Rare jongens, die tussenpersonen!

Obelix

Nou mogen financieel adviseurs eens een keer rechtstreeks hun grieven en ideeën bij een AFM-topper kwijt, zijn ze nergens te zien of te horen! Rare jongens, die tussenpersonen...

In de dinsdag verschenen nieuwe VVP staat de tweede column van Michiel Denkers, Hoofd Toezicht AFM, in aanloop naar het provisieverbod. In zijn eerste column riep Denkers het intermediair op toch vooral te reageren en input te leveren. Maar: "U gaf op zijn zachtst gezegd niet in grote getale gehoor aan mijn oproep om uw worstelingen, vragen en zorgen over de komende veranderingen met de AFM te delen", aldus Denkers in zijn tweede bijdrage. Hieronder de tweede column van Denkers in zijn geheel, in de hoop dat het intermediair nu wél in de pen klimt. Reageren kan via vvp@afm.nl. Denkers schrijft: "'Een adviseur die afsluit met provisie, heeft geen visie!" Met deze stevige woorden besluit lezer Marco zijn reactie op mijn laatste column. De financiële sector had al lang kunnen weten welke veranderingen in het vooruitzicht lagen, schrijft de lezer. Hij vraagt zich hardop af waarom er nog steeds financiële ondernemers zijn die blijven hangen in de ontkenningsfase. Op basis van de overige reacties op de column, is het lastig vaststellen of de mening van Marco breed wordt gedeeld in de branche. Mijn mailbox kreeg slechts een handjevol reacties te verwerken. Dat kan natuurlijk te verklaren zijn door het feit dat het hoogzomer is, en u met een koud drankje in de hand op een zonovergoten strand ligt. Dat zou in deze Nederlandse kwakkelzomer zeer begrijpelijk zijn. Bovendien moet een mens - ook in deze economisch onzekere tijden - eens in de zoveel tijd wat afstand nemen. Dat scherpt de geest. Ook als u niet onder een parasol ligt, maar hard aan het werk bent voor uw klanten, kan het geen kwaad eens wat afstand te nemen en stil te staan bij uw verdienmodel. Ik hoop van harte dat u deze zomer de tijd neemt om goed na te denken over de nieuwe wereld die in aantocht is, en uw rol als ondernemer en dienstverlener in deze nieuwe realiteit. De veranderingen komen immers in rap tempo dichterbij en geen van de spelers in de financiële sector kan het zich permitteren om zijn kop in het spreekwoordelijke zand te steken. Dat u zich hier ook van bewust bent, bewijst de storm aan reacties die het bericht over de prijsdifferentiatie van Nationale-Nederlanden opriep. De verzekeraar maakte bekend dat zij per kanaal de productprijs van haar verzekeringen zal gaan aanpassen. Totdat de verzekeraar het nieuwe prijsbeleid in zijn systemen heeft verwerkt, hanteert Nationale-Nederlanden een tijdelijke oplossing waarbij de premie voor intermediairs 7 procent lager ligt dan in het eigen kanaal. Staat hiermee vast dat uw dienstverlening 7 procent waard is van de totale productprijs? Natuurlijk niet. Niet voor u. Dit is het moment om uw verdienmodel kritisch tegen het licht te houden en na te gaan of deze bestand is tegen de komende veranderingen. Straks, in de winterse januarimaand, plukt u daar de vruchten van. U zult dan als early adopter niet worden overvallen door de praktische implicaties van de nieuwe regels uit Den Haag. U hoeft dan al helemaal niet lijdelijk af te wachten totdat aanbieders voor u uitmaken wat uw dienstverlening waard is.  U heeft namelijk het heft in eigen hand genomen. Actief nagedacht over wat uw adviezen waard zijn, gesleuteld aan uw dienstverleningsconcept en innovaties doorgevoerd die uw dienstverlening efficiënter en waardevoller maken. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan, online diensten te onderzoeken en slim na te denken over marketing zal u straks aan uw klanten kunnen uitleggen dat ze in alle gevallen bij u moeten zijn voor goed advies. Een visie op de wereld zonder provisie, die kunt u als financiële ondernemer deze zomer al ontwikkelen. Vanuit strandbed of kantoorstoel."


Reacties

Frans van Duin 18 augustus 2012

@Frits Eindelijk iemand die het begrepen heeft. Een doorlopend salaris is een zeer perverse prikkel waarvan geen enkele motivatie uit gaat. Ook doorlopende salarissen dienen z.s.m. omgebogen te worden naar prestatieloon waarbij inzet, motivtie, klantvriendelijkheid, accuratesse, collegialiteit, creativiteit, innoviteit en loyaliteit het inkomen bepalen. Iedereen over naar een loon dat niet meer vanzelfsprekend is maar dat men dient te verdienen. Heer Denkers toon uw goede wil en stop met uw perverse bovenmatige doorlopende salaris.

