Ovfd wenst aanpak halfslachtig kostprijsmodel aanbieders

Colinda Rosenbrand (augustus 2013)

Waarom zouden aanbieders mogen volstaan met een halfslachtig kostprijsmodel, terwijl de advieskosten van adviseurs onder een vergrootglas lijken te liggen, zo vraagt OvFD-directeur Colinda Rosenbrand zich af in vakblad VVP van 13 augustus 2013.

Rosenbrand schrijft onder meer: "De vergelijkbaarheid van tarieven kan worden vergroot door gedetailleerdere normen uit te werken. Het kostprijsmodel zou daarmee wel dé grondslag kunnen zijn voor een eerlijk en vergelijkbaar overzicht tussen de verschillende distributiekanalen en van meer inzicht in de productprijzen. Het kostprijsmodel kan dan ook worden gecontroleerd door de accountant,
zoals wettelijk is afgesproken."

Minder is voor Rosenbrand niet acceptabel, want dat gaat uiteindelijk ten koste van de consument. "Uit onderzoek van GfK blijkt dat de consument de voorkeur heeft voor een onafhankelijke adviseur. Maar als dit advies duurder is dan het advies van een (afhankelijke) bank, dan verschuift de voorkeur naar het bancaire kanaal. De advieskosten moeten dus reëel zijn, wil een consument de juiste keuze kunnen maken. Zeker ook omdat uit onderzoek van MoneyView blijkt dat consumenten die bij een bank een hypotheek afsluiten, veel meer geld kwijt zijn dan bij een onafhankelijke adviseur als je niet alleen naar de advieskosten kijkt maar naar de totale kosten. Mooi, maar dat moet de consument dan wel weten!"

Ook de nieuwe VVP zit weer bomvol vakinformatie en kijkjes in de keukens van advieskantoren. Tevens bespreken Sjoerd Hijlkema (directeur van de nieuwe intermediairverzekeraar de Noorderlinge) en Jan Peter Weitenberg (Weitenberg Assurantiën) in een nieuwe aflevering van de VVP-rubriek 'Bruggenbouwers' de ontwikkelingen in de advieswereld. VVP ondersteunt u in uw ondernemerschap. Mis VVP daarom niet.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - 13 augustus 2013

We zien toch wel aankomen dat de accountants die de boel moeten controleren -onafhankelijk,- hun oren zullen laten hangen naar hun goedbetalende opdrachtgever? Waarbij de kostprijs van een grote bank loondienstadviseur lager kan liggen dan voor een vanuit huis werkende eenpitter, en gij geleuft da ! Die accountantscontrole stelt niks voor, verbeteringen aan het kostprijsmodel zijn dan zinloos, de banken stoppen de kosten gewon in de rentemarge. De consument wil voor 300 euro eenmalig voordeel graag 0,3% per jaar meer betalen, zeker als hij straks met de dalende LTV de advieskosten zelf direct moet ophoesten. Nog afgezien van de vaak duurdere ORV en AO-polissen met twijfelachtig nut. Dan kan je wel beweren dat 3.000 euro voor een hypotheekadvies teveel is, maar voorlopig verdien je die kosten makkelijk terug. Zo te zien brengt het bankwezen nog weer extra schade toe aan de economie. Je zou verwachten dat zo'n overheid bij een gemiddelde besparing van 0,3%rente elke burger zou verplichten als de sodemieter een adviseur te nemen. Al was het maar uit kostenbesparing op de renteaftrek en verbetering van het vrij besteedbaar inkomen.

Jeffrey Leichel - 13 augustus 2013

Al deze problemen worden opgelost door met een wettelijke minimum prijs te gaan werken. Gebaseerd op de AFM leidraden. Die kun je prima kwantificeren. Je draait daarmee het proces om. Vind je dat je meer kunt vragen, toon het dan aan in je dienstverlening. Zo wordt onafhankelijk advies beschermd (aantoonbaar beter voor consumenten zoals OVFD stelt) en wordt de route afgesneden om door prijssubsidiëring marktaandeel te kopen.

Lees meer over
AFM op VVP Event Communicatie

AFM op VVP Event Communicatie

Met welk oog kijkt de toezichthouder naar de communicatie van uw advieskantoor? Op 28 november geeft de AFM op het VVP Kennisevent Communicatie tips voor assurantiekantoren. Het...

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen. Zorgvuldige keuzebegeleiding en doelgroepbepaling...

VVP ondernemerspanel: vraagbaak voor adviseurs

VVP ondernemerspanel: vraagbaak voor adviseurs

Stel als financieel adviseur vragen aan het VVP Ondernemerspanel! Het panel bestaat uit zes topondernemers die gespecialiseerd zijn in HR en personeelsbeleid, financieel...

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...