Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Dirk Scheringa

Dirk Scheringa geeft zich niet gewonnen. Drie jaar lang is hij met een advocatenteam bezig geweest met het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van DSB. Nu is het tijd om voormalige topmannen van DNB en het ministerie van Financiën onder ede te verhoren. Een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is inmiddels bij de Rechtbank te Den Haag ingediend.

Scheringa wil mensen als Nout Wellink en Wouter Bos ter verantwoording roepen. De zaak dient op 16 november aanstaande. Er zijn volgens Scheringa en zijn advocaat Geert Jan Knoops voldoende feiten en omstandigheden vastgesteld waaruit het verwijtbaar gedrag van de Nederlandse Staat en/of DNB blijkt. Concreet gaat het Scheringa om het schenden van de geheimhoudingsplicht in verband met het aanvragen van de noodregeling door DNB en ministerie waardoor het faillissement van zijn DSB-bank onvermijdelijk werd.

Volgens Scheringa hebben zowel DNB als het ministerie van Financiën zich niet als een zorgvuldig toezichthouder gedragen. "Door vertrouwelijke en op dat moment feitelijk onjuiste informatie voortijdig te delen met ongeveer 500 mensen, is bewust het risico aanvaard dat deze informatie bij het grote publiek bekend werd. Zij hebben door dit onzorgvuldig en verwijtbaar gedrag, onnodig het faillissement van DSB veroorzaakt. En zijn dus schadeplichtig aan Dirk Scheringa", aldus Scheringa en zijn advocaat.

Volgens Scheringa was er nog geen specifiek onderzoek ingesteld naar het lekken van de zeer vertrouwelijke informatie, waardoor een faillissement onafwendbaar werd. Daarom is er nu volgens Scheringa allereerst een getuigenverhoor onder ede nodig.

Volgens Scheringa kan nu nog worden vastgesteld dat alle oud-klanten en alle schuldeisers hun geld hebben ontvangen, dat DSB nog steeds winstgevend is en het bedrijf nog vele honderden miljoenen in kas heeft. Scheringa is van plan om na dit voorlopig getuigenverhoor een gerechtelijke procedure bij de burgerlijke rechter te starten tegen DNB en het Ministerie van Financiën. Het berekende schadebedrag wordt geraamd op € 830 miljoen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

DNB publiceert good practice uitbesteding

DNB publiceert good practice uitbesteding

DNB heeft de definitieve good practice Uitbesteding voor verzekeraars gepubliceerd. De good practice zet de relevante wet- en regelgeving voor de uitbesteding door...

Dirk Scheringa gaat medewerkers DNB formeel horen

Dirk Scheringa gaat medewerkers DNB formeel horen

Bijna negen jaar na het faillissement van DSB zullen op bevel van de rechter op 3, 4 en 5 september 2018 getuigenverhoren plaatsvinden over “het opzettelijk...

Olaf Sleijpen wordt DNB-divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Olaf Sleijpen wordt DNB-divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Per 15 oktober wordt Olaf Sleijpen divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars bij DNB.  Sleijpen (48) studeerde economische wetenschappen aan de universiteit van...

Meer begrip voor toezichthouders

Meer begrip voor toezichthouders

Nederland houdt niet van toezichthouders. Ze zijn te duur, grijpen te laat in en zijn verantwoordelijk voor alle misstanden. Ook de AFM wordt in de financiële...

Drie DNB-boetes voor niet tijdig rapporteren

Drie DNB-boetes voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft boetes van 10.000 euro opgelegd aan ER Capital Vermogensbeheer, Groenbelegger en Theta Fund Management omdat zij de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...