Onderzoek: leidt Solvency II tot risicoselectie door zorgverzekeraars?

Edith Schippers

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat onderzoeken of Solvency II niet leidt tot risicoselectie door zorgverzekeraars.

De standaardformule van Solvency II hanteert voor zorgverzekeraars net als voor schadeverzekeraars de aanname dat het premierisico samenhangt met de verwachtingswaarde van de schadelast. Voor zorgverzekeraars zijn de kapitaalkosten en administratieve kosten voor ongezonde verzekerden hoger dan voor gezonde verzekerden hetgeen kan leiden tot een prikkel tot risicoselectie. Dit zal eerst onderzocht worden door de NZa.

Dat schrijft minister Schippers in het programma voor onderzoeken in de risicoverevening voor het jaar 2017/2018, dat ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. "Na het onderzoek kan mogelijk een vervolgonderzoek worden opgestart om te kijken of dit ook binnen de risicoverevening een rol zou moeten spelen of dat hier andere instrumenten voor zijn", aldus Schippers over het mogelijke effect van Solvency II.

Klasse voor gezonde verzekerden

Schippers bevestigt verder de verbeteringen bij de risicoverevening die zij eerder aankondigde. De verbeteringen zijn in lijn met aanpassingen van de afgelopen jaren waardoor het voor verzekeraars steeds meer loont om zich te richten op chronisch zieken en andere kwetsbare groepen. De introductie van een klasse voor gezonde verzekerden leidt ertoe dat de overcompensatie aan verzekeraars voor deze verzekerden afneemt.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Scanwork stopt met deZorgverzekeringadviseur.nl

Scanwork stopt met deZorgverzekeringadviseur.nl

Scanwork gaat stoppen met het zorgvergelijkingssysteem deZorgverzekeringadviseur.nl. De voornaamste reden is dat het aantal intermediairs dat zich bezig houdt met...

Einde collectiviteiten nabij?

Einde collectiviteiten nabij?

De NZa is kritisch op de meerwaarde van collectiviteiten, nu het met name als kortingsinstrument wordt ingezet, en verwacht weinig meer van transparantieregels rondom...

CZ voorziet sterkere stijging zorgpremie

CZ voorziet sterkere stijging zorgpremie

CZ voorziet dat de zorgpremie het komende jaar sterker zal stijgen dan afgelopen jaar. Dit hangt met name samen met de inhaalslag die verzekeraars moeten maken om...

Interpretatieverschillen mogelijk door open norm basisverzekering

Interpretatieverschillen mogelijk door open norm basisverzekering

Fbto geeft toe dat ze in een bepaald geval de zorgverzekeringswet volgens de letter in plaats van de geest heeft geïnterpreteerd. Het voorbeeld laat zien dat...

Zorgverzekering: minder overstappers

Zorgverzekering: minder overstappers

Afgaande op het voorlopige overstappercentage van 5,9 procent zoals berekend door Vektis Intelligence zijn minder mensen gewisseld van zorgverzekering. Per...

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Het kabinet gaat niet in de oproep van ZN-voorzitter Rouvoet om het verplichte en vrijwillige eigen risico bij de zorgverzekering te maximeren op 650 euro totaal....