NVHP verheugd over einde strikte hantering hypotheeknormen

Evert Creemers NVHP 2017

De NVHP reageert positief over de brief van minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat hypotheekverstrekkers aan bepaalde groepen consumenten meer ruimte mogen bieden voor het verkrijgen van een hypotheek.

“Al jaren signaleren wij onacceptabele situaties in de praktijk”, aldus Evert Creemers, voorzitter van de NVHP. “Het gaat dan om bijvoorbeeld huurders die al jarenlang een huur betalen van bijvoorbeeld 800 euro per maand maar, door de strakke interpretatie van de wettelijke leennormen, geen hypotheek mogen sluiten met een maandlast van 500 euro. Of senioren die willen verhuizen naar een (kleinere) woning met lagere maandlasten dan ze nu betalen. Keer op keer blijkt in de praktijk dat het strikt door aanbieders toepassen van deze wettelijke leennormen leidt tot situaties die nooit door de wetgever zijn bedoeld en ook aan de betreffende consumenten niet uit te leggen zijn.”

 

De NVHP ageert al langer tegen het strikt hanteren van standaardnormen voor het verkrijgen van een hypotheek. "In de afgelopen jaren heeft de AFM terecht veel inspanning verricht om overkreditering te voorkomen. We ondersteunen dit beleid omdat een situatie van overkreditering voor gezinnen voor langere tijd tot grote problemen kan leiden. Het toezicht van de AFM heeft er echter mede toe geleid dat veel geldverstrekkers de wettelijke leennormen te strikt hanteren. Dit hoewel, ook onder de geldende wetgeving, afwijking van deze wettelijke normen toegestaan is mits, in voldoende mate, kan worden aangetoond dat het afsluiten van een hypotheek, met een hoger leenbedrag dan de wettelijke leennorm, in het belang is van de betreffende consument."

Lees meer over
NVHP start eigen tv-kanaal

NVHP start eigen tv-kanaal

De NVHP gaat van start met tv-kanaal voor haar leden. Eens in de 14 dagen zal aan de leden van de NVHP een opname ter beschikking worden gesteld, waarin docent...

Keep calm and get advice

Keep calm and get advice

Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren...

Nvhp haakt met poster in op actualiteit rentevast periode

Nvhp haakt met poster in op actualiteit rentevast periode

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft voor haar leden een poster ontworpen die inhaakt op de waarschuwing die Vereniging Eigen Huis afgelopen...

"Digitalisering niet als bedreiging zien"

"Digitalisering niet als bedreiging zien"

 Digitalisering zal grote invloed krijgen op de bedrijfsvoering van hypotheekadviseurs. Aldus de nieuwe voorzitter van de NVHP, Evert Creemers, tijdens de Algemene...

NVHP start samen met UWV beroepsopleiding Hypothecair Planner

NVHP start samen met UWV beroepsopleiding Hypothecair Planner

De NVHP heeft samen met het UWV en het leerwerkloket Amersfoort de beroepsopleiding Erkend Hypothecair Planner ontwikkeld. Met 21 deelnemers is het traject van start...

NVHP waarschuwt voor buitenlandse funders

NVHP waarschuwt voor buitenlandse funders

Het bestuur van de NVHP vraagt haar leden extra aandacht te besteden aan de geldverstrekkers die zij aan consumenten aanbevelen. "Verschillende regiepartijen...