NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

Ron Gardenier LI 2018

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier in een opinie in VVP 6, oktober 2018.

Gardenier wijst erop dat zowel Lard Friese (NN Group) als Jos Baeten (ASR) consolidatie als een prima ontwikkeling beschouwen voor de Nederlandse markt. "Mijn opvatting ligt genuanceerder en zeker bezien vanuit het perspectief van verzekeraars die het volmachtdistributiekanaal omarmen. Door de verdergaande consolidatie (ook de toekomst van VIVAT is recent onzeker geworden) verdwijnen merken, verschraalt het productenaanbod en wordt daardoor de concurrentiepositie van de klant verzwakt. Mogelijk is dit vanuit DNB-perspectief een beheersbare en dus wenselijke situatie, maar vanuit ACM- en klantperspectief zeker niet."

Meer verzekeraars betekent meer concurrentie, zo stelt Gardenier. "En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking door middel van nieuwe producten, diensten en bedrijven. Alleen wanneer consumenten, bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende marktwerking. De wijze waarop DNB haar toezichtmechanisme inzet, lijkt - als onbedoeld neveneffect - bij te dragen aan een vermindering van marktwerking, een vergaande standaardisatie van verzekeringsproducten en risicomijdend gedrag bij verzekeraars. Over het fenomeen van onverzekerbaarheid hebben inmiddels al veel partijen hun mening  geventileerd. Een vergaande consolidatie gaat dan zeker niet bijdragen aan een oplossing en zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen." 

Lees HIER de hele opinie.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NVGA draagt Ron Gardenier voor als voorzitter

NVGA draagt Ron Gardenier voor als voorzitter

Het bestuur van de NVGA heeft Ron Gardenier, directeur UMG Assuradeuren, voorgedragen als opvolger van voorzitter Michael de Nijs. Na vijf 'intensieve jaren' treedt...

Brancheorganisaties juichen verlenging pe-plus toe

Brancheorganisaties juichen verlenging pe-plus toe

De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD juichen het toe dat minister Dijsselbloem de twee PE-moties van de Tweede Kamer gaat uitvoeren.   De brancheorganisaties...

NVGA viert 55-jarig bestaan

NVGA viert 55-jarig bestaan

“Door innovatie kan de klant een oplossing worden geboden en kan het ondernemerschap floreren. Ook is de volmacht dicht op de klant georganiseerd, waardoor...

Brancheorganisaties: belangrijke lobbyresultaten peplus

Brancheorganisaties: belangrijke lobbyresultaten peplus

De Tweede Kamer heeft een motie ingediend die vraagt om verlening van de overgangsperiode PEplus-examens tot 1 januari 2017. Tevens is er een motie ingediend voor...

Oproep tot vergroting capaciteit in volmachtmarkt

Oproep tot vergroting capaciteit in volmachtmarkt

NVGA-voorzitter Michael de Nijs roept volmachtbedrijven op om hun capaciteit te bundelen. De extra capaciteit die hiermee tot stand komt moet toegankelijk zijn voor...

"volmachtbeloning is en blijft open norm"

"volmachtbeloning is en blijft open norm"

“De volmachtbeloning is een open norm. Het gaat niet aan om een beloningsvorm dwingend op te leggen aan de markt.” Aldus reageert NVGA-voorzitter Michael...