NVHP wijst op risico's fictieve verkoop om boeterente te ontlopen

NVHP logo

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) attendeert consumenten op de risico’s die verbonden zijn aan het fictief verkopen van de eigen woning om daarmee de boeterente die verschuldigd is bij het vervroegd aflossen van een woninghypotheek te ontlopen. De NVHP waarschuwt naar aanleiding van publicaties in landelijke media van afgelopen week, waarin deze mogelijkheid van fictieve verkoop uitgebreid werd beschreven.

De NVHP: "Wanneer de woning fictief wordt verkocht, brengt dit meerdere risico’s met zich mee. De transactie zoals in de media beschreven betreft een juridisch feitelijke verkoop, waarbij het eigendom dus daadwerkelijk overgaat van de ene partij naar de andere partij. Dit kan leiden tot juridische complicaties, indien tussen het moment van verkoop en terugkoop het pand beschadigd raakt of de waarde van het pand hoger of lager wordt, door welke oorzaak dan ook. Hoe nadrukkelijker koper en verkoper hierover afspraken maken, des te duidelijker zal het worden, dat het feitelijk een schijnconstructie betreft."

De NVHP wijst verder op de kosten, zoals de overdrachtsbelasting, die kunnen oplopen tot 10.000 euro.

Verder: "Deze schijnconstructie is evident in strijd met de doelstelling die geldverstrekker en consument met elkaar hebben afgesproken op het moment dat de rentevaste periode werd gekozen. Voor zover bekend zijn op dit moment een of meerdere van dit soort zaken onder de rechter. Het moet niet onmogelijk worden geacht, dat bij een dergelijke schijnconstructie de rechter in het voordeel van de geldverstrekker zal beslissen. Naast het feit dat de consument in dat geval alsnog de boeterente zal moeten betalen en een hoop overbodige kosten heeft gemaakt, is het nog maar de vraag of de verkoper opnieuw in aanmerking komt voor een lening om zijn pand terug te kopen. Dit zal moeilijk worden indien de geldverstrekker een incidentmelding doet aan de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. Geldverstrekkers raadplegen dit register vaak, voordat zij een besluit nemen over een aanvraag voor een nieuwe hypotheek."
Voor de Nederlandse woningmarkt is het van groot belang, aldus de NVHP, dat consumenten die verhuizen dit kunnen doen zonder een boeterente verschuldigd te worden, omdat zij eerder dan afgesproken hun hypotheek aflossen. Indien een groot aantal consumenten de optie van fictieve verkoop en terugkoop, gaat toepassen, dan zal de huidige regeling die woningeigenaren die echt verhuizen beschermt op termijn niet handhaafbaar blijven.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob van Noort - 28 juni 2016

Tja, met meerdere bankiers in het bestuur had ik ook niet verwacht dat ze het aanmoedigen. En hoe willen ze een fraude melding maken voor het terug kopen? Anders is de financiering toch al lang weer rond? En schade in tussentijd, verzekeren doen ze blijkbaar niet aan bij NVHP. Maar het is een mooie opzet voor het afschaffen van de vrijstelling bij verkoop.

Arnoud Wennekus - 28 juni 2016

Tja bangmakerij dat zal ze wel afschrikken...Klassieker!

Lees meer over
Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

Volksbank:  herstelbetalingen tot vijf jaar voor AFM-richtlijn

Volksbank: herstelbetalingen tot vijf jaar voor AFM-richtlijn

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis zijn positief over de manier waarop de Volksbank teveel betaalde boeterente gaat terugbetalen aan klanten die voor 14 juli...

NVHP en CEHP stellen minister vragen over beloningsspagaat

NVHP en CEHP stellen minister vragen over beloningsspagaat

NVHP en CEHP vragen minister Hoekstra om nader te motiveren waarom hij het verschil in toegestane beloningsvorm bij hypotheken en kredieten handhaaft. Dit nu de...

Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

NVHP noemt schrikbeeld niet terecht

NVHP noemt schrikbeeld niet terecht

Huiseigenaren kunnen niet zo maar uit hun woning worden gezet indien zij de hypotheeklening niet kunnen aflossen. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Hypothecair...