Specificatie vergoeding bij vervroegde aflossing niet verplicht

Kifid (logo)

Een bank hoeft geen specificatie van de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing te verstrekken, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-567.

Een medewerker van Interpolis wil zijn hypotheek van 390.000 euro vervroegd aflossen. Geldverstrekker Rabobank vraagt hiervoor een vergoeding van een vergoeding van 79.857,86 euro. Consument vordert dat de bank wordt veroordeeld tot het verstrekken van een specificatie van de aflosvergoeding. Voorts vordert consument dat de bank wordt veroordeeld genoegen te nemen met een lagere aflosvergoeding indien hij de geldlening vervroegd terugbetaalt. Consument begroot zijn vordering op 35.000 euro.

Volgens de Geschillencommissie is de bank echter niet gehouden een specificatie te geven, als ze dat al zou kunnen. "De bank heeft toegelicht dat zij niet de door Consument gewenste specificatie kan overleggen en hiertoe ook niet verplicht is. Zij fundt op portefeuilleniveau en het is voor haar niet mogelijk om per leningdeel in elk persoonlijk geval aan te geven wat de exacte schade is. Een directe link ontbreekt. De AFM bevestigt in de Leidraad MCD dat financiers het renterisico in de regel niet per individueel afgesloten geldlening, maar op portefeuilleniveau, (mogen) afdekken." (De kwestie speelt na 14 juli 2016, red.)

"De Bank hanteert de zogeheten netto contante waarde methode ex artikel 10 Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De Bank heeft op verzoek van Consument van deze berekening ook een specificatie verstrekt. In de Leidraad is opgenomen dat deze
methode wordt beschouwd als een goede manier om de berekening van de vergoeding op een eerlijke en transparante wijze vorm te geven en daarmee niet meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen.
"Op grond van bovenstaande moet worden aangenomen dat de Bank een acceptabele berekening heeft gemaakt, waartegenover Consument het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt. Een en ander leidt tot de conclusie dat de klacht ongegrond is en de vorderingen worden afgewezen."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...