Self Assessment voortaan Marktmonitor

AFM gebouw

De AFM heeft het Self Assessment Financiële Dienstverleners omgevormd tot de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars.

De toezichthouder: "Vanaf april kunnen adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars invullen. Binnenkort versturen wij de uitnodigingsbrief." De vragenlijst levert belangrijke input voor het risicogestuurd toezicht van de AFM en is de opvolger van het Self Assessment dat de AFM tot en met 2014 aan adviseurs en bemiddelaars stuurde. "De gebruiksvriendelijkheid van de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars heeft volop onze aandacht gekregen", aldus de toezichthouder. "De vragen zijn duidelijker ten opzichte van het oude Self Assessment en de vragenlijst is gebruiksvriendelijker en korter. Zo krijgen de invullers zo veel mogelijk vragen die alleen op de eigen onderneming van toepassing zijn. Daarnaast ontvangen zij na afronding van de vragenlijst een beknopte samenvatting van alle gegeven antwoorden. Ook is het mogelijk om tussentijds een overzicht te zien van de ingevulde antwoorden."

De Marktmonitor bevat geen modules meer met verdiepende vragen over specifieke thema’s zoals beloningsbeleid en beleggingsverzekeringen. Als de AFM informatie nodig heeft over specifieke onderwerpen, legt zij via een steekproef een vervolgvragenlijst voor aan een representatief aantal adviseurs en bemiddelaars.

De AFM: "Wij realiseren ons dat het jaarlijks invullen van onze vragenlijst veel tijd en aandacht vraagt. Mede daarom zijn de verschillende aanpassingen gedaan en streven we ernaar de komende jaren geen structurele wijzigingen meer door te voeren in de vragenlijst. Vanaf volgend jaar kunnen wij een deel van de antwoorden, op basis van de vragenlijst van dit jaar, al automatisch vooraf invullen. Dan hoeven adviseurs en bemiddelaars op deze punten alleen te controleren of deze antwoorden kloppen en ze indien nodig aanpassen. Hiermee willen we de administratieve last van het invullen verkleinen.

"In 2015 versturen wij de vragenlijst voor het eerst in het voorjaar in plaats van in het najaar. Dit sluit beter aan bij onze jaarlijkse activiteitenagenda. Zo kunnen we met onze toezichtactiviteiten inspelen op het beeld dat uit de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars naar voren komt en daarmee ons toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten. De totale groep van adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moeten invullen hebben we in drie groepen gesplitst. Zij gaan de Marktmonitor over de komende maanden verspreid invullen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Mark van den Broek - 23 maart 2015

Goed bezi AFM ! Dit jaar krijgen we dus een lijst vergelijkbaar met onze belastingaangifte....leuker kunnen we het niet maken maar makkelijker wel!

Nico van Koesveld - 23 maart 2015

Ik reken erop dat er ook ruimte is voor een toelichting. Sommige zaken hebben een toelichting nodig om juist geïnterpreteerd te worden. Voorkomt ruis op de lijn bij onduidelijke vraagstelling.

Lees meer over
AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...

Balans tussen regels en eigen invulling

Balans tussen regels en eigen invulling

Leidraden van de AFM worden niet zelden benoemd als ‘regeltjes’. De term is illustratief voor het onderliggende gevoel: belemmerende verplichtingen,...

AFM:  ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

AFM: ruimte voor eigen verantwoordelijkheid adviseur

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag dan regelmatig bindende leidraden voor financieel professionals publiceren, de toezichthouder heeft naar eigen zeggen...