"start breder onderzoek naar effecten provisieverbod"

Arno Dolders 2015

Ruim 75 procent van de consumenten wil meer keuze hebben over de wijze waarop zij intermediairs kunnen betalen, aldus onderzoek van GfK in opdracht van Legal & General, dat pleit voor breder onderzoek naar de effecten van het verbod op provisie in aanloop naar de evaluatie van het provisieverbod in 2017. "De vraag in welke mate de sterke daling van het aantal ondernemers met een aov ook te wijten is aan bijvoorbeeld de financiering van advies is relevant."

Legal & General laat regelmatig onderzoek doen naar de effecten van het provisieverbod. Uit dit onderzoek blijkt dat 76 procent van de consumenten aangeeft de keuze te willen hebben om de kosten van de adviseur in één keer te betalen dan wel om deze kosten als een transparante opslag op de premie gespreid ver de looptijd van de verzekering/hypotheek te betalen. Tussen de verschillende productgroepen (overlijdensrisico, pensioen, hypotheek) is nauwelijks verschil. De percentages variëren van 74 tot 77 procent. “Het blijft toch merkwaardig, aldus Arno Dolders, "dat het bieden van deze vrijheid aan de consument voor zo velen onbespreekbaar is. Aan de ene kant verwachten we van de consumenten dat zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen, maar aan de andere kant durven we de consument niet de keuze te geven om zelf, binnen randvoorwaarden die ouderwetse oneigenlijke verkoop gedreven sturing uitsluiten, keuzen te maken. Ik heb noch van het Verbond van Verzekeraars, noch van de toezichthouder en noch van politici goede argumenten gehoord waarom deze keuze de consument onthouden zou moeten worden. Veel meer dan dat de wet “een gelopen race is” en pleiten voor aanpassing “een achterhaalde zaak is” hoor ik niet. De vraag “waarom de consument geen keuze bieden”, wordt echter niet beantwoord."

 

Niet mordicus tegen

In 2017 is de evaluatie van het verbod op provisie gepland. Dolders, die in 2016 afscheid neemt van Legal & General: "Ik ben niet mordicus tegen het verbod. Wel denk ik dat het goed is om niet te blijven hangen in dogma’s maar gewoon te kijken naar de effecten van het verbod. En indien geconstateerd wordt dat het verbod ook ongewenste effecten heeft, te onderzoeken op welke wijze deze ongewenste effecten kunnen worden weggenomen. Begin volgend jaar zullen wij de GfK-onderzoeken, die tot nu toe zijn gehouden, in een gecombineerd rapport samenvatten waardoor de ontwikkeling in de tijd met betrekking tot de houding van de consument over de ervaringen die zij hebben met het verbod op provisie, beter zichtbaar worden. Ik denk overigens dat het in het belang van een ieder is dat er ten behoeve van deze evaluatie een gedegen onderzoek plaatsvindt. Hierbij kan ook gekeken worden naar de effecten van de huidige wijze waarop het verbod op provisie is vormgegeven voor bijvoorbeeld branches als arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vraag in welke mate de sterke daling van het aantal ondernemers met een aov ook te wijten is aan bijvoorbeeld de financiering van advies is relevant. Tevens is het belangrijk te onderzoeken of bij bepaalde verzekeringen de wijze van financiering van advies invloed heeft op het antiselectie criterium.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 1 december 2015

@ Kees, Als ex leven inspecteur zie ik jammer gewoon een verwoest leven landschap wat de propaganda oorlog van een aantal jaren terug uiteindelijk niet zal overleven. Als ik terug denk aan wat er allemaal is gebeurd dan kan ik alleen maar aan de veroorzakers ervan zeggen, oke je wilde het toch zo graag kapot hebben, nou dat is je dan gelukt. Echt een super prestatie van van de bovenste plank. Het enige wat ontbreekt is nog een oorkonde. Arno Dolders was de enige van de verzekeraars die visie toonde. Eigenlijk probeert hij te redden wat er nog te redden valt. Maar dan moet er wel een wonder gebeuren, Gaat hem niet worden. Verkeerde besluitvorming toegeven wil men uiteraard niet, immers dan is er sprake geweest van onbehoorlijk bestuur. Spiegel je hun kunsten aan wat er verder in Europa gebeurt, dan kun je niets anders concluderen dan dat deze beleidmakers allang door de mand zijn gevallen.

