Nvhp: alert zijn op financieringsvoorbehoud

Mark Sanders 2016

De NVHP roept financieel adviseurs op de komende tijd extra alert te zijn op de termijn van een financieringsvoorbehoud in het kader van de hypotheekadvisering aan consumenten. De vereniging voor hypothecair planners wijst hierop omdat geldverstrekkers de eisen van de Europese hypothekenrichtlijn op verschillende wijze interpreteren en implementeren.

De Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) die deze zomer van kracht wordt in Nederland, heeft grote gevolgen voor het acceptatieproces van hypotheken door banken en andere geldverstrekkers. Alle geldverstrekkers gaan over tot wijziging van hun acceptatieprocessen. Hierbij treden echter grote verschillen tussen geldverstrekkers op, constateert de NVHP. Sommige geldverstrekkers gaan werken met voorlopige en definitieve offertes. Andere geldverstrekkers zullen echter pas een offerte verstrekken nadat alle relevante documenten door de consument zijn aangeleverd. Hierdoor kan het voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken, aldus de NVHP.

 

Financieringsvoorbehoud

De bewaking van het tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud is, volgens vaste jurisprudentie, primair de verantwoordelijkheid van de consument. Maar uit uitspraken van onder meer de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid blijkt dat bijkomende omstandigheden er toe kunnen leiden dat de adviseur toch de verantwoordelijkheid draagt om de consument tijdig te waarschuwen dat binnen de overeengekomen termijn van het financieringsvoorbehoud geen definitieve beslissing zal komen over de aanvraag voor de hypotheek.
“Los van de aansprakelijkheid zal een goed adviseur als zijn taak zien dat de klant niet in de problemen komt doordat hij niet tijdig een beroep doet op het financieringsvoorbehoud", zegt Mark Sanders, plaatsvervangend voorzitter van de NVHP. "Door de wijzigingen in de acceptatieprocedures zal het zeker in de eerste fase regelmatig voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken. Ook dan kan de consument in problemen komen. Er is dan immers nog geen afwijzing die een beroep op het financieringsvoorbehoud rechtvaardigt, terwijl er ook geen zekerheid is dat de financiering wordt toegekend."

Juist in de overgangsfase waarin de sector zich nu bevindt, kunnen hypotheekadviseurs volgens Sanders extra waarde hebben voor hun klanten door de termijn van het financieringsvoorbehoud scherp te bewaken. "Voor consumenten wordt het nog verstandiger om al in de oriëntatiefase contact op te nemen met een adviseur, zodat al tijdig waar mogelijk begonnen kan worden met het verzamelen van alle relevante documenten.”
 

Overzicht uitspraken Kifid
De NVHP heeft voor haar leden een overzicht gemaakt van de uitspraken van het Kifid over de zorgplicht van de financieel adviseur met betrekking tot het financieringsvoorbehoud. Ook niet leden van de NVHP kunnen deze notitie aanvragen via info@hypothecairplanner.nl
 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft mr. W.J.J. (Wanner) Los per 1 oktober benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. Los is sinds 1994 onafgebroken werkzaam bij...

Camera even laten liggen: geen vergoeding

Camera even laten liggen: geen vergoeding

SCHADE - Consument plaatst bij het betalen van zijn parkeerticket een kleine maar dure camera op de parkeerautomaat. Na betaling vergeet de consument de camera....

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die bij een verzekeraar de afkoopwaarden van twee door hem afgesloten uitvaartverzekeringen opvraagt. De hierop...

Geldverstrekker mag met ex praten

Geldverstrekker mag met ex praten

HYPOTHEKEN - In 2005 sluit de consument met haar toenmalige partner een hypotheek bij de geldverstrekker. In 2007 komt een einde aan deze relatie. In 2015 verzoekt...

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

LEVEN - Circa 3.500 financieel advieskantoren hebben op grond van het Nationaal Regime het recht om te adviseren en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking...