"rechtsbijstandverzekeraars dwarsbomen vrije advocaatkeuze"

Weegschaal vrouwe Justitia

Volgens Roland Nederland blijven rechtsbijstandverzekeraars een vrije advocaatkeuze dwarsbomen.

De rechtsbijstandverzekeraar wijst er op dat volgens het Europese Hof van Justitie iedere rechtsbijstandverzekerde bij een `gerechtelijke of

administratieve procedure´ recht heeft op een advocaat naar keuze, ook als het niet verplicht is een advocaat in te schakelen. Een oordeel dat de Hoge Raad in februari van dit jaar volgde, waarop het gros van de rechtsbijstandverzekeraars in Nederland de polisvoorwaarden volgens Roland onwillig aanpaste. "En het tegenstribbelen is nog lang niet gestopt."

"Nu is de vraag gerezen wanneer er precies sprake is van een `administratieve procedure´. Terwijl de Hoge Raad zich over deze kwestie buigt, richten de meeste rechtsbijstandverzekeraars zich op het fors verlagen van de maximale vergoedingen en het ageren tegen de beschermde marktpositie van advocaten. Alle zeilen worden bijgezet om de stijging van de schadelast, door het toenemende aantal verzekerden dat een eigen – dure – advocaat wenst, te beperken." Volgens Roland zijn de poliswaarden aangepast, maar is de daadwerkelijke vrije advocaatkeuze als uiterst beperkt te kenmerken.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over