Rechtbank matigt afm-boete Dela

Euro's 2

De rechtbank van Rotterdam heeft een bestuurlijke boete van 5 ton die door de AFM was opgelegd aan Dela gematigd tot 47.500 euro.

Volgens de rechtbank stond de boete niet in verhouding tot de begane overtredingeb. Die overtredingen, tekortschietende informatie over het verzekeringskarakter van het spaarplan van Dela in verschillende reclame-uitingen, waren er volgens de rechtbank overigens wel. Onder meer gaat het om opname van het spaarplan in een vergelijking van zuivere spaarproducten van banken.

De rechtbank: "Een reclame-uiting wekt bij een consument doorgaans de eerste interesse voor een product. Het is daarom van belang dat consumenten niet op het verkeerde been worden gezet over het type product waar zij bij kennisname van de reclame-uitingen mee te maken hebben. Daarvoor is van belang dat duidelijk wordt gemaakt dat het spaarplan een verzekering is en niet (alleen) een (bancair) spaarproduct, omdat dit verschil niet, anders dan eiseres stelt, alleen een juridische kwalificatie betreft maar ook raakt aan de werking van het product. Een (spaar)verzekering is een wezenlijk ander product met een andere werking en met andere kenmerken dan de spaarproducten bij een bank."

Klik hier voor de hele uitspraak, die overigens al van 23 december is maar pas begin januari is gepubliceerd.

Dela schrijft "blij te zijn dat de bestuursrechter de boete fors verlaagde. Dela (maar ook de AFM) heeft de mogelijkheid om hoger beroep tegen dit vonnis in te stellen. Dela beraadt zich hierover".

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...

Balans tussen regels en eigen invulling

Balans tussen regels en eigen invulling

Leidraden van de AFM worden niet zelden benoemd als ‘regeltjes’. De term is illustratief voor het onderliggende gevoel: belemmerende verplichtingen,...

AFM:  ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

AFM: ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag dan regelmatig bindende leidraden voor financieel professionals publiceren, de toezichthouder heeft naar eigen zeggen...