Spoedoperatie in buitenland na ski-ongeluk

Ski's

Menzis moet van de kantonrechter het verschil tussen de vergoeding uit de basisverzekering en de daadwerkelijke zorgkosten uitkeren aan een man die na een skiongeval in Oostenrijk met spoed aan zijn knie werd geopereerd. Het gaat om in totaal bijna 7.000 euro.

De kantonrechter is van oordeel dat "het begrip spoedeisende zorg voor meer dan een uitleg vatbaar is, nu in de polisvoorwaarden niet is uitgewerkt ter wiens beoordeling het is om vast te stellen of sprake is van een situatie waarin medische hulp zo snel nodig is dat terugkeren naar Nederland niet meer mogelijk is. Ieder aanknopingspunt daarvoor ontbreekt. [Eiser] gaat uit van het oordeel van de behandelend artsen ten tijde van de medische ingreep en Menzis gaat uit van een geobjectiveerde beoordeling achteraf. De tekst van de polisvoorwaarden rechtvaardigt op zichzelf beide lezingen.

"Ondanks het feit dat sprake is van een zogenaamd kernbeding, is de afdeling over algemene voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek (boek 6, titel 5, afdeling 3, BW) toch van toepassing, nu het een onduidelijk beding betreft (artikel 6:231, aanhef en onder a, BW). Op grond van artikel 6:238, tweede lid, BW prevaleert bij twijfel over de betekenis van een beding in de algemene voorwaarden van een consumentenovereenkomst, waaronder ook de onderhavige polisvoorwaarden moeten worden gerekend, de voor de consument gunstigste uitleg.

"In het onderhavige geval houdt de voor [Eiser] gunstigste uitleg in dat de vraag of sprake is van spoedeisende zorg, moet worden beantwoord aan de hand van de toenmalige medische inschatting van de behandelend artsen ter plaatse. Deze uitleg is ook redelijk aangezien de beslissing om de operatie op dat moment te ondergaan redelijkerwijs wordt genomen op basis van die inschatting nu de aard van het verzekerd risico meebrengt dat de verzekerde die beslissing onvoorbereid moet nemen. Bovendien vereisen de polisvoorwaarden niet dat vooraf toestemming van Menzis wordt verkregen."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Uitkeringen hoeven niet terugbetaald, ondanks terecht beëindigen aov door verzekeraar

Uitkeringen hoeven niet terugbetaald, ondanks terecht beëindigen aov door verzekeraar

De Goudse beëindigde volgens de Rechtbank Den Haag terecht iemands aov in verband met onjuiste mededelingen, maar de Rechtbank vindt niet dat deze verzekeringnemer...

Zorgplicht niet eindeloos

Zorgplicht niet eindeloos

Adviseur en verzekeraar mogen afgaan op de mededelingen van de verzekerde, aldus de Rechtbank Den Haag; zij hoeven niet te onderzoeken of de mededelingen juist zijn. In...

Bij ernstig verwijtbaar handelen moet sprake zijn van uitzonderlijke situaties

Bij ernstig verwijtbaar handelen moet sprake zijn van uitzonderlijke situaties

Bij ernstig verwijtbaar handelen moet sprake zijn van uitzonderlijke situaties. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in een zaak tegen een treinmachinist...

Pleger misdrijf acht jaar niet welkom bij verzekeraar

Pleger misdrijf acht jaar niet welkom bij verzekeraar

Nationale-Nederlanden heeft het beleid dat bij elke aanraking met justitie in de laatste acht jaar in verband met een misdrijf (ongeacht of dit een vermogensdelict...

Terecht beroep op exoneratiebeding

Terecht beroep op exoneratiebeding

In de nasleep van de brand in 2007 in het Armando Museum in Amersfoort hebben verzekeraars ook in hoger beroep bakzeil gehaald. Het Gerechtshof Amsterdam honoreert...

Na brand van miljoen in meterkast: verzekeraars halen ook in hoger beroep bakzeil

Na brand van miljoen in meterkast: verzekeraars halen ook in hoger beroep bakzeil

Doordat de verzekeraars niet nadrukkelijk eisten dat de uitkomsten van een inspectie schriftelijk werden vastgelegd, bekrachtigt het Gerechtshof Den Haag een eerdere...