"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

NVGA position paper cover 2018

De beloning en beloningsvorm is het exclusieve domein van de individuele gevolmachtigd agent en de partners waarmee hij samenwerkt, aldus voorzitter Ron Gardenier, die op het NVGA-congres onder meer de nieuwe position paper 'Fundament voor een duurzame toekomst. presenteerde'. De NVGA pleit voor een beloningsmodel in drie lagen.

Gardenier zei dat er van te voren met het Verbond van Verzekeraars, de toezichthouders en de drie grote volmachtverzekeraars is gesproken om voldoende draagvlak te creëren voor dit nieuwe paper. Het Verbond werkt zelf overigens aan een eigen beleidsplan Volmacht maar die zou niet wezenlijk verschillen van die van de NVGA. De paper kent vijf thema's: Keuze Verzekerd, Gecertificeerde zekerheid, Coöperatieve keteninnovatie, Duurzaam verbonden en Waardevol belonen. "Het spreekt voor zich dat onze agenda van 2018 voor een belangrijk deel gedomineerd zal worden door de uitwerking en implementatie van ons position paper, waarin feitelijk alle belangrijke dossiers geborgd worden en waar wij vanzelfsprekend ook een beroep zullen doen op u als onze businesspartner om samen onze duurzame toekomst vorm te geven."

De paper zelf leest: "Verzekeraars, gevolmachtigd agenten, adviseurs en toezichthouders hebben ieder een eigen rol en zijn slechts een kleine schakel in het grotere geheel. De keten in de financiële dienstverlening wordt steeds complexer. Als gevolg van toenemende kosten in de keten en focus op het  verzekeringstechnische rendement, ontstaat een dynamische onzekere omgeving waarin partners samen en individueel voortdurend moeten veranderen en verbeteren om duurzaam verbonden te blijven."

Volgens de NVGA zal het verzekeringslandschap de komende jaren fundamenteel veranderen. "Het is de ambitie van de NVGA om een paradigmaverschuiving te faciliteren van ‘veiligheid’ naar ‘veiligstellen’: kostenefficiënt, nuttig en begrijpelijk! Daarvoor is een gezond investerings- en ondernemingsklimaat noodzakelijk, waarbij kapitaal en mensen beschikbaar worden gesteld om groei en innovatie te realiseren."

De NVGA ziet de volgende randvoorwaarden:

- een distributielandschap waarbij de belangen van de klant veiliggesteld worden door een ruime keuze in aanbod. Wij willen daaraan bijdragen door actief binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverstrekkende verzekeraar de markt te betreden en deze markttoegang desgewenst te faciliteren;

- een ondernemersklimaat waarbij de gevolmachtigd agent zelf verantwoordelijkheid neemt voor het goed, efficiënt en verantwoord leiden van een onderneming en dit door een onafhankelijk instituut laat controleren. De te verkrijgen eindclassificatie dient gecertificeerde zekerheid te bieden voor onze businesspartners;

- het creëren van ruimte om op coöperatieve wijze de keten te innoveren en te werken aan een grotere effectiviteit en duurzaamheid;

- partnership gebaseerd op meerjarige wederkerige samenwerkings- en poolovereenkomsten  vastgelegd in contracten waarbij de regels en voorwaarden zijn geprogrammeerd in het contract zelf en de verwerking automatisch verloopt met behulp van de gebruikte blockchain (‘smart contracts’);

- een verdienmodel waarbij de toegevoegde waarde van een gevolmachtigd agent - die voor iedere verzekeraar kan verschillen - centraal staat binnen meer geïndividualiseerde beloningsafspraken.

Drie lagen

De beloning moet zijn opgebouwd uit drie lagen:

- een vergoeding voor de uitvoering van de primaire processen, doelgroepspecifieke oplossingen en de additionele diensten;

- een vergoeding gerelateerd aan de kwaliteit van uitvoering van de primaire processen, doelgroepspecifieke oplossingen en additionele diensten;

- een vergoeding gerelateerd aan het op basis van objectieve maatstaven vastgestelde verzekeringstechnisch rendement.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier...

Meer of minder verzekeraars?

Meer of minder verzekeraars?

Consolidatie en schaalvergroting houden de gemoederen meer dan bezig. Positief of negatief voor de klant? Goed voor de toezichthouder? Eigen belang verzekeraars?...

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

Inschrijving NVGA AM Innovatieprijs geopend

De inschrijving voor de NVGA AM Innovatieprijs is geopend. De prijs wordt toegekend aan de partij met de meest impactvolle innovatie voor de volmachtbranche en...

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Verantwoordelijkheid voor gevolmachtigde

Door Ron Gardenier (voorzitter NVGA) Vanaf 25 mei gelden er nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens. In de kern zijn de regels uit de Algemene...

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims heeft met WA Connect de NVGA/AM Innovatieprijs 2018 gewonnen.Lex Orie ontving de award tijdens het NVGA-congres uit handen van juryleden Jorg Roodbeen...

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

Als business partners zijn we er de afgelopen twee jaren nog onvoldoende in geslaagd om de handen weer ineen te slaan en het partnership de boventoon te laten voeren,...