Nvga wil verbetering resultaat volmachtportefeuille

Ron Gardenier 2016

"Wij moeten voorkomen dat meer partijen zich uit de volmachtmarkt gaan terugtrekken. Een portefeuille met een goed resultaat is het juiste antwoord", aldus NVGA-voorzitter Ron Garderniers.

Gardeniers benadrukte tijdens de Algemene Ledenvergadering dat de NVGA een mooie vereniging is die echt meetelt in de verzekeringsbranche. "Ons volume groeit dit jaar naar 2.8 miljard ofwel 25% van de totale schademarkt. Dus ja wij tellen zeker mee", aldus Gardeniers die ook wees op een aantal grote uitdagingen."2016 was voor ons distributiekanaal en voor de schademarkt totaal een turbulent jaar. Verslechterende resultaten in brand en motorrijtuigen, overigens mede als gevolg van de hagelcalamiteit, aanhoudende negatieve resultaten op de motorrijtuigen portefeuilles met negatieve uitloop op letsel hebben geleid tot een verdere verzakelijking van de relatie tussen verzekeraars en GA’s. Veel leden werden op een laat tijdstip geconfronteerd met opzeggingen van aandelen in pooltekening dan wel opzegging van de volmachtrelatie. De dreigende consolidatie van het aantal volmachtgevers heeft in 2017 een gezicht gekregen en helaas verliest de markt in Delta Lloyd een prominente betrouwbare volmachtspeler. De kwetsbaarheid van het aanbod van capaciteit wordt hiermee nogmaals aangetoond en vraagt om proactief handelen."

 

IN CONTROL

Gardeniers ging in op een bericht van DNB van eind maart.DNB had gewezen op het risico van toenemende uitbesteding van belangrijke/kritische bedrijfsactiviteiten door verzekeraars en start een inventarisatie om meer inzicht te krijgen in de uitbestedingsgraad, de concentraties en de mate van volwassenheid van de beheersing van de uitbestedingsrisico’s. "Deze vrees is ongegrond en juist het tegendeel waar is. Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan gevolmachtigden zal bijdragen aan een verregaande transparantie van risico’s. De NVGA investeert veel tijd en geld in het traject in het traject van risicobeheersing. Het nieuwe normenkader is daar een voorbeeld van en ook onze activiteiten met betrekking tot de verbetering van de datakwaliteit. Laten wij ervoor zorgen dat dit geen “holle frase” is maar er met elkaar voor zorgdragen dat wij “in control” zijn. Dit vraagt wellicht nog meer dan nu uw aandacht en toezicht op risicobeheersing, datakwaliteit, een strakke procesvoering en focus op een gezond portefeuillerendement. Wij zullen u als NVGA alle benodigde ondersteuning bieden om hier een adequate invulling aan te geven."

Ook wees DNB op het aanhoudende slechte resultaat op de branche motorrijtuigen en het onderzoek dat gestart gaat worden bij Verzekeraars en Volmachten. "Het rendement moet in onze distributielijn worden verbeterd. Het kan toch niet zo zijn dat een toezichthouder straks gaat bepalen welke maatregelen genomen moeten worden? Dat is onze eer te na. Wij moeten als gevolmachtigde naast generieke maatregelen ook individueel maatregelen willen nemen om het technisch resultaat in onze eigen portefeuille te verbeteren. Daarom blijft adequaat portefeuillement key. Wij moeten voorkomen dat meer partijen zich uit de volmachtmarkt gaan terugtrekken. Een portefeuille met een goed resultaat is het juiste antwoord en zal naast behoud van bestaande risicodragers ook nieuwe toetreders aantrekken."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims winnaar NVGA/AM Innovatieprijs

Openclaims heeft met WA Connect de NVGA/AM Innovatieprijs 2018 gewonnen.Lex Orie ontving de award tijdens het NVGA-congres uit handen van juryleden Jorg Roodbeen...

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

"Beloning exclusief domein gevolmachtigde en volmachtgever"

De beloning en beloningsvorm is het exclusieve domein van de individuele gevolmachtigd agent en de partners waarmee hij samenwerkt, aldus voorzitter Ron Gardenier,...

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

NVGA kondigt paradigmaverschuiving aan

Als business partners zijn we er de afgelopen twee jaren nog onvoldoende in geslaagd om de handen weer ineen te slaan en het partnership de boventoon te laten voeren,...

Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend  worden beloond

Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend worden beloond

Blijf investeren in kwaliteit en de kracht van samen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om duurzaam, met een positief rendement, te blijven ondernemen, aldus...

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Helaas moet ik constateren dat er momenteel bij de uitrol van de nieuwe Volmachtovereenkomst door verzekeraars druk wordt uitgeoefend op de hoogte van de vaste...

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

NVGA en de SAR hebben het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) ontwikkeld. Sinds de zomer van 2016 is de volmachtmodule niet meer opgenomen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk....