Pensioenadvies steeds vaker vermogensadvies

Egbert Berkhoff 2013

Volgens NNEK zal de markt voor vermogensadvisering en vermogensplanning de komende jaren verder groeien. Directeur Egbert Berkhoff zou graag zien dat meer adviseurs de verdiepingsslag maken. Daar hoeven ze overigens niet per se beleggingsadviseur voor te worden. "Door de voortdurende ingrepen in het pensioenstelsel neemt de vraag naar vermogensadvies zeker toe", aldus Berkhoff in VVP 18.

Berkhoff denkt dat er in Nederland een veel grotere markt is voor vermogensadvisering en vermogensplanning dan tot nu toe is aangeboord. De markt zal naar zijn mening alleen maar nog groter worden. "De vermogensadviesmarkt zie ik aan de pensioenkant zeker groeien. In Amerika is de rol van de vermogensadviseur ook zo groot juist omdat klantvermogen niet vast zit in pensioenverzekeringen of andere pensioenproducten. In die zin zijn ze in de nieuwe pensioenwetgeving de adviseur vergeten."

 

Grootverdieners

Dat de pensioenopbouw per 1 januari 2015 wordt ingeperkt, vindt Berkhoff een goede zaak. "Waarom zouden we een fiscaal voordeelstelsel in de lucht houden voor de grootverdieners in Nederland? Deze groep kan prima voor zichzelf zorgen." Daarnaast leidt de trend van defined benefit naar beschikbare premie ertoe dat ook de werknemer zich realiseert dat zijn pensioen afhangt van vermogensontwikkeling. En dat het zaak is daar tijdig naar te kijken en eventueel bij te sturen.

 

Execution only

Terwijl de behoefte aan advies toeneemt, worden consumenten echter steeds meer afgescheept met execution only. Berkhoff: "Ik zeg niet dat execution only moet worden verboden. Maar de toets aan de voorkant of execution only bij iemand past, moet veel strenger worden gehandhaafd door de AFM."

 

Themakatern Vermogensplanning

Het interview met Berkhoff maakt deel uit van het themakatern Vermogensplanning in VVP 18. Andere onderdelen van dit katern:

- Een gesprek met Henk Dubbeld (Masterplanning, Baarn), een financieel adviseur die zich sinds twee jaar volledig richt op vermogensadvies en financiële planning. "Het persoonlijke totaalplaatje ontbreekt bij de grote vermogensbeheerders", constateert hij. "Zij richten zich vooral op het standaardiseren van beleggingsprofielen binnen de regels van de AFM."

- Een column van Paul van Dijk (MoneyView) die vaststelt dat er ("na jaren van discussie en ratio's die de lading niet dekken") nog altijd geen allesomvattende maatstaf is voor de kosten van beleggingsfondsen. "Door het ontbreken van zo'n kostenmaatstaf is transparantie een wassen neus die alleen maar langer wordt als fondsmanagers ons zand in de ogen blijven strooien."

- Een praktijkcasus van vermogensplanner Barry Goedhart. Aan de hand van een uitgebreide casus laat Goedhart (vermogensplanner bij Wealth Planning en voorzitter Federatie Vermogens Planners) zien dat het opstellen van een vermogensplanning veel meer dan een momentopname is, maar juist een continu proces.

 

Meer lezen? Neem een abonnement op VVP!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - 21 oktober 2014

Kan zo simpel: Pensioen helemaal naar Box 3 met vrijstelling heffing. Pensioenfondsen in 1 keer het uitgestelde belastinggeld laten terugbetalen. De Staatsschuld droogt zo op als sneeuw voor de zon. Daarna pensioenen netto uitbetalen. Verplichtstellingen eruit halen. Laat de pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken etc. maar knokken voor het beste rendement, garantie en of risico. Succes!