Ovfd: bemiddelingswerk scheiden van opdrachten voor aanbieders

OvFD

De OvFD stelt voor om werkzaamheden die serviceorganisaties voor aanbieders verrichten te scheiden van werkzaamheden die "sturing kunnen hebben op de inhoud van het advies". Door werkzaamheden voor aanbieders die los staan van de advisering in een aparte juridische entiteit uit te voeren, vallen deze volgens de OvFD niet langer onder het provisieverbod.

Het provisieverbod dat per 1 januari 2013 moet ingaan bedreigt het voortbestaan van serviceorganisaties. In zijn brief van 13 april 2011 geeft minister De Jager aan dat serviceorganisaties om sturing in de keten tot het minimum te beperken ook onder het provisieverbod moeten vallen. Hij maakt daarbij geen onderscheid tussen de verschillende werkzaamheden die serviceorganisaties voor hun opdrachtgevers (aanbieders en/of intermediair) verrichten. In haar position paper 'Een werkbare toekomst voor serviceproviders' stelt de OvFD dat een passende vergoeding vanuit de aanbieder
mogelijk moet blijven als het gaat om werkzaamheden die geen sturing in het advies kunnen hebben. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: de werkzaamheden voor de aanbieder moeten worden verricht vanuit een aparte juridische entiteit, de werkzaamheden mogen geen (risico tot) sturing op het advies hebben en de vergoedingen vanuit de aanbieder moeten passend zijn of bestaan uit een vast verrichtingentarief of een vaste dossiervergoeding. De OvFD is ervan overtuigd dat de minister op deze wijze een bedrijfseconomisch verantwoord model, dat niet strijdig is met het beoogde zuivere marktmodel, voor serviceorganisaties kan creëren. Belangrijk daarbij is dat de partij - aanbieder of intermediair - die zijn werkzaamheden uitbesteedt, ook zelf de serviceorganisatie betaalt. Om haar standpunt te onderbouwen heeft de OvFD Fred de Jong een rapport laten opstellen over de positie van serviceorganisaties in de intermediaire waardeketen. Het rapport laat zien dat serviceorganisaties te maken hebben met wetgeving die niet past bij hun rol en positie. Serviceorganisaties verrichten werkzaamheden voor aanbieders en intermediair, waarbij het logisch is dat de partij die direct van deze werkzaamheden profiteert daar ook zelf voor betaalt. De OvFD heeft de aanbevelingen van het rapport uitgewerkt in haar position paper.

Lees meer over

Reacties

MFA Machteloos Financieel Adviseur 25 september 2011

nog meer administratieve werkzaamheden neerleggen bij het intermediair, dat zijn mijlslaarzen terug. Ben nu al amper aan de koffie bij de klant en heb de zaterdagen en zondagen nodig om het nog enigszins onder controle te hebben, want het loopt werkelijk de spuigaten uit. Elk poststuk vereist aandacht, de binnenkomst en waar je het bewaart moet in ieder geval geregistreerd worden. Speel met de gedachte een aparte entiteit op te richten, dan kan ik de tijdsbesteding tenminste doorberekenen aan de klant, want die vindt dat hij altijd opdracht moet geven aan het intermediair om aan de slag te gaan, maar er zijn ook nog zaken zoals schades, wanbetalers etc. Er stromen berichten van de verzekeraars binnen, je behandelt de post en de Nederlandse consument vindt dat ie kan volstaan met doorlopende provisie als vergoeding. Nou dat gebeurt echt niet bij een administratiekantoor, belastingconsulent, accountantskantoor, advocaten etc

berend 25 september 2011

We noemen ze wel serviceproviders...... provider kan ik me nog wel iets bij voorstellen, maar service.... welke?? Ik ben best bereid te betalen voor toegevoegde waarde, maar laten we die eerst maar eens vaststellen. En overigens als het mijn eigen keuze is, bij voorkeur. Enige maanden geleden zaten er bij een ledenbijeenkomst van Adfiz voorafgaand aan een ALV op uitnodiging 5 of 6 serviceproviders aan tafel die o.a. aan konden geven welke toegevoegde waarde men kon bieden. Stuk voor stuk (misschien V&V daargelaten), geen verhaal. Niet anders dan dat zij het gat opvullen wat door verzekeraars gecreëerd wordt. Maw het (kleine) intermediair wordt in de armen van de "service"provider gejaagd met argumenten zoals volume (omzetverplichting dus), kostenbeperking (voor de aanbieder dus) en efficiency (wederom voor de aanbieder). En daar dient het intermediair voor te betalen. Het intermediair doet al het werk al en die mag er dan ook nog voor betalen. Dat klinkt als een dure hobby?

Pius Consilium 24 september 2011

@Rene Heijnen, Is er ook onderzoek gedaan bij intermediairs wat zij willen betalen voor de diverse diensten van een serviceprovider? Moet dit niet het uitgangspunt zijn voor verdere businessmodellen? Ik vind de opmerking "meer administratieve werkzaamheden bij het intermediair neeleggen" een stap terug en niet vooruit.

Rene Heijnen 23 september 2011

Het artikel van de OvFD vraagt om een nuance. Het provisieverbod in 2013 kan het voortbestaan van BESTAANDE serviceproviders bedreigen. Deze organisaties hebben veelal hun bestaansrecht te danken aan het bundelen en stapelen van productie in het provisietijdperk, Het woord bestaande is hierin cruciaal. Er zijn inmiddels een aantal nieuwe serviceorganisties actief die probleemloos het provisieverbod aankunnen. Hoe dan? Door efficentier te werken, goede ict oplossingen te bieden, met lage(re) overhead werken en meer werkzaamheden van administratieve aard bij het intermediair neer te leggen. Dit alles heeft een verlagend effect op de (kost)prijsstelling van de aanvraag en verwerkingsprocedure.

Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

  Starters hebben grote problemen op de woningmarkt. Sociale huurwoningen zijn beperkt voorradig en bovendien afhankelijk van inkomen. Een alternatief in...

Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD pleiten voor meefinancieren van de kosten koper en flexibilisering van de mogelijkheden om te schenken om starters meer mogelijkheden te geven op de...

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

 Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD openen opniieuw het Wft-examenloket. Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017...

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Teleurstellend dat de Consumentenbond niet wijst op de waarde van deskundig financieel advies, aldus de OvFD in een reactie op het bericht dat hypotheekbanken consumenten...

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

"De rol van de toezichthouders moet beperkt worden tot daadwerkelijke toezichtstaken", aldus de consultatiereactie van de OvFD op de herziening van de...

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

OvFD en Adfz zijn van mening dat de overgangstermijn tot 1 februari 2017 inzake het toetsmoment nieuwe leennormen voor hypotheekverstrekking een schijnoplossing...