Nvhp: alert zijn op financieringsvoorbehoud

Mark Sanders 2016

De NVHP roept financieel adviseurs op de komende tijd extra alert te zijn op de termijn van een financieringsvoorbehoud in het kader van de hypotheekadvisering aan consumenten. De vereniging voor hypothecair planners wijst hierop omdat geldverstrekkers de eisen van de Europese hypothekenrichtlijn op verschillende wijze interpreteren en implementeren.

De Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) die deze zomer van kracht wordt in Nederland, heeft grote gevolgen voor het acceptatieproces van hypotheken door banken en andere geldverstrekkers. Alle geldverstrekkers gaan over tot wijziging van hun acceptatieprocessen. Hierbij treden echter grote verschillen tussen geldverstrekkers op, constateert de NVHP. Sommige geldverstrekkers gaan werken met voorlopige en definitieve offertes. Andere geldverstrekkers zullen echter pas een offerte verstrekken nadat alle relevante documenten door de consument zijn aangeleverd. Hierdoor kan het voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken, aldus de NVHP.

 

Financieringsvoorbehoud

De bewaking van het tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud is, volgens vaste jurisprudentie, primair de verantwoordelijkheid van de consument. Maar uit uitspraken van onder meer de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid blijkt dat bijkomende omstandigheden er toe kunnen leiden dat de adviseur toch de verantwoordelijkheid draagt om de consument tijdig te waarschuwen dat binnen de overeengekomen termijn van het financieringsvoorbehoud geen definitieve beslissing zal komen over de aanvraag voor de hypotheek.
“Los van de aansprakelijkheid zal een goed adviseur als zijn taak zien dat de klant niet in de problemen komt doordat hij niet tijdig een beroep doet op het financieringsvoorbehoud", zegt Mark Sanders, plaatsvervangend voorzitter van de NVHP. "Door de wijzigingen in de acceptatieprocedures zal het zeker in de eerste fase regelmatig voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken. Ook dan kan de consument in problemen komen. Er is dan immers nog geen afwijzing die een beroep op het financieringsvoorbehoud rechtvaardigt, terwijl er ook geen zekerheid is dat de financiering wordt toegekend."

Juist in de overgangsfase waarin de sector zich nu bevindt, kunnen hypotheekadviseurs volgens Sanders extra waarde hebben voor hun klanten door de termijn van het financieringsvoorbehoud scherp te bewaken. "Voor consumenten wordt het nog verstandiger om al in de oriëntatiefase contact op te nemen met een adviseur, zodat al tijdig waar mogelijk begonnen kan worden met het verzamelen van alle relevante documenten.”
 

Overzicht uitspraken Kifid
De NVHP heeft voor haar leden een overzicht gemaakt van de uitspraken van het Kifid over de zorgplicht van de financieel adviseur met betrekking tot het financieringsvoorbehoud. Ook niet leden van de NVHP kunnen deze notitie aanvragen via info@hypothecairplanner.nl
 

Lees meer over
Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...

Berekening belastingteruggave moet kloppen

Berekening belastingteruggave moet kloppen

HYPOTHEKEN - Adviseurs zullen bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening in het algemeen ook uitspraken doen over de fiscale consequenties van hun adviezen...

NVHP start eigen tv-kanaal

NVHP start eigen tv-kanaal

De NVHP gaat van start met tv-kanaal voor haar leden. Eens in de 14 dagen zal aan de leden van de NVHP een opname ter beschikking worden gesteld, waarin docent...

NVHP verheugd over  einde strikte hantering hypotheeknormen

NVHP verheugd over einde strikte hantering hypotheeknormen

De NVHP reageert positief over de brief van minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat hypotheekverstrekkers aan bepaalde groepen...

Keep calm and get advice

Keep calm and get advice

Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren...