Onterecht beroep op uitsluitingsgrond

Kifid (logo)

Een ziekte of letsel waarvoor normaliter geen behandeling vereist was, valt bij een woonlastenbeschermer niet onder de reikwijdte van de uitsluitingsgrond. Dat vindt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

De Commissie concludeert in uitspraak 2016-484 dat "niet is komen vast te staan dat Consument een jaar voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering onder behandeling stond voor een aandoening die zijn arbeidsongeschiktheid heeft doen ontstaan, bevorderd of verergerd, zodat het beroep van Verzekeraar (London General, red.) op artikel 8 lid 1 onder e van de polisvoorwaarden onvoldoende is onderbouwd."
De Commissie beslist dat de verzekeraar binnen vier weken tot uitkering zal overgaan, waarbij hij ook aan consument zal vergoeden een bedrag ter grootte van de reeds vervallen verzekerde maandbedragen (groot 385 euro), berekend vanaf de eerste dag na verstrijken van het eerste ziektejaar.

Reactie toevoegen