Nvhp: alert zijn op financieringsvoorbehoud

Mark Sanders 2016

De NVHP roept financieel adviseurs op de komende tijd extra alert te zijn op de termijn van een financieringsvoorbehoud in het kader van de hypotheekadvisering aan consumenten. De vereniging voor hypothecair planners wijst hierop omdat geldverstrekkers de eisen van de Europese hypothekenrichtlijn op verschillende wijze interpreteren en implementeren.

De Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) die deze zomer van kracht wordt in Nederland, heeft grote gevolgen voor het acceptatieproces van hypotheken door banken en andere geldverstrekkers. Alle geldverstrekkers gaan over tot wijziging van hun acceptatieprocessen. Hierbij treden echter grote verschillen tussen geldverstrekkers op, constateert de NVHP. Sommige geldverstrekkers gaan werken met voorlopige en definitieve offertes. Andere geldverstrekkers zullen echter pas een offerte verstrekken nadat alle relevante documenten door de consument zijn aangeleverd. Hierdoor kan het voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken, aldus de NVHP.

 

Financieringsvoorbehoud

De bewaking van het tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud is, volgens vaste jurisprudentie, primair de verantwoordelijkheid van de consument. Maar uit uitspraken van onder meer de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid blijkt dat bijkomende omstandigheden er toe kunnen leiden dat de adviseur toch de verantwoordelijkheid draagt om de consument tijdig te waarschuwen dat binnen de overeengekomen termijn van het financieringsvoorbehoud geen definitieve beslissing zal komen over de aanvraag voor de hypotheek.
“Los van de aansprakelijkheid zal een goed adviseur als zijn taak zien dat de klant niet in de problemen komt doordat hij niet tijdig een beroep doet op het financieringsvoorbehoud", zegt Mark Sanders, plaatsvervangend voorzitter van de NVHP. "Door de wijzigingen in de acceptatieprocedures zal het zeker in de eerste fase regelmatig voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken. Ook dan kan de consument in problemen komen. Er is dan immers nog geen afwijzing die een beroep op het financieringsvoorbehoud rechtvaardigt, terwijl er ook geen zekerheid is dat de financiering wordt toegekend."

Juist in de overgangsfase waarin de sector zich nu bevindt, kunnen hypotheekadviseurs volgens Sanders extra waarde hebben voor hun klanten door de termijn van het financieringsvoorbehoud scherp te bewaken. "Voor consumenten wordt het nog verstandiger om al in de oriëntatiefase contact op te nemen met een adviseur, zodat al tijdig waar mogelijk begonnen kan worden met het verzamelen van alle relevante documenten.”
 

Overzicht uitspraken Kifid
De NVHP heeft voor haar leden een overzicht gemaakt van de uitspraken van het Kifid over de zorgplicht van de financieel adviseur met betrekking tot het financieringsvoorbehoud. Ook niet leden van de NVHP kunnen deze notitie aanvragen via info@hypothecairplanner.nl
 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
NVHP en CEHP stellen minister vragen over beloningsspagaat

NVHP en CEHP stellen minister vragen over beloningsspagaat

NVHP en CEHP vragen minister Hoekstra om nader te motiveren waarom hij het verschil in toegestane beloningsvorm bij hypotheken en kredieten handhaaft. Dit nu de...

Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

NVHP noemt schrikbeeld niet terecht

NVHP noemt schrikbeeld niet terecht

Huiseigenaren kunnen niet zo maar uit hun woning worden gezet indien zij de hypotheeklening niet kunnen aflossen. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Hypothecair...

NVHP focust op duurzaam wonen

NVHP focust op duurzaam wonen

De NVHP gaat leden ondersteunen om tijdens adviezen over hypothecair krediet meer aandacht te schenken aan het onderwerp duurzaam wonen. Concrete maatregelen werden...

NVHP: "Let op bij vaststellen aandeel in eigenwoningschuld"

NVHP: "Let op bij vaststellen aandeel in eigenwoningschuld"

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) roept notarissen, accountants en financieel adviseurs op om hun klanten in het kader van de belastingaangifte...