Frits de Zwoeger 17 augustus 2012

Geachte heer Denkers: dit is het moment om uw doorlopende salaris kritisch tegen het licht te houden ! ! !

Annie 17 augustus 2012

Correctie: opleidingskosten zijn zelfs nog 1.000,= euro hoger. Sorry, typefoutje.

Ozewald 16 augustus 2012

@Rien Eyzenga: De afgelopen jaren heb ook ik mij op diverse punten afgevraagd met welk doel bepaalde besluiten genomen zijn en in hoeverre dit bijdraagt aan het belang van de consument. Hierbij zijn er ook maatregelen getroffen waarbij er gekozen is voor een differentiatie in behandeling van aanbieders en het onafhankelijke intermediair. Zonder op de motivatie van de verschillende besluiten en de gevolgen in te gaan is het goed te realiseren dat wij als onafhankelijk intermediair een afwijkende positie innemen ten opzichte van de productaanbieders. Dit is niet meer dan logisch wanneer je kijkt naar het verschil in schaalgrootte en balanstotalen. Hier komt nog eens bij dat de productaanbieders zich op een veel betere wijze hebben weten te verenigen. Wij hebben als beroepsgroep meerdere belangenorganisaties die ieder vanuit hun eigen visie opereren. Dit leidt veelal tot verschillende adviezen en standpunten richting onze beleidsmakers. We kunnen de aanbieders niet kwalijk nemen dat zij hun belangen beter weten te behartigen dan dat wij dit kunnen. Wat wij onszelf wel kwalijk kunnen nemen is dat wij geen eenduidige visie kunnen ontwikkelen en als één naar buiten treden. Het verbaasd mij dan ook dat er nog altijd veel collega’s zijn die hun belangen blijven verbinden aan de producten van de productaanbieders. Door onze belangen uitsluitend te verbinden met die van de consument zal ons gewicht als beroepsgroep ineens heel anders worden. Pas dan is het mogelijk om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Het advies van de heer Denkers om eens afstand te nemen van de dagelijkse praktijk om ons te bezinnen op onze nieuwe rol als productbemiddelaar / financieel adviseur is dan helemaal niet zo gek.

Maarten 16 augustus 2012

Tja, ook bij mij gingen de haren recht overeind staan na het lezen van de oproep van de heer Denkers. Ik heb even overwogen om rechtstreeks naar hem te reageren (michiel.denkers@afm.nl), maar heb daarvan afgezien. Misschien ben ik ook wel bang voor de AFM. De reacties op dit forum zijn duidelijk. Het zal door het overgrote deel van het kleinere intermediair onderschreven worden. Al lezend en denkend over wat er de afgelopen jaren is gebeurd, kwam het volgende bij mij naar boven. Het is nog maar drie jaar geleden dat vooraanstaande politici als Zalm, Linschoten en Nijpels een criminele financiële organisatie bestuurden. Zelfs een oud Minister van Financiën, prof. dr. Willem Vermeend, stond bij de AFM ingeschreven als beleidsbepaler van O&B Finance. We weten allemaal hoe het met deze clubs is afgelopen. Maar wat doen deze heren? Ze komen graag nog steeds bij NOVA hun visie geven. Heer Denkers, er zijn vele misstanden geweest in het verleden. U als toezichthouder heeft ook ernstige steken laten vallen. En uit de reacties kunt u afleiden dat er veel pijn zit bij het kleinere intermediair. Het zou u sieren om een keer echt in gesprek te gaan met de beroepsgroep.

Joost van Aggele 16 augustus 2012

Denkers heeft als ambtenaar zeker de wijsheid niet in pacht. Het doet me eerder denken aan een Judaskus. De AFM heeft door haar anti-intermediaire beleid een grote bijdrage geleverd aan de huidige malaise. Zich verschuilend achter consumentenbelangen doet men alsof alles geoorloofd en gerechtvaardigd is. Maar dit gescherm met consumentenbelangen houdt geen enkele steek aangezien men nimmer de moeite heeft genomen om de consument in deze discussie te betrekken. Ook wanneer de verschillende belangenorganisaties en het Verbond 1 lijn trekken wordt dit volledig terzijde geschoven. Het meest recente voorbeeld is de consultatie Wijzigingsbesluit 2013. Ondanks dat de hele sector aangeeft geen enkel heil te zien in PE-examens houdt de tandem MinFin / AFM hier koppig aan vast. Hiermee tonen MinFin en AFM minachting te hebben voor onze sector en totaal op eigen initiatief te opereren waarbij de consultatie is verworden tot een schijnvoorstelling. Alleen nu er door CFD druk word gezet met een juridische actie tovert MinFin een kunstgreep uit de kast: WFT diploma blijft geldig met inhaalexamen. Hoe verzint men het! Het toont in iedergeval aan dat drukzetten loont. Kijk voor meer info op: http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/laatste-nieuws/item/u Met de verkiezingen in het vooruitzicht is nog alles mogelijk en niks zeker. Wanneer uw diploma u lief is, strijdt dan samen met CFD, gewoon omdat u de hetze zat bent.

