Nog veel discussie over nieuwe rollen

NFI 15 april 2014

Welke waarden en verantwoordelijkheden horen er bij de nieuwe rollen die ontstaan in de nieuwe financiële wereld? Die  waarden laten zich nog wel bepalen, maar zo bleek dinsdagmiddag tijdens de tiende New Financial Inspiration van New FinancialForum/VVP, de discussie over de rollen als zodanig moet eigenlijk nog goed worden gevoerd.

De sessie werd verzorgd door Ozewald Wanrooij (Neutralis), die ziet dat zijn praktijk steeds meer louter de adviesrol heeft. De bemiddelingsrol verschuift naar andere partijen, die groter en efficiënter zijn. Daarnaast onderscheidt hij de aanbiedersrol. Terwijl de rollen en verhoudingen veranderen, is Wanrooij er tegenaan gelopen dat niet alle partijen de verantwoordelijkheid nemen die bij de nieuwe rol volgens hem hoort. Om daar beweging in te krijgen, vroeg hij de ruim 30 deelnemers aan te geven welke waarden en verantwoordelijkheden bij elke rol horen. Die inventarisatie kan wellicht het begin zijn van het slechten van de muren die hij nu nog ziet tussen de verschillende rollen. Waarden en verantwoordelijkheden kwamen er genoeg op tafel, maar tegelijkertijd ontstond felle discussie over de vraag of die rollen die Wanrooij noemt wel zo relevant zijn. Volgens veel van de deelnemers in ieder geval niet vanuit de blik van de consument. De klant heeft een probleem en wil geholpen worden, en hoe dat verder gaat houdt hem niet bezig, meenden velen. En de klant wil doorgaans één loket, dus hij zit helemaal niet te wachten op onderscheiden rollen adviseur en bemiddelaar. In ieder geval is het zaak, daar was iedereen het wel over eens, dat de klant duidelijk wordt uitgelegd wat hij krijgt.

De sessie liet ook zien dat er nog steeds veel discussie is over eigenlijk basisbegrippen, zoals onafhankelijkheid.

Wanrooij gaat de genoemde waarden en verantwoordelijkheden nu op een rij zetten en hoopt dan een nieuwe impuls aan de discussie te geven. Hij noemt het positief dat die discussie er inmiddels is, een paar jaar geleden was ze nog ondenkbaar.

Consultant Rob Goedhart schreef vlak voor de New Financiaal Inspiration een blog, waarin hij voorstelden niet langer te spreken van het inter-mediair maar van het iuxtha-mediair. Dat begrip geeft veel beter aan dat de adviseur voortaan naast de klant staat in plaats van tussen klant en aanbieder. Goedhart: "De aanbieder heeft te accepteren dat de iuxtha-mediair optreedt namens de klant."

Goedhart introduceert het begrip iuxtha-mediair in het boek dat hij woensdag presenteert: 'De consument is financieel bewusteloos... nou en?'. Goedhart overhandigde dit boek tijdens de New Financial Inspiration al aan Willem Vreeswijk, initiatiefnemer van het New Financial Forum en hoofdredacteur van VVP.

Het New Financial Forum is een platform waarop vernieuwers in de financiële branche elkaar inspireren, onder meer via New Financial Inspirations. Maar ook via het net weer verschenen digitale New Financial Magazine, dat elk kwartaal uitkomt.

Als gastheer trad dit keer Boudewijn van Uden (a.s.r.) op, een van de Ambassadeurs van het New Financial Forum. De locatie was het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht, dat momenteel wordt gerenoveerd tot een gebouw dat recht doet aan de nieuwe tijd. Van Uden: "De nieuwe verzekeraar is geen gesloten bunker, maar nodigt uit: kom binnen."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
New Financial inspiration: denken met je handen

New Financial inspiration: denken met je handen

Een middag Lego Serious Play bracht de deelnemers aan de New Financial Inspiration woensdagmiddag dichter bij het concretiseren van vernieuwing in de financiële...

Jezelf verzekeren in ruil voor data in plaats van premie?

Jezelf verzekeren in ruil voor data in plaats van premie?

Betalen voor bescherming en preventie met je data in plaats van in euro’s. Dat business model van een toekomstbestendige verzekeraar, op 4 oktober 2016 bedacht...

Zonder ander systeem geen nieuwe financiële wereld

Zonder ander systeem geen nieuwe financiële wereld

De vele financiële crises in de loop van de tijd laten zien dat mensen zich steeds opnieuw stoten aan dezelfde steen. Daar is weinig tegen te doen. Bouw daarom...

New Financial inspiration: wat wil de klant

New Financial inspiration: wat wil de klant

New Financial Forum/VVP organiseert op dinsdagmiddag 14 oktober de inspiratiebijeenkomst 'Wat wil de klant?'. Deelnemers gaan in gesprek met échte klanten....

Wat betekent integer zijn

Wat betekent integer zijn

“Wat betekent het als je met twee vingers in de lucht gaat staan en belooft integer te zijn?” Via levendig debat bracht Femke de Jong (Van Beem de Jong...

Femke de Jong op New Financial inspiration: "afspreken hoe sector met klant wil omgaan"

Femke de Jong op New Financial inspiration: "afspreken hoe sector met klant wil omgaan"

Tijdens de zevende New Financial Inspiration van New Financial Forum/VVP heeft Femke de Jong (van Beem de Jong Advocaten) de branche opgeroepen afspraken te maken...