Standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen

Bezorgd over pensioen

Minister Wouter Koolmees (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen vastgesteld. Hiermee gaan zij hun deelnemers ondersteunen bij het maken van een keuze tussen een vast of een variabel pensioen.
 
De Pensioenfederatie heeft het model ontwikkeld. De AFM heeft het ministerie hierover positief geadviseerd. In juli adviseerde de AFM al positief over het standaardinformatiemodel dat het Verbond van Verzekeraars voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen heeft ontwikkeld.
 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling hebben deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Vanaf 1 januari 2018 zijn pensioenuitvoerders verplicht om hiervoor gebruik te maken van een standaardinformatiemodel. Dat is nu ook voor pensioenfondsen ontwikkeld en vastgesteld.

Bij de advisering heeft de AFM de wettelijke vereisten betrokken dat informatie over pensioen correct, duidelijk en evenwichtig moet zijn en inzicht moet bieden in keuzemogelijkheden. Ook beveelt de AFM aan om in 2018 een deelnemersonderzoek te doen naar het begrip en effect van beide standaardinformatiemodellen (pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen). Daarbij is het wenselijk om tot één model te komen voor alle pensioenuitvoerders.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...

AFM: meer focus op voorkomen problemen

AFM: meer focus op voorkomen problemen

Meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen. Dit zijn de speerpunten van de AFM, zoals aangeven in het jaarverslag over 2017. Voorzitter...

AFM legt Geldshop forse boete op

AFM legt Geldshop forse boete op

De AFM heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder 270.000 euro aan Geldshop.nl  en Geldlenen. Dit omdat zij tussen 1 januari 2011...

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

MMAB 2018: ook AFM speelt in op verscherpte datawetgeving

Ook de AFM moet inspelen op de aanscherping van de privacy- en datawetgeving, blijkt uit de inmiddels gestarte Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2018. "Als...

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven blijft AFM-voorzitter

Merel van Vroonhoven is voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de AFM. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht: “Onder de leiding...

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Boerboom (AFM) neemt taken Raaijmakers waar

Jan Boerboom, hoofd toezicht Service Centrum van de AFM, neemt vanaf 1 april de taken van Karina Raaijmakers waar. Raaijmakers, nu nog hoofd toezicht Verzekeren...