Odin ontwikkelt nieuwe woekerclaimprocedure

Logo Odin

Odin heeft een nieuwe claimprocedure voor 'woekerpolisgedupeerden' ontwikkeld. "In de laatste jaren zijn veel nieuwe feiten boven water gekomen, is er meer jurisprudentie gekomen en heeft Kifid toegezegd consumenten beter te begeleiden", zegt voorzitter Jeffrey Leichel. "De nieuwe procedure sluit daar op aan." Odin start zelf geen claimprocedures, maar werkt hierbij samen met een aantal claimexperts.

De basis voor de nieuwe procedure is een 'claimagram', waarin tientallen Kifid-uitspraken, relevante gerechtelijke uitspraken, ruim zestig door verzekeraars gebruikte tegenargumenten, bekende en nieuwe productgebreken en relevant onderzoek zijn samengebracht, geanalyseerd en vergeleken.

Odin zegt vooral verrast te zijn door de enorme lijst tegenwerpingen van verzekeraars. "Uitspraken als: 'beleggingsverzekeringen zijn niet aan te merken als een risicovol product' en 'als de kosten niet mochten, waren ze in ieder geval redelijk' of 'de informatieplicht rust volgens de wet op de tussenpersoon, niet op de verzekeraar', geven aan hoe ver verzekeraars gaan om onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Er zijn zelfs verzekeraars die aanvoeren dat de kosten in de polis niet relevant zijn omdat de consument het product door de fiscale voordelen toch wel had aangeschaft", aldus Leichel.

Ook constateert Odin dat Kifid een aantal claims heeft afgewezen omdat de klant onvoldoende heeft duidelijk gemaakt wat de schade was of omdat de dossieropbouw hiaten vertoonde. "Er is dus sprake van een woekerpolis en er wordt onderkend dat er schade is, maar op technische details ontloopt de verzekeraar schadevergoeding." Met de nieuwe claimprocedure hoopt Odin dit soort - volgens haar onterechte - uitkomsten terug te dringen.

 

Laatste strohalm

Voor veel gedupeerden is klachteninstituut Kifid de laatste strohalm om tegen bescheiden kosten een individueel proces te krijgen. "Gelukkig onderkent Kifid inmiddels de juridische ongelijkheid tussen gedupeerden en verzekeraars en heeft het klachteninstituut toegezegd de menselijke maat te zoeken in procedures. Ook is beloofd om consumenten beter en professioneler te ondersteunen", zegt Leichel. "In onze nieuwe procedure kiezen we er bewust voor om typisch juridische taal zoveel mogelijk te vermijden, zetten we de klant op bijzondere wijze centraal en vragen wij Kifid nadrukkelijk haar beloftes na te komen en verantwoordelijkheid te nemen in dit dossier."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Claimactiviteiten Stichting Odin naar WoekerClaims

Claimactiviteiten Stichting Odin naar WoekerClaims

Stichting WoekerClaims neemt alle individuele claimactiviteiten van Stichting Odin over. Odin-voorzitter Jeffrey Leichel: "Vorig jaar zijn we al gestart met het...

Intermediaire activiteiten Odin naar CFD

Intermediaire activiteiten Odin naar CFD

Na een jarenlange samenwerking tussen CFD en Stichting ODIN hebben beide organisaties besloten de intermediaire activiteiten van Stichting ODIN onder te brengen...

Odin fel tegen adviesloket woekerpolis Verbond

Odin fel tegen adviesloket woekerpolis Verbond

Stichting Odin zegt zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van het Verbond van Verzekeraars om "uitsluitend via een eigen loket woekerpolis-gedupeerden...

Odin komt met claim- en Hypopakket

Odin komt met claim- en Hypopakket

Stichting Odin heeft voor adviseurs het Claimpakket en het Hypopakket ontwikkeld. Met het ClaimPakket kunnen intermediairs zelfstandig een berekening maken van de...

Odin: KIFiD frustreert woekerpolisklachten

Odin: KIFiD frustreert woekerpolisklachten

Volgens de stichting Odin schrijft KIFiD aan consumenten die een woekerpolisklacht hebben dat ze vol zitten. De wachttijden lopen op tot meer dan een jaar. Volgens...

Odin: stijgende beurs nekt woekerpolishouder

Odin: stijgende beurs nekt woekerpolishouder

"De beurzen breken record na record. En dat is goed nieuws voor alle beleggingsproducten in Nederland, dus ook voor woekerpolissen. Maar schijn bedriegt, want...