!

Rien Eyzenga 21 maart 2014

Vreemde wereld. De AFM wil nooit meer meemaken dat ergens het 'eigen belang' voor het consumentenbelang zou kunnen komen. Mooie gedachte. Gemakshalve wil ik daarbij even voorbij gaan aan al die instanties en bedrijven waar nog gewoon ouderwets wordt verkocht: garagebedrijven, kappers, fietsenmakers, makelaars, behangers, schilders, hobbyzaken, supermarkten, bakkers, loodgieters, keukenbedrijven, en ga zo maar door. Binnen de westerse economie worden overal producten verkocht. De economie draait er zelfs op. Zonder verkoop staat dat wiel helemaal stil. Wat funest is voor een 'normale’ economie. Dat hebben we de afgelopen paar jaren gezien. Maar goed. Ik zei al, laten we daar even aan voorbij gaan. En laten we dan eens gaan kijken naar het terrein van de banken en de verzekeraars. Ook daar worden, net als voorheen, gewoon producten verkocht. Zoals dat hoort in een normaal functionerende economie. En net zoals de Audi-dealer de consument echt niet naar Volvo zal sturen wanneer dat beter bij zijn 'klantprofiel' zou passen, zal ook een bank of verzekeraar een klant nooit naar een concurrent sturen, alleen maar omdat de producten daar beter bij de klant zouden passen. De aandeelhouders zouden dat verbieden. Probeer ons dan alsjeblieft ook niet wijs te maken dat bij de aanbieders het klantbelang nu ineens boven het aandeelhoudersbelang zou gaan. Alsjeblieft zeg.... Wat dan over blijft is de vraag op welke manier die AFM dan wel wil bereiken dat het klantbelang centraal zou moeten staan. Op welke manier beschermt de AFM consumenten dus tegen slechte producten en adviezen? Wanneer je als AFM allerlei maatregelen neemt om een enorm leger aan zwaar opgeleide onafhankelijke adviseurs aan consumenten beschikbaar te stellen, om daarmee verkeerde aankoopbeslissingen te voorkomen, snap je als AFM duidelijk waar het om gaat. Maar de feiten geven toch een sterke indruk in de richting, dat de AFM anders is gaan denken over consumentenbescherming. En wat dan de werkelijke positie nu is, blijft in alle ernst in nevelen gehuld. Als eerste valt op, dat de overheid / AFM goedkeurt, dat de honorering voor de diensten die de adviseur aan de consument levert wordt overgeheveld van de brede schouders van de aanbieder naar de inmiddels sterk geslonken spaarrekening van de consument. Het draagt ertoe bij, dat veel consumenten minder makkelijk een beroep kunnen doen op professioneel advies. Simpelweg omdat de financiële middelen ontbreken. Maar kennelijk is dat niet zo erg. Wanneer je als AFM dan bovendien het uiterst redelijke alternatief daarvoor, een transparante opslag op de premies, begin je tegenstander te worden van makkelijk toegankelijk onafhankelijk advies. Onduidelijk is hoe dit in het consumentenbelang kan worden uitgelegd. Wanneer je vervolgens aanbieders geen strobreed in de weg wilt leggen wanneer zij hun producten (slecht of goed, het wordt niet gecontroleerd) rechtstreeks en zonder advies aan de consument willen verkopen, faciliteer je zelfs overduidelijk dat de oude verkooppraktijken voortduren. Maar de ultieme afknapper is toch wel, dat je als AFM aanbieders nu kennelijk uitdrukkelijk wilt toestaan consumenten de deur te weigeren alleen maar omdat die consument zich wil laten bijstaan door een onafhankelijk adviseur, met als reden, dat die adviseur te weinig zaken met die aanbieder doet. Anders vertaald, de aanbieder wil alleen zaken doen wanneer de adviseur voldoende omzet brengt. Kwaliteit van het product en/of de prijs ervan doen kennelijk niet meer ter zake. En juist die verkoop gerichte omzetsturing keurt de AFM uitdrukkelijk goed. En dat noem je dan allemaal 'de klant centraal stellen'. Op die manier verlies je als AFM iedere geloofwaardigheid. Je gaat wel ruimhartig in gesprek met bezorgde adviseurs, je hoort de problemen aan die een daadwerkelijk centraal stellen van de klant in de weg staan, draait je om en gaat verder met je lunch. Tsja, vreemde wereld. Vreemde AFM. En nu zou ik toch zo ontzettend benieuwd zijn naar de reactie van de AFM

Albert van der Poll 21 maart 2014

@ Jeffrey ik heb een aantal klanten met een beleggingspolis bij mij, de hypotheek was Fortis, nu ABN, men weigert aan te geven op welke wijze de procedure voor een hersteladvies moet lopen. Dus leg ik in het dossier met medeweten van de relatie vast : ABN weigert hersteladvies.( NB ze hoeven alleen maar aan te geven hoe de wijziging moet welke voorwaarden welke tel no's welk postadres etc, de rest regel ik) .

Jeffrey Leichel 21 maart 2014

@Albert, het maakt me zo boos. Ik denk dat de branche wemelt van ontzettend boze intermediairs. Misschien is dat wel de energie die nodig is om te zeggen; "en nu gaan we een collectieve lobby opzetten om paal en perk te stellen". Zo'n reactie van Henk Revenberg vind ik dan wel weer heel mooi, maar de boosheid over het onrechtvaardige blijft.

