Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Dirk Scheringa

Dirk Scheringa geeft zich niet gewonnen. Drie jaar lang is hij met een advocatenteam bezig geweest met het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van DSB. Nu is het tijd om voormalige topmannen van DNB en het ministerie van Financiën onder ede te verhoren. Een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is inmiddels bij de Rechtbank te Den Haag ingediend.

Scheringa wil mensen als Nout Wellink en Wouter Bos ter verantwoording roepen. De zaak dient op 16 november aanstaande. Er zijn volgens Scheringa en zijn advocaat Geert Jan Knoops voldoende feiten en omstandigheden vastgesteld waaruit het verwijtbaar gedrag van de Nederlandse Staat en/of DNB blijkt. Concreet gaat het Scheringa om het schenden van de geheimhoudingsplicht in verband met het aanvragen van de noodregeling door DNB en ministerie waardoor het faillissement van zijn DSB-bank onvermijdelijk werd.

Volgens Scheringa hebben zowel DNB als het ministerie van Financiën zich niet als een zorgvuldig toezichthouder gedragen. "Door vertrouwelijke en op dat moment feitelijk onjuiste informatie voortijdig te delen met ongeveer 500 mensen, is bewust het risico aanvaard dat deze informatie bij het grote publiek bekend werd. Zij hebben door dit onzorgvuldig en verwijtbaar gedrag, onnodig het faillissement van DSB veroorzaakt. En zijn dus schadeplichtig aan Dirk Scheringa", aldus Scheringa en zijn advocaat.

Volgens Scheringa was er nog geen specifiek onderzoek ingesteld naar het lekken van de zeer vertrouwelijke informatie, waardoor een faillissement onafwendbaar werd. Daarom is er nu volgens Scheringa allereerst een getuigenverhoor onder ede nodig.

Volgens Scheringa kan nu nog worden vastgesteld dat alle oud-klanten en alle schuldeisers hun geld hebben ontvangen, dat DSB nog steeds winstgevend is en het bedrijf nog vele honderden miljoenen in kas heeft. Scheringa is van plan om na dit voorlopig getuigenverhoor een gerechtelijke procedure bij de burgerlijke rechter te starten tegen DNB en het Ministerie van Financiën. Het berekende schadebedrag wordt geraamd op € 830 miljoen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Coulanceregeling failliete banken nadert einde

Coulanceregeling failliete banken nadert einde

Uiterlijk tot 22 juni hebben 11.000 zogenaamde deposanten de tijd om een aanvraag in te dienen voor een vergoeding als rekening-houder van een failiete bank. DNB...

"Zalm niet aansprakelijk voor faillissement dsb"

"Zalm niet aansprakelijk voor faillissement dsb"

Gerrit Zalm (nu ceo van ABN Amro en in 2007 benoemd tot cfo van DSB) en de andere toenmalige DSB-bestuurders zijn niet aansprakelijk voor het faillissement van DSB...

Curatoren DSB schudden klant wakker met eurocent

Curatoren DSB schudden klant wakker met eurocent

De curatoren van DSB gaan één eurocent overmaken naar gedupeerden in de hoop dat ze dan wél reageren. Misschien een ideetje in het kader van...

Belangenorganisaties verheugd over dsb-akkoord

Belangenorganisaties verheugd over dsb-akkoord

"Vrijdag 4 december 2015 mag als een speciale dag de historie ingaan bij de afwikkeling van het faillissement van de DSB bank." Dit schrijft de Vereniging...

"ja, de dsb bank bestaat"

"ja, de dsb bank bestaat"

Terwijl verschillende bestuurders het zinkende DSB-schip zo snel mogelijk verlieten, zijn er in Wognum nog altijd medewerkers bezig de omgevallen bank af te wikkelen....

Servicing voormalige dsb-klanten naar quion

Servicing voormalige dsb-klanten naar quion

Quion heeft de servicing (administratie en klantcontact) en het bijzonder beheer overgenomen van de lopende hypotheken en consumptieve kredieten van DSB Bank in...