Provisieverbod leidt tot inkomstendaling

Provisieverbod Verkeersbord

In SEH-onderzoek geeft 55 procent van de Erkend adviseurs aan sinds het provisieverbod een daling te zien in de vergoeding voor een hypotheekadviestraject.

Bij 32 procent is de teruggang meer dan tien procent. Slechts een klein deel van de adviseurs (tien procent) geeft aan dat hun inkomsten juist zijn toegenomen.

Gemiddeld ontvangt een Erkend adviseur momenteel 2.145 euro voor een hypotheekadvies. Een bedrag dat vrijwel overeenkomt met de gemiddelde adviesprijs die toezichthouder AFM eerder vaststelde in de Marktmonitor 2014, namelijk 2.167 euro.

Bijna de helft (43 procent) van de Erkend adviseurs verwacht de komende jaren een stabilisering van het hypotheekadviestarief. Echter, vier op de tien voorziet een daling tussen 1 en 25 procent. En negen procent denkt dat die daling nog forser dan 25 procent zal uitvallen. Een even grote groep denkt daarentegen dat de vergoeding voor hypotheekadvies de komende jaren licht zal toenemen.

 

Uitstekende maatregel

Ondanks het inkomenseffect noemt ruim 30 procent van de Erkend adviseurs het provisieverbod ‘een uitstekende maatregel’. Voor 40 procent kent het verbod op de beloningsvorm provisie meer voordelen dan nadelen. Andersom zegt 23 procent juist meer nadelen dan voordelen te ondervinden. Een kleine minderheid (vier procent) van de Erkend adviseurs zou de ‘slechte maatregel’ het liefst willen terugdraaien. In 2017 staat een politieke evaluatie van het provisieverbod op de agenda.

Een kwart van de Erkend adviseurs is het eens met de stelling dat bemiddeling in 2025 geen onderdeel meer uitmaakt van de (betaalde) dienstverlening van hun kantoor. Daarentegen is de helft het met die stelling (deels of helemaal) niet eens. Het resterende kwart staat er neutraal tegenover. Op dit moment is het bij driekwart van de adviseurs al mogelijk om alleen advies af te nemen. Het andere kwart vindt echter dat advies en bemiddeling onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En bij ongeveer een derde van de Erkend adviseurs kan een klant terecht voor alleen de bemiddeling van de hypotheek, dus zonder voorafgaand advies door die adviseur (execution only).

SEH liet het onderzoek doen in de opmaat naar het SEH congres ‘Het nieuwe normaal’ op woensdag 15 juni in het NBC in Nieuwegein.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 30 mei 2016

102% leencapaciteit geeft al meer druk op de betaalbaarheid van advies en bemiddeling. Straks 100% en wie weet iets later nog 90%. Aftrekbaarheid hypotheekrente staat ter discussie, zal wellicht niet lang meer duren. Waarom zou dan hypotheekadvies nog wel aftrekbaar zijn? Zet nog iets meer druk op de betaalbaarheid van advies en mogelijk het gebruik ervan? Trouwens.... het is nog maar de vraag of splinternieuwe hypotheken (annuïteit/lineair) zoveel advies behoeven. Een uurtarief dat, met alle respect overigens, misschien lager zal zijn dan dat van een loodgieter (ook niet aftrekbaar)? Een uitstekende maatregel? Ik ben zeker niet tegen, maar ik zie geen reden om een vlag uit te hangen.

Lees meer over
"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

Bevorder de toegankelijkheid van advies en breng de fiscale behandeling van advies terug naar het niveau van voor het provisieverbod. Dat is de boodschap van Enno...

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Stichting Geldbelangen pleit opnieuw voor een provisieverbod bij consumptief krediet. Het pleidooi is ingebracht in de consultatie 'Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk'. Geldbelangen:...

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Rust keert terug aan provisiefront

Rust keert terug aan provisiefront

De rust aan het provisiefront is teruggekeerd, in ieder geval voorlopig. Het provisieverbod is geëvalueerd en minister Hoekstra ziet op basis van de uitkomsten...

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

"Ik roep de politiek op om zich geen zand in de ogen te laten strooien. Maar om oog te hebben voor wat kwetsbare klanten werkelijk nodig hebben: een adviseur", aldus...

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

De OvFD vindt het "te kort door de bocht dat geconcludeerd wordt dat er geen problemen zijn vastgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van advies onder...