Leo Tol 20 maart 2014

@pollo, dit is een blog!

Albert van der Poll 20 maart 2014

Ik zie maar steeds een mooie toekomst voor de all -round éénpitter die lokaal de modale particulier bijstaat bij al zijn financiële zaken. Daarbij denk ik dat dit voor veel van die modale particulieren een zeer aantrekkelijk idee is: voor een vrij bescheiden bedrag (fee/provisie/abo mag allemaal) de beschikking over een financiële professional die hen met raad en daad pro-actief op het financieel doornenpad begeleidt en inspringt bij problemen. Mooi toch? Ik heb daarbij achterop de eierdoos uitgerekend dat je met een 4/500 relaties dan een goedgevulde agenda hebt, en een redelijke boterham. Wat jammer is, en mij daarbij een weinig verontrust, is dat zulk een dienstverlener voor de aanbieders een totaal oninteressante figuur is. Immers hij slijt slechts in beperkte mate polissenof hypotheken , beheert en ontzorgt meer dan hij verkoopt, en kijkt bij voortduring tevreden naar zijn kleine kudde. Nieuwe klanten is hij slechts in beperkte mate benodigd, de bestaande klanten zijn uiterst tevreden, vertonen een grote mate van waardering en vertrekken dan ook slechts zelden. Wat weer uiterst goed is voor de rentabiliteit van het kantoor(tje). Dit verhoudt zich allemaal uiterst slecht met de naar schaalgrootte strevende verzekeraars, (ik had er recent een die minimaal 250.000 euro schadepremie vereist, nou daar wordt ik nog druk mee op 400/500 klanten ) of hypotheekverstrekkers die jaarlijks naar de nieuw afgesloten hypotheken kijken om te beoordelen of er wel een substantiële samenwerking is. Het voor de consument naar mijn stellige mening meest ideale model wordt zo ondergraven door de fabrikanten. Leveranciers zouden in principe open moeten staan voor elke adviseur die blijkens register eedaflegging PE voldoet aan alle vereisten. Een aanbieder mag dan best verlangen dat er correct /digitaal wordt gewerkt en dat de adviseur kennis neemt van de producten van de aanbieder. NB ik heb nog een tip voor de grote geldverstrekkers: sommige van de kantoren waar jullie wél zaken me doen hebben om te huilen zo'n slechte on-line reviews van hun klanten. Als jullie willen blijven beweren dat 't om kwaliteit gaat zou ik toch eens afscheid nemen van deze verkooppartijen, anders is het allemaal wel erg ongeloofwaardig denken jullie ook niet?

Jeffrey Leichel 20 maart 2014

Ik heb via mijn kantoor nu twee A/A zaken lopen waarbij ik A/A schriftelijk het volgende vroeg. Wilt u alstublieft contact opnemen met de klant voor een hersteladvies, dit is wat we al hebben uitgewerkt, ik ondersteun u graag met informatie, mag ik alstublieft op de hoogte gehouden worden van afspraken, offertes etc. die u maakt, zodat ik met de klant kan meekijken. In beide gevallen geeft A/A haar klant aan dat de klant NIET wordt geholpen OMDAT de klant zaken doet met een intermediair die GEEN aansluiting heeft bij A/A. Het advies van A/A...... u kunt beter de wijziging zelf regelen. HOE LANG GAAT DEZE GEKTE NOG DOOR?

ABN Amro in cassatie in Euribor zaken

ABN Amro in cassatie in Euribor zaken

ABN Amro stelt cassatie in bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 december 2017 in de Euribor zaken. Hierbij gaat het over de vraag...

ABN Amro in cassatie in Euribor-zaken

ABN Amro in cassatie in Euribor-zaken

ABN Amro stelt cassatie in bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 december 2017 in de Euribor-zaken. Hierbij gaat het over de vraag...

ABN Amro houdt poot stijf

ABN Amro houdt poot stijf

ABN Amro beweegt voorlopig niet ondanks twee verloren rechtszaken over de opslag in haar Euriborhypotheek. Dat blijkt uit haar schriftelijke reactie op het item...

Nieuwe re-integratieaanpak kankerpatiënten

Nieuwe re-integratieaanpak kankerpatiënten

De Amersfoortse, ArboNed, Re-turn, ABN Anri Social Impact Fund en Start Foundation gaan de komende twee jaar 140 werknemers die kanker hebben (gehad) met een nieuwe...

A.s.r.: Commissie van Beroep doet ons tekort

A.s.r.: Commissie van Beroep doet ons tekort

De Commissie van Beroep van Kifid wijkt in grote lijnen niet af van de uitspraken van de Geschillencommissie inzake klachten van consumenten over beleggingsverzekeringen...

Bank vrij om hypothecaire geldlening te weigeren

Bank vrij om hypothecaire geldlening te weigeren

Banken zijn vrij om eigen afwegingen te maken met wie en onder welke voorwaarden zij een geldlening verstrekken. Aldus blijkt uit de uitspraak 2017-609 van de Geschillencommissie...