Spoedoperatie in buitenland na ski-ongeluk

Ski's

Menzis moet van de kantonrechter het verschil tussen de vergoeding uit de basisverzekering en de daadwerkelijke zorgkosten uitkeren aan een man die na een skiongeval in Oostenrijk met spoed aan zijn knie werd geopereerd. Het gaat om in totaal bijna 7.000 euro.

De kantonrechter is van oordeel dat "het begrip spoedeisende zorg voor meer dan een uitleg vatbaar is, nu in de polisvoorwaarden niet is uitgewerkt ter wiens beoordeling het is om vast te stellen of sprake is van een situatie waarin medische hulp zo snel nodig is dat terugkeren naar Nederland niet meer mogelijk is. Ieder aanknopingspunt daarvoor ontbreekt. [Eiser] gaat uit van het oordeel van de behandelend artsen ten tijde van de medische ingreep en Menzis gaat uit van een geobjectiveerde beoordeling achteraf. De tekst van de polisvoorwaarden rechtvaardigt op zichzelf beide lezingen.

"Ondanks het feit dat sprake is van een zogenaamd kernbeding, is de afdeling over algemene voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek (boek 6, titel 5, afdeling 3, BW) toch van toepassing, nu het een onduidelijk beding betreft (artikel 6:231, aanhef en onder a, BW). Op grond van artikel 6:238, tweede lid, BW prevaleert bij twijfel over de betekenis van een beding in de algemene voorwaarden van een consumentenovereenkomst, waaronder ook de onderhavige polisvoorwaarden moeten worden gerekend, de voor de consument gunstigste uitleg.

"In het onderhavige geval houdt de voor [Eiser] gunstigste uitleg in dat de vraag of sprake is van spoedeisende zorg, moet worden beantwoord aan de hand van de toenmalige medische inschatting van de behandelend artsen ter plaatse. Deze uitleg is ook redelijk aangezien de beslissing om de operatie op dat moment te ondergaan redelijkerwijs wordt genomen op basis van die inschatting nu de aard van het verzekerd risico meebrengt dat de verzekerde die beslissing onvoorbereid moet nemen. Bovendien vereisen de polisvoorwaarden niet dat vooraf toestemming van Menzis wordt verkregen."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Uitstellen pensioendatum verlengt looptijd polis niet

Uitstellen pensioendatum verlengt looptijd polis niet

Betekent uitstellen van de ingangsdatum pensioen ook uitstel van de einddatum van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst? Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vindt...

Non-conformiteit onvoldoende voor dekking onder CAR-polis

Non-conformiteit onvoldoende voor dekking onder CAR-polis

Non-conformiteit is niet voldoende voor dekking onder de CAR-verzekering. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Midden-Nederland in een zaak die Delta Lloyd Schade nog...

Rechtbank matigt contractuele boete

Rechtbank matigt contractuele boete

De Rechtbank Midden-Nederland matigt de contractuele boete van iemand die het financieringsvoorbehoud schond. In plaats van de geëiste 36.000 euro laat...

Hof ziet tientallen miljoenen schade niet

Hof ziet tientallen miljoenen schade niet

Tientallen miljoenen schade zou toConcept hebben geleden doordat de door CZ aangeleverde webmodule niet zou hebben voldaan. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch herkent...

Huisarts ging buiten boekje, aov toch terecht beëindigd

Huisarts ging buiten boekje, aov toch terecht beëindigd

Het feit dat de huisarts bij de schadeafhandeling buiten zijn boekje ging, maakt nog niet dat Movir de aov van een klant ten onrechte beëindigde op grond van...

Arag moet externe advocaatkosten ongelimiteerd vergoeden

Arag moet externe advocaatkosten ongelimiteerd vergoeden

Arag moet van de Rechtbank Midden-Nederland in een bepaalde zaak ongelimiteerd de externe advocaatkosten vergoeden. De rechtbank bepaalt "dat Arag de advocaatkosten...