Geert 15 augustus 2012

Waar het hier om gaat is vertrouwen! Dat ontbreekt in élke relatie tussen de tussenpersonen en de overheid. Het zwalkende beleid en dat wijzende vingertje maken dat de tussenpersonen niet opstaan. Vertrouwen bouw je op, daar werk je aan. Dát heb ik de AFM nog niet écht zien doen.

Marion 15 augustus 2012

Door alle regelgeving, wetgeving zijn alle banden en samenwerking verbroken. Dit staat los van het provisie loze tijdperk,het gaat om de manier waarop het geheel in de markt is gezet . Menig TP is murw en blut geraakt door alle regelgeving en boetes, terwijl aan de andere kant nu weer verwacht wordt van om full power aan de slag te gaan. Pak alleen nog even onze diploma 's aan en dan liggen we straks allen full time op de strandstoel.

Annie 15 augustus 2012

Hoe wereldvreemd ben je als AFM, dat je nu nog gaat vragen naar de mening van het intermediair! Dit intermediair heeft allang zijn mening gegeven richting brancheorganisaties (CFD, Adfiz), de politiek, internetfora, Min. van Financien, CDFD etc.etc. Deze mening is gebaseerd op decennia lange praktijkervaring, contacten met de klant (geen middelen om dure adviesnota's in 1x te betalen), continuiteit voor de onderneming, kennis van de markt etc. Met deze mening is tot op heden nog nooit iets gedaan. Het is vechten tegen de bierkaai voor het intermediair dat het klantbelang wel hoog in het vaandel heeft. En inderdaad: er is geen enkel vertrouwen meer in een overheid/ AFM die met een pennenstreek zomaar een streep haalt door in het verleden behaalde vakdiploma's die echt wel genoeg voorstelden (A-diploma, Pensioenpraktijk I en II, Woningfinanciering I en II). Dan ga je deze discussie dus ook niet rechtstreeks meer aan. Waarom zou je je hoofd nog boven het maaiveld willen uitsteken, zodat de AFM je vervolgens om zeep kan helpen met een onderzoekje? Want we weten inmiddels allemaal wel: vinden doen ze altijd wel iets (eisen zijn gewoon onmenselijk hoog) en dan kost het je zo E 6.000,= op z'n minst. Als een welverdiende vakantie er dit jaar niet vanaf kan, dan is het betalen van een dergelijke boete ook onoverkomenlijk. Zeker naast alle kosten die de pan uit gerezen zijn (als eenpitter dit jaar maar liefst E 2.450,= opleidingskosten en dan zit examen WFT pensioen, dat ook niet misselijk zal zijn, daar nog niet eens bij en heb ik uit nood maar voor zelfstudie WFTpensioen gekozen). Zou ik dit richting AFM ventileren, dan twijfelen zij direct aan mijn liquiditeitspositie en heb ik ook een probleem. Veel kantoren konden de hoge AFM nota ook amper ophoesten, maar termjinbetaling standaard aanbieden zonder woekerrente te berekenen, dat doet de AFM niet. Nee, dan moet je dat met een formulier van 20 pagina's apart aanvragen, dan berekenen zij maar liefst 11% rente en er wordt direct getwijfeld aan je financiele positie. Misschien terecht, maar wat moet je als eenpitter die nooit zijn zakken heeft gevuld en nu financieel wordt afgemaakt door de gigantische kostenstijging en hoge eisen. Verbazingwekkend genoeg is de AFM nota lager geworden, ondanks het wegvallen van de StFD!? Ik voorspel nu al dat dit echter eenmalig zal zijn gezien de signalen in de vakpers. Zo heer Denker: uitleg genoeg zo??! Misschien dat uw AFM medewerkers eens wat meer op internet kunnen kijken voor onze meningen. Zitten ze meteen wat vaker achter hun bureau om ons telefonisch te woord te staan als wij eindelijk durven te bellen.

Annie 15 augustus 2012

Trouwens wat mij opvalt in dit stuk: ik zie nergens de consument als uitgangspunt. Wij als intermediair, weten namelijk zeker dat het niet in het belang van de consument is om een provisieverbod door te voeren. Transparante keuzevrijheid, dat is wat de consument wil. Dit provisieverbod is uitsluitend en alleen ontstaan door de extreem zware lobby van de verzekeraars/ banken. Diezelfde verzekeraars/ banken die de markt willens en wetens hebben verziekt met hun ondoorzichtige woekerproducten en die nu de markt rustig rechtstreeeks mogen benaderen door het ontbreken van een LPF. Leve de Nederlandse overheid die haar oren daarnaar laat hangen over de rug van de klant.