Kees Bergman - 1 december 2015

@Willem . Late ractie, maar beter laat dan nooit. Helemaal mee eens. Zelfde verhaal met nominale beloning en waardegerelateerde. In Engeland al lang weer waardegerelateerd en wij moeten nominaal, waardoor iedereen weer gaat proberen om zoveel mogelijk polissen te verkopen.

Willem van Spronsen - 1 december 2015

Om tot een provisieverbod te komen was eigenlijk een aantal jaren terug niets te dol. Van geleidelijk aanpassen van wetgeving, voortijdig ingeplande propaganda tot het als leidraad gebruiken van een rapport dat het eindpunt daarin moest bepalen. De resultaten ervan zijn nu zichtbaar. Het moeilijkste is nu blijkbaar om toe te geven dat de genomen besluiten feitelijk op drijfzand berusten.

Kees Bergman - 25 november 2015

P.S. Krijg net weer een bericht van D&O Actueel binnen, dat er een boekje te bestellen is voor € 47,50 waarin ik kan lezen hoe ik hoog, laag en geen provisie kan verwerken met assurantiebelasting / BTW in de nota's. als ik geheel of gedeeltelijk met provisie werk. Dit is toch een systeem waar niemand meer uitkomt. Eigenlijk wil ik mij niet verdiepen in dit soort problemen en de klanten van mij ook niet. Wij hebben met z'n allen onze handen al vol om de zorgplicht/ studie/afm proof zi zijn/ wetsveranderingen enz. bij te houden. Kortom beter ten halve gedraaid, dan ten hele gekeerd. Nogmaals heel simpel of je werkt op netto basis of je werkt met ingebouwde open doorlopende provisie (vergoeding) voor alle producten complex en niet complexe gedurende de gehele verzekeringsperiode.

Kees Bergman - 25 november 2015

Sorry het gezegde is : beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Kees Bergman - 25 november 2015

Inducement kan, maar waarom niet geheel vrijheid tussen de partijen waarbij de marktwerking zijn werk doet.

Robert Willems - 25 november 2015

Afgelopen week een met echtpaar welke kleine kinderen hebben aangegeven een extra overlijdensdekking af te sluiten. Onze advies en bemiddelingskosten € 250,-. Kunnen het niet betalen en zien er van af. Dit lijkt mij een ongewenst effect waar het Ministerie van Financiën totaal geen gevoel bij heeft. Ik ben als adviseur net als velen eindrelaties voorstander van provisie (en inducement).

Otto Broertjes - 25 november 2015

Behandel leven(uitvaart) en aov net als schadeverzekeringen met een doorloopprovisie!

Kees Bergman - 25 november 2015

Er worden nu door dhr. Dolders 2 opties genoemd.De derde optie is gewoon een opslag in de premie ingebouwd zoals het gros van de consumenten het wil. Hou nou toch op met die dogma's dat wij allen aan de nieuwe wereld MOETEN wennen. Laat de nieuwe wereld volledig zijn entree maken en doen gecombineerd met de goede zaken van de oude. Dus aan te geven inbouw in AOV / begrafenisverz/ levensverz. /risicoverz/bankspaarproducten over de gehele duur. Zonder sturing door provisie , maar waar provisie voor bedoeld is namelijk onderhoud/ adviseren/bijstaan bij schade enz. Nogmaals als klanten en collegae op netto basis willen werken. Ga je gang. Laat alleen de weg vrij om andere klanten en collegae op open provisiebasis te laten werken wanneer zij dat wensen.

Lees meer over
"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

Bevorder de toegankelijkheid van advies en breng de fiscale behandeling van advies terug naar het niveau van voor het provisieverbod. Dat is de boodschap van Enno...

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Stichting Geldbelangen pleit opnieuw voor een provisieverbod bij consumptief krediet. Het pleidooi is ingebracht in de consultatie 'Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk'. Geldbelangen:...

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Rust keert terug aan provisiefront

Rust keert terug aan provisiefront

De rust aan het provisiefront is teruggekeerd, in ieder geval voorlopig. Het provisieverbod is geëvalueerd en minister Hoekstra ziet op basis van de uitkomsten...

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

"Ik roep de politiek op om zich geen zand in de ogen te laten strooien. Maar om oog te hebben voor wat kwetsbare klanten werkelijk nodig hebben: een adviseur", aldus...

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

De OvFD vindt het "te kort door de bocht dat geconcludeerd wordt dat er geen problemen zijn vastgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van advies onder...