Rechtsbijstandclaim dreigt met collectieve actie

Toga advocaat

De Stichting Rechtsbijstandclaim dreigt met een collectieve procedure namens al die particulieren en bedrijven die zelf hun advocaat hebben betaald, terwijl hun verzekeraar dat had moeten doen.

De stichting: "Rechtsbijstandverzekeraars zijn verplicht hun klanten zelf hun advocaat te laten kiezen op kosten van de verzekeraar, zo heeft het Europees Hof van Justitie in november geoordeeld, in een zaak die door een Nederlandse verzekerde was aangespannen. Er geldt – en gold – vrije keus bij alle soorten procedures, dus ook bij procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter. Maar bij geen van de grote verzekeraars had je vroeger recht op vrije keuze bij procedures bij de kantonrechter of bij bestuursrechtelijke procedures. Dit, terwijl de vrije advocaatkeus al vanaf 1993 in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf staat en sinds 2007 in art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht. Verzekeraars hebben dus ten onrechte verzekerden geen vrije advocaatkeuze geboden.

"Over de kwaliteit van de juridische dienstverlening van rechtsbijstandverzekeraars bestaat bij veel (ex-)polishouders ongenoegen. Daarom hebben naar schatting vele tienduizenden verzekerden zelf een advocaat in de hand genomen én betaald, toen hen de vrije keuze werd ontzegd.

Dankzij de uitspraak van het Europese Hof is nu duidelijk dat de gemaakte advocaatkosten wél onder de dekking vielen en dat verzekeraars zich sinds 1993 schuldig hebben gemaakt aan wanprestatie. Polishouders hebben op grond daarvan recht op schadevergoeding.

"Omdat verzekeraars weigeren gemaakte kosten te compenseren en individueel procederen veel geld kost, start de Stichting Rechtsbijstandclaim een zogeheten collectieve actie voor iedereen die zelf zijn advocaat heeft betaald. Dat moet resulteren in een 'verklaring voor recht' dat verzekeraars wanprestatie hebben gepleegd jegens deelnemende gedupeerden.

De Stichting Rechtsbijstandclaim gaat "eerst in gesprek met de verzekeraars om tot een passende oplossing voor gedupeerden te komen. Lukt dat niet, dan start de collectieve procedure die naar verwachting minimaal een jaar in beslag zal nemen. Als hoger beroep volgt kan de procedure meerdere jaren duren".

Het Verbond van Verzekeraars zegt "een uitnodiging van de Stichting Rechtsbijstandclaim voor een gesprek af te wachten". Verder: "Verzekerden die van mening zijn dat ze recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat, die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013, kunnen hierover contact opnemen met hun rechtsbijstandverzekeraar. Dan moet wel duidelijk zijn dat een verzekerde zelf een (vrije) advocaat in de arm heeft genomen voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure na vergeefs beroep op de verzekeraar. De betreffende rechtsbijstandverzekeraar zal alle gevallen vervolgens individueel beoordelen."

DAS Rechtsbijstand reageert: "De Stichting Rechtsbijstandclaim wil een collectieve procedure starten tegen rechtsbijstandsverzekeraars over de situatie waarin een advocaat werd ingeschakeld vóór november 2013. De Stichting roept verzekerden op via de Stichting de kosten te claimen bij rechtsbijstandsverzekeraars. Daarvoor moeten zij zich dan inschrijven bij de Stichting die 95 euro inschrijfgeld rekent. Het is echter helemaal niet nodig om lid te worden van die Stichting. Verzekerden van DAS kunnen hun claim rechtstreeks en kosteloos bij DAS indienen. Dat geldt voor verzekerden die een tegemoetkoming willen verkrijgen in de door hen betaalde kosten voor een procedure door advocaat die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013. Daarvoor gelden de volgende spelregels: u moet kunnen aantonen dat u zelf advocaatkosten hebt betaald en hoeveel dat was; deze advocaatkosten moeten betrekking hebben op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure; duidelijk moet zijn dat u DAS heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat; en DAS moet u dat geweigerd hebben. In deze gevallen zal DAS het verzoek om vergoeding in behandeling nemen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - 12 mei 2014

Welja weer een stichting die belangeloos enkele tonnen aan uurdeclaraties gaat verbranden in het belang van de consument. Als nu straks de premies van de rechtsbijstandsverzekering fors stijgen, omdat de consument vrije advocaatkeuze krijgt, zal voor velen die toch al niet goedkope dekking geen optie meer zijn. Is dat dan zo'n vooruitgang?

Roelof Radstaake - 12 mei 2014

@ Albert Is het dan wel vooruitgang als een RB verzekeraar geld in eigen zak houdt ten nadele van de verzekerde? Als je produkten op de markt brengt als verzekeraar, zorg dan dat je je produkt kent en ook getoetst hebt aan algemene regelgeving. Daarnaast is een dergelijke verzekering in mijn optiek vaak overgewaardeerd als je ziet dat je in heel veel gevallen toch je recht kan halen zonder dat dit je als consument geld kost. Je hebt niet altijd een advocaat nodig, althans niet zo vaak als wordt gesuggereerd. Je kan wel altijd alles verzekeren, maar wordt er ook altijd een goede afweging gemaakt of dit nu ook echt wel nodig is? Bij ons is in de praktijk het halen van je recht vrijwel altijd voor benadeelde kosteloos. En laten we eerlijk zijn; ik ben niet echt onder de indruk van de deskundigheid van RB verzekeraars. Ik heb het meermalen meegemaakt dat een RB verzekeraar in een kwestie niets voor elkaar kreeg terwijl wij het daarna alsnog in 1 of 2 brieven alsnog oplosten. Zijn wij dan zo slim of..........

Lees meer over