NVHP wijst op risico's fictieve verkoop om boeterente te ontlopen

NVHP logo

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) attendeert consumenten op de risico’s die verbonden zijn aan het fictief verkopen van de eigen woning om daarmee de boeterente die verschuldigd is bij het vervroegd aflossen van een woninghypotheek te ontlopen. De NVHP waarschuwt naar aanleiding van publicaties in landelijke media van afgelopen week, waarin deze mogelijkheid van fictieve verkoop uitgebreid werd beschreven.

De NVHP: "Wanneer de woning fictief wordt verkocht, brengt dit meerdere risico’s met zich mee. De transactie zoals in de media beschreven betreft een juridisch feitelijke verkoop, waarbij het eigendom dus daadwerkelijk overgaat van de ene partij naar de andere partij. Dit kan leiden tot juridische complicaties, indien tussen het moment van verkoop en terugkoop het pand beschadigd raakt of de waarde van het pand hoger of lager wordt, door welke oorzaak dan ook. Hoe nadrukkelijker koper en verkoper hierover afspraken maken, des te duidelijker zal het worden, dat het feitelijk een schijnconstructie betreft."

De NVHP wijst verder op de kosten, zoals de overdrachtsbelasting, die kunnen oplopen tot 10.000 euro.

Verder: "Deze schijnconstructie is evident in strijd met de doelstelling die geldverstrekker en consument met elkaar hebben afgesproken op het moment dat de rentevaste periode werd gekozen. Voor zover bekend zijn op dit moment een of meerdere van dit soort zaken onder de rechter. Het moet niet onmogelijk worden geacht, dat bij een dergelijke schijnconstructie de rechter in het voordeel van de geldverstrekker zal beslissen. Naast het feit dat de consument in dat geval alsnog de boeterente zal moeten betalen en een hoop overbodige kosten heeft gemaakt, is het nog maar de vraag of de verkoper opnieuw in aanmerking komt voor een lening om zijn pand terug te kopen. Dit zal moeilijk worden indien de geldverstrekker een incidentmelding doet aan de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. Geldverstrekkers raadplegen dit register vaak, voordat zij een besluit nemen over een aanvraag voor een nieuwe hypotheek."
Voor de Nederlandse woningmarkt is het van groot belang, aldus de NVHP, dat consumenten die verhuizen dit kunnen doen zonder een boeterente verschuldigd te worden, omdat zij eerder dan afgesproken hun hypotheek aflossen. Indien een groot aantal consumenten de optie van fictieve verkoop en terugkoop, gaat toepassen, dan zal de huidige regeling die woningeigenaren die echt verhuizen beschermt op termijn niet handhaafbaar blijven.

Lees meer over

Reacties

Arnoud Wennekus 28 juni 2016

Tja bangmakerij dat zal ze wel afschrikken...Klassieker!

Rob van Noort 28 juni 2016

Tja, met meerdere bankiers in het bestuur had ik ook niet verwacht dat ze het aanmoedigen. En hoe willen ze een fraude melding maken voor het terug kopen? Anders is de financiering toch al lang weer rond? En schade in tussentijd, verzekeren doen ze blijkbaar niet aan bij NVHP. Maar het is een mooie opzet voor het afschaffen van de vrijstelling bij verkoop.

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...

Berekening belastingteruggave moet kloppen

Berekening belastingteruggave moet kloppen

HYPOTHEKEN - Adviseurs zullen bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening in het algemeen ook uitspraken doen over de fiscale consequenties van hun adviezen...

NVHP start eigen tv-kanaal

NVHP start eigen tv-kanaal

De NVHP gaat van start met tv-kanaal voor haar leden. Eens in de 14 dagen zal aan de leden van de NVHP een opname ter beschikking worden gesteld, waarin docent...

NVHP verheugd over  einde strikte hantering hypotheeknormen

NVHP verheugd over einde strikte hantering hypotheeknormen

De NVHP reageert positief over de brief van minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat hypotheekverstrekkers aan bepaalde groepen...

Keep calm and get advice

Keep calm and get advice

